Legge til brukere i Shopify-administrator for organisasjonen

Legg til brukere i organisasjonen din ved å sende dem en invitasjon.

Gi brukere organisasjons- og butikktilganger

Når du legger til brukere i organisasjonen kan du gi dem tilganger på organisasjonsnivå. Hvis du vil la brukerne logge inn i en butikk og gjøre endringer i den, må du gi brukeren tilgang til butikken og gi dem tillatelsene de trenger for å utføre oppgaver i den aktuelle butikken.

Du har mulighet til å administrere organisasjonstilganger og butikktillatelser for brukere ved å tilordne roller til dem. Hvis du vil bruke roller må du bekrefte at de nødvendige rollene er opprettet før du legger til brukere.

Hvis du gir en bruker tilgang til en butikk fra Shopify-administrator for organisasjonen, blir det lagt til personalkontoer i den butikken. Inntil brukerne aksepterer invitasjonen til å opprette en konto, vil imidlertid ikke brukere som inviteres fra Shopify-administrator for organisasjonen vises i en butikks Shopify-administrator.

Hvis du oppretter personalmedlemskontoer fra en butikks Shopify-administrator kan du administrere disse brukerne i Shopify-administrator for organisasjonen. Inntil de aksepterer invitasjonen vil brukere som inviteres direkte fra en butikk vises som separate brukere i Brukere-listen. Etter at brukerne har akseptert vil brukeroppføringene kombineres til én bruker i Brukere-listen.

Hensyn for totrinnsautentisering

Som standard kreves det at brukere aktiverer totrinnsautentisering for kontoene sine. I dette tilfellet bes brukerne om å sette opp totrinnsautentisering når de logger på. Du kan endre slik at totrinnsautentisering ikke kreves for en eksisterende bruker.

Endring av innstillingen for totrinnsautentisering fra ikke påkrevd til påkrevd vil logge ut brukeren fra Shopify. Før du gjør denne endringen må du sjekke at brukeren ikke er midt i en oppgave.

Når du fjerner kravet om totrinnsautentisering for en eksisterende bruker, blir ikke brukerens autentiseringsinnstillinger oppdatert automatisk. I dette tilfellet må brukeren endre sikkerhetsinnstillingene for sin egen konto. Frem til brukeren deaktiverer totrinnsautentisering i sine egne sikkerhetsinnstillinger blir de fortsatt bedt om å gjennomføre oppsettet av totrinnsautentisering i butikker der de har en personalkonto, uavhengig av om butikken er i din organisasjon.

Legge til brukere i Shopify-administrator for organisasjonen

Steg:

 1. Klikk på Brukere fra Shopify-administrator for organisasjonen.
 2. Klikk på Legg til bruker.
 3. Angi e-postadressene til brukerne du vil legge til.
 4. I Tilgang og tillatelser-seksjonen gjør du ett av følgende: - For å gi tilgang ved hjelp av en rolle klikker du på Tilordne rolleog velger en rolle.

  • For å gi tilgang uten å bruke en rolle velger du Velg egendefinert tilgang og legger til tilgang på organisasjonsnivå, og tilgang på butikknivå.
 5. Valgfritt: For å endre totrinnsautentisering til ikke påkrevd, gjør du følgende:

  1. Klikk på Endre innstilling i avsnittet Sikkerhet.
  2. Velg Totrinnsautentisering er ikke påkrevd.
  3. Klikk på Lagre.
 6. Klikk på Send invitasjon.

De nye brukerne vises nå i brukerlisten med statusen Ventende. Når de aksepterer invitasjonen, vil statusen deres endres til Aktiv.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis