Butikker

Vis og opprett nye butikker i organisajonen din fra Butikker-siden.

For å få tilgang til Butikker må du ha tilgang til Butikkadministrasjon på organisasjonsnivå.

Butikkliste

Butikklisten inneholder alle butikkene i organisasjonen din, inkludert utviklingsbutikker, utvidelsesbutikker og butikker som venter på å bli lagt til i kontrakten. Den viser butikkens navn, type, hoveddomene, valuta og aktive salgskanaler.

Butikkstatus

Mulige statuser for butikker.
Status Beskrivelse
Aktiv

Aktive butikker er fullstendig opprettede butikker som er klare til å selge til kundene dine.

En aktiv butikk er ikke nødvendigvis åpen for offentligheten. Noen oppsett av en ny butikk kan være nødvendig, for eksempel legge til produkter, ansatte eller salgskanaler.

Venter på kontraktstillegg

Ventende butikker er nyopprettede butikker som kan overskride kontraktsgrensene dine.

Ventende butikker blir aktive etter at du har godkjent eventuelle tilleggsgebyrer, og forespørselen er behandlet av Shopify. Se Legge til en butikk under for mer informasjon.

Butikktype

Mulige butikktyper.
Butikktype Beskrivelse
Fakturerende butikk Faktureringsbutikken er den første butikken som ble åpnet under kontrakten din, og regnes som den primære butikken for organisasjonen. Økonomiske saker, som fakturering, er tilgjengelige i faktureringsbutikken. Hvis du har behov for å endre faktureringsbutikk i organisasjonen, kan du kontakte Shopify Plus Support.
Utvidelse En utvidelsebutikk er en ekstra butikk som er åpnet for å utfylle hovedbutikken din. Dette kan være i forbindelse med salg på ulike språk eller valutaer.
Detaljhandel En butikk opprettet for å selge kun ansikt til ansikt.
Kun medlemmer En butikk opprettet for å selge bare til ansatte eller til et utvalgt antall medlemmer.
Engros En butikk opprettet for å selge til andre bedrifter.
Utvikling En utviklingsbutikk opprettet for å la forhandlere eksperimentere med temaer, merkevarebygging eller tilpasset koding. Utviklingsbutikker er ikke beregnet for å selge produkter.
Annet En butikk opprettet av en grunn som ikke omfattes av de andre butikktypene.

Butikkdetaljer

For å se mer informasjon om en bestemt butikk, klikker du på butikkens navn på Butikker-siden. Seksjonen Butikkdetaljer gir dybdeinformasjon om butikken, inkludert følgende informasjon:

Tilgjengelig informasjon på siden med butikkdetaljer
Butikkdetalj Beskrivelse
Butikktype Beskriver vanligvis butikkens formål. Se Butikktype for å finne ut mer.
Butikkdomene Viser butikkens gjeldende hoveddomene, og hvorvidt det er andre domener knyttet til butikken. For å endre disse innstillingene klikker du Administrer domener.
Lagre valuta Viser butikkens hovedvaluta, som brukes i butikkens produktpriser og rapportverdier. For å endre valuta klikker du Administrer valuta.
Aktiverte valutaer Viser valutaene som kundene kan handle og kjøpe med. Valutaer vises bare hvis du selger i flere valutaer. For å endre de aktiverte valutaene, klikker du Administrer aktive valutaer.
Butikktilgang Viser antall brukere i organisasjonen med tilgang til butikken. For å se denne listen klikker du Administrer brukere. Dette tar deg til butikkens Brukere-side, filtrert for brukere med tilgang til denne butikken.
Butikkeier Viser hvilken bruker som har butikkeier-tillatelser. Butikkeieren har alle tillatelser i butikken, og har tilgang til økonomisk informasjon.
Salgskanaler Viser hvilke kanaler som for øyeblikket er aktive i butikken, som Nettbutikk, Facebook eller Instagram. For å redigere denne listen klikker du Administrer salgskanaler.
Gjeldende tema Viser hvilket tema som for øyeblikket er publisert i butikken, og gir en forhåndsvisning av butikkens utseende på både datamaskin og mobiltelefon. For å gjøre endringer i temaet, klikker du Administrer tema.
Apper Viser antall apper som er installert i butikken, både offentlige og private apper. For å gjøre endringer i installerte apper, klikker du Administrer apper.

Opprett en butikk

Vanligvis når du legger til en butikk, blir den opprettet med én gang. Hvis den forespurte butikken kan overstige kontraktsgrensene dine, vil imidlertid en prøvebutikk opprettes i stedet. Det sendes en forespørsel til Shopify Plus om å legge til en ekstra butikk, og du blir bedt om å godkjenne en ekstrakostnad. Forespørselen din blir behandlet innen noen få dager, og prøvebutikken blir oppgradert. Du vil motta en e-post som bekrefter endringen.

Når du legger til en butikk i en organisasjon, blir du den nye butikkens eier.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator for organisasjoner klikker du på Butikker.
 2. Klikk på Opprett butikk.
 3. Velg et formål for butikken, et navn og en URL-adresse. Formålet du angir kan påvirke fakturering eller oppsett av butikken, men begrenser ikke funksjonaliteten. Hvis du ikke er sikker på hvilket alternativ du skal velge, kan du kontakte Shopify Plus Support.
 4. Valgfritt: Velg apper som skal forhåndsinstalleres i den nye butikken. Se Forhåndsinstaller apper for å finne ut mer.
 5. Valgfritt: Importer butikkdata fra en annen butikk. Se Importer butikkdata for å finne ut mer.
 6. Klikk på Opprett butikk.

Du kan nå logge inn i butikken og begynne å legge til detaljer.

Forhåndsinstallere apper

Du kan legge til noen apper i butikker under opprettelsesprosessen. Når butikken opprettes, kan du installere følgende apper:

Dette installerer appene i den nye butikken, men det kan være nødvendig med ytterligere oppsett. Se dokumentasjonen til de enkelte appene for å finne ut mer.

Importer butikkdata

Du kan importere brukere fra eksisterende butikker til den nye butikken.

Importerte brukere arver de samme tillatelsene som de har i butikken du importerer dem fra. Hvis du må endre disse tillatelsene, kan du gjøre dette etter at butikken er opprettet.

Steg:

 1. Klikk på Velg butikk.
 2. Velg en butikk du vil importere innstillinger fra og klikk på Ferdig.
 3. Klikk på Importer brukere.
 4. Velg brukerne du vil importere.
 5. Klikk på Ferdig.

Endre eier for en butikk

Når du legger til en butikk i Shopify-administrator for organisasjonen, blir du butikkens eier. For å endre eier av en butikkmå du bruke butikkens Shopify-administrator.

Konfigurer butikkinnstillinger

For å konfigurere spesifikke innstillinger for en butikk, for eksempel betalingsleverandører eller fraktinnstillinger, må du bruke butikkens Shopify-administrator.

Kontakt Shopify Plus Support for å gjøre noen av følgende endringer:

 • endre en butikk fra utvikling til produksjon
 • endre faktureringsbutikk i Shopify Plus-kontrakten din
 • deaktivere eller stenge en butikk
 • nedgradere Shopify-abonnementet ditt

Relaterte koblinger

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis