Organisasjonsanalyse

Organisasjonsanalyse gir deg informasjon på toppnivå om ytelsene til butikkene i organisasjonen din.

Oversikt-instrumentbordet i administrator for organisasjonen gir informasjon på toppnivå om ytelsene til butikkene i organisasjonen din. Brukere som har Oversikt-tilgang kan se beregninger og trender med et øyekast på tvers av alle butikker.

Som standard er datointervallet for beregningene som vises på Oversikt-instrumentbordet satt til I dag. Øverst på siden kan du velge andre datointervaller, deriblant et intervall for Black Friday og Cyber Monday. Salgene vises i tidssonen for hver enkelt butikk.

Oversikt-instrumentbordet er delt i to deler:

  • Toppen av siden viser kombinert analyse for alle butikker i organisasjonen (ikke inkludert utviklingsbutikker).
  • Resten av siden viser analyse for hver butikk i organisasjonen.

Vise analysedata for alle butikker i organisasjonen

Seksjonen øverst på siden kombinerer analyse på tvers av alle butikker i organisasjonen, og inkluderer følgende informasjon:

  • Totalomsetning - Totalomsetningen i alle butikkene i organisasjonen. Denne verdien beregnes med følgende formel:

  • Totale bestillinger - Det totale antallet bestillinger for alle butikker i organisasjonen. Bestillingene i denne seksjonen inkluderer ikke bestillinger som bare inneholder gavekort.

Som standard vil valutaen som vises i denne seksjonen være satt til valutaen for den butikken i organisasjonen med det høyeste salget. Du kan endre valuta ved å klikke på ikonet over Totale bestillinger-seksjonen og velge din foretrukne valuta.

Vise analysedata for hver butikk i organisasjonen

Butikkdetaljer-seksjonen viser felter for hver butikk i organisasjonen (ikke inkludert utviklingsbutikker) oppført i henhold til bruttoinntekt. Hvis du har flere enn seks butikker i organisasjonen kan du bruke pilknappene nederst på siden for å vise neste eller forrige side. Hvis du ønsker å vise analyse for en bestemt butikk kan du søke etter butikken ved å angi butikkens navn i Søk etter en aktiv butikk-feltet.

Hvert butikkfelt viser følgende informasjon:

  • Totalomsetning - Totalomsetning for butikken. Denne verdien beregnes med følgende formel:

  • Økter - Antall økter, der hver økt er en periode med kontinuerlig aktivitet fra en besøkende.

  • Totale bestillinger - Det totale antallet bestillinger fra butikken. Bestillingene i denne seksjonen inkluderer ikke bestillinger som bare inneholder gavekort.

  • Konverteringsrate - Prosentandelen økter som resulterte i bestillinger ut fra det totale antallet økter. Hvis du velger tidsperioden I dag eller 24 timer blir konverteringsraten sammenlignet med den gjennomsnittlige raten fra dagen før.

  • Gjennomsnittlig bestillingsverdi - Den gjennomsnittlige verdien for bestillinger i tidsperioden. Denne verdien beregnes med følgende formel:

Valutaen som vises i butikkfeltet er butikkens valuta. Du kan vise en veksling til valutaen som brukes i Alle butikker-seksjonen ved å holde musepekeren over Totalomsetning-verdien.

Hvis du klikker på en av disse koblingene sendes du til den tilhørende rapporten i butikkens Shopify-administrator.

Hvis du klikker på Vis instrumentbord sendes du til Analyse-siden for den butikken.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis