Vise brukere i Shopify-administrator for organisasjonen

Brukere-seksjonen i den globale navigasjonsmenyen lister opp alle folkene som er knyttet til organisasjonen din.

Du kan filtrere Brukere-listen på flere ulike måter, inkludert etter brukertype eller brukerstatus.

Brukertyper i organisasjonsadministratoren

Den følgende tabellen beskriver de ulike typene brukere i Shopify-organisasjonen din.

Beskrivelse av brukertyper i Shopify-administrator for organisasjonen
Type Beskrivelse
Organisasjonseier

Butikkeieren av hovedbutikken i organisasjonen din anses som organisasjonseier. Organisasjonseieren er den første personen som får tilgang til Shopify-organisasjonens administrator.

Som standard gis denne organisasjonseieren alle tilganger, og har alltid Brukeradministrasjon-tilgang. Som et resultat av dette kan organisasjonseieren gi alle brukere (inkludert seg selv) tilgang til alle butikker og verktøy i organisasjonen.

Organisasjonseieren kan ikke fjernes, suspenderes eller slettes. For å endre organisasjonseier må du kontakte Shopify Plus Support.

Personale

Medlemmer i organisasjonen som har personalkontoer i butikkene dine, eller som har tilgang til organisasjonsfunksjoner.

Denne kategorietiketten vises ikke i Brukere-listen.

Samarbeidspartner Shopify-partnere som har tilgang til én eller flere av butikkene i Shopify-organisasjonen din.
Kun POS-appen Medlemmer i organisasjonen som har personalmedlemmer med kun Shopify POS-apptilgang.
Tidligere personale

Medlemmer av organisasjonen din som har flere ukombinerte butikkontoer.

Shopify bruker en enkeltpålogging kalt Shopify ID. Du kan ikke gi tilgang til organisasjonsadministrasjon til brukere som er merket Tidligere personale før de har kombinert kontoene sine. Brukere som har tilgang til flere butikker og som har kombinert kontoene sine vises som enkeltbrukere i brukerlisten.

Samarbeidspartnere eller brukere med kun Shopify POS-apptilgang kan ikke kombinere kontoene sine. Hvis disse brukerne har flere butikkpersonalmedlemmer, vises de flere ganger i Brukere-listen.

Brukerstatus i organisasjonsadministratoren

Den følgende tabellen beskriver statusene som brukerne i organisasjonen din kan ha.

Beskrivelse av brukerstatus i Shopify-administrator for organisasjonen
Kategori Beskrivelse
Aktiv Brukere som kan logge inn til Shopify-administrator for organisasjonen eller en butikk i organisasjonen din, i henhold til tilgangen de har blitt innvilget.
Suspendert Brukere som ikke har tilgang til Shopify-administrator for organisasjonen eller noen av butikkene dine.
Venter Brukere som ikke har tilgang til noen del av organisasjonen før de aksepterer invitasjonen. Disse brukerne kan ha blitt invitert enten fra Shopify-administrator for organisasjonen, eller direkte fra en butikk. Hvis en bruker er invitert fra Shopify-administrator for organisasjonen kan du sende invitasjonen på nytt om nødvendig.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis