Verktøy- og administrasjonstilganger for Shopify-administrator for organisasjonen

Det er to typer tilganger på organisasjonsnivå: verktøytilganger og administrasjonstilganger. Verktøy- og administrasjonstilganger lar brukerne gjøre endringer i alle butikker i organisasjonen, inkludert butikker der brukerne ikke har tillatelser på butikknivå.

Hvis du for eksempel har fire butikker i organisasjonen, kan du gi brukeren Flow-tilgangen, og tilgang til kun én av de fire butikkene. I dette tilfellet kan brukeren opprette og redigere arbeidsflyter for alle fire butikker, og ikke bare for butikken denne brukeren har tilgang til.

Verktøy- og administrasjonstilganger skiller seg fra butikktillatelser. Noen tilganger lar brukerne gjøre ting som ikke kan gjøres fra en butikks Shopify-administrator, som å opprette en ny butikk. Andre tilganger lar brukerne utføre handlinger som typisk bare kan utføres av en butikkeier, som å gi brukere tilgang til en butikk.

Beskrivelse av verktøytilganger i Shopify-administrator for organisasjonen

Den følgende tabellen beskriver de ulike verktøytilgangene.

Beskrivelse av tilgang til verktøy på organisasjonsnivå
Verktøytilgang Beskrivelse
Oversikt

Lar brukeren vise salgs- og bestillingsopplysninger. En bruker med denne tilgangen kan utføre følgende oppgaver:

  • Vise salgs- og bestillingsopplysninger for alle butikker i organisasjonen.
  • Vise salgs- og bestillingsdata for spesifikke butikker.
  • Få tilgang til detaljerte rapporter fra en butikks Shopify-administrator.

En bruker med denne tilgangen kan se opplysningene på Oversikt-siden for alle butikker i organisasjonen, uten tilgang til bestemte butikker. For å vise detaljerte rapporter i en butikks Shopify-administrator må brukeren ha Rapporter-tillatelsen for den aktuelle butikken.

Flow

Lar brukeren administrere arbeidsflyter på tvers av alle butikker. En bruker med denne tilgangen kan utføre følgende oppgaver:

  • Opprette og slette arbeidsflyter.
  • Aktivere og deaktivere arbeidsflyter.
  • Kopiere arbeidsflyter til andre butikker.

Beskrivelse av administrasjonstilganger i Shopify-administrator for organisasjonen

Den følgende tabellen beskriver de ulike administrasjonstilgangene.

Beskrivelse av administrasjonstilgang på organisasjonsnivå
Administrasjonstilgang Beskrivelse
Brukeradministrasjon

Lar brukerne administrere andre brukere i organisasjonen. En bruker med denne tilgangen kan utføre følgende oppgaver:

Brukeradministrasjon-tilgangen lar ikke en bruker endre butikkens eier. Bare en butikkeier kan overføre eierskap, og eierskap kan bare overføres fra inne i butikken.

Organisasjonseieren tildeles Brukeradministrasjon-tillatelsen som standard. Du kan ikke fjerne denne tilgangen fra organisasjonseieren.

Butikkadministrasjon

Lar brukeren administrere butikkene i organisasjonen din. En bruker med denne tilgangen kan opprette nye butikker og godkjenne eventuelle ekstrakostnader for abonnementer som er nødvendig for butikken. Hvis du for eksempel oppretter en butikk som ikke er dekket av kontrakten din, kan brukeren med Butikkadministrasjon-tillatelsen godkjenne kostnaden for den nye butikken.

Denne tilgangen gjør det ikke mulig for brukere å godkjenne følgende kostnader:

  • kontraktskostnader
  • appavgifter

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis