Opprette butikker i Shopify-administrator for organisasjonen

For å opprette en ny butikk må du ha tilgangen Butikkadministrasjon.

Når du oppretter en butikk legges den vanligvis til med én gang. Hvis den forespurte butikken kan overstige kontraktsgrensene dine, vil imidlertid en prøvebutikk opprettes i stedet. Det sendes en forespørsel til Shopify Plus om å legge til en ekstra butikk, og du blir bedt om å godkjenne en ekstrakostnad. Forespørselen din blir behandlet innen noen få dager, og prøvebutikken blir oppgradert. Du vil motta en e-post som bekrefter endringen.

Hensyn ved opprettelse av en ny butikk

Når du oppretter en butikk i en organisasjon, blir du den nye butikkens eier. For å endre eier av en butikk etter at den er opprettet må du bruke Shopify-administrator for den aktuelle butikken.

Under prosessen med opprettelse av en butikk blir du bedt om å oppgi et formål med den nye butikken. Formålet du velger kan påvirke fakturering eller konfigurering av butikken, men vil ikke begrense funksjoner eller muligheter. Hvis du ikke er sikker på hvilket alternativ du bør velge, kan du kontakte Shopify Plus Support.

Når du oppretter en butikk kan du forhåndsinstallere følgende apper:

Appene installeres i den nye butikken, men ytterligere oppsett kan være nødvendig. Se dokumentasjonen for hver enkelt app for å finne ut mer.

Importere data fra en eksisterende butikk

Når du oppretter en butikk kan du importere følgende data fra en butikk som allerede eksisterer i organisasjonen din:

 • temaer
 • filer
 • butikkpersonale

Hensyn ved import av temaer til en ny butikk

Når du importerer et tema inn i en ny butikk vil alle referanser til filer som er hardkodet i dette temaet fortsette å peke til filer i den opprinnelige (eksisterende) butikken. Hvis en fil i den opprinnelige butikken slettes vil koblingen til den filen brytes i temaet i den nye butikken. For å hindre at koblinger brytes må du sørge for at importerer filer når du importerer temaer, og at du oppdaterer URL-adresser i temaet slik at de peker til filer i den nye butikken.

Hensyn ved import av butikkpersonale til en ny butikk

Før du importerer butikkpersonale fra en eksisterende butikk, bør du vurdere følgende:

 • Personalmedlemmer som importeres arver de same tillatelsene som de har i butikken du importerer dem fra. Hvis du har behov for å endre disse tillatelsene, kan du gjøre det etter at butikken er opprettet.
 • Kun aktive, e-postbekreftede personalmedlemmer vises i listen over personalmedlemmer som kan importeres.
 • Personalmedlemmer som ikke allerede er en del av organisasjonen kan legges til i organisasjonen etter at du har opprettet butikken.
 • Personalmedlemmer som administreres av brukerroller i organisasjonsadministrator vises ikke i listen over personalmedlemmer som kan importeres. Når butikken er opprettet kan du bruke organisasjonsadministrator til å legge til butikktilgang til de passende rollene.

Opprett en ny butikk fra organisasjonsadministratoren

For å opprette en ny butikk må du ha tilgangen Butikkadministrasjon.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator for organisasjoner klikker du på Butikker.
 2. Klikk på Opprett butikk.
 3. I Butikktype-seksjonen velger du formålet med den nye butikken.
 4. I Butikkinformasjon-seksjonen skriver du inn et navn og en nettadresse. Nettadressen du velger kan ikke endres.
 5. Valgfritt: Velg apper som skal forhåndsinstalleres i den nye butikken.
 6. Gjør følgende for å importere temaer:

  1. I Temaer-seksjonen klikker du på Importer temaer.
  2. Merk av for temaene du vil importere.
  3. Valgfritt: Fra listen Velg et tema som skal publiseres i den nye butikken velger du temaet du ønsker å bruke i butikken.
  4. Valgfritt: Hvis du ikke ønsker å importere filer, fjerner du avkrysningen for Importer alle filer fra denne butikken.
  5. Klikk på Ferdig.
 7. Gjør følgende for å importere butikkpersonale:

  1. I Brukere-seksjonen klikker du på Importer brukere.
  2. Kryss av for personalmedlemmene du vil importere.
  3. Klikk på Ferdig.
 8. Klikk på Opprett butikk.

Du kan nå logge inn i butikken og begynne å legge til detaljer.

Konfigurere butikkspesifikke innstillinger og informasjon

For å konfigurere innstillinger for en bestemt butikk, som betalingsleverandører eller fraktinnstillinger, må du bruke Shopify-administrator for den butikken.

Kontakt Shopify Plus Support for å gjøre noen av følgende endringer:

 • endre en butikk fra utvikling til produksjon
 • endre faktureringsbutikk i Shopify Plus-kontrakten din
 • deaktivere eller stenge en butikk
 • nedgradere butikkens Shopify-abonnement

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis