Avgifter utenfor USA og Canada

Hvis du trenger å belaste skatt i andre land enn USA og Canada, vil avgifter gjelde på landsnivå eller regionalt nivå, avhengig av de lokale skattelovene.

Sett opp skattesatser i andre land enn USA og Canada

Du må finne ut om du er forpliktet til å belaste kundene for omsetningsavgift, og om produktet er skattepliktig. Mange land bruker et destinasjonsgrunnlag, noe som betyr at du belaster omsetningsavgiften til prisen i regionen der produktet leveres. Hvis du ikke er sikker på disse detaljene, må du rådføre deg med en skatteekspert.

Trinn:

 1. Bekreft at butikkens adresse er utenfor USA eller Canada, og at du har satt opp en fraktsone for destinasjonslandet.
 1. I Skatteregioner-seksjonen klikker du på navnet til landet.

 2. I Grunnleggende avgifter-seksjonen angir du satsene som gjelder i landet og eventuelle regioner. Du kan velge hvorvidt en avgift i en region brukes i stedet for en føderal skatt, eller legges til eller beregnes med en føderal skatt. For mer informasjon om disse alternativene, kan du se Sørg for at avgifter ikke belastes dobbelt.

 3. Klikk på Lagre.

Eksempel: Belast mva for europeiske kunder, men ikke for amerikanske kunder

Sunil er i London i Storbritannia. Han har kunder i flere europeiske land og har også noen kunder i USA. Han må belaste mva for sine europeiske kunder, men ikke for de amerikanske kundene.

For å sette opp avgiftene går han gjennom følgende steg:

 1. Først, på Frakt og leveranse -siden, legger han til fraktsoner for alle landene han har kunder i, inkludert Storbritannia, de andre europeiske landene og USA. Etter at han oppretter fraktsoner, vil destinasjonslandene være oppført på Avgifter-siden.

 2. Deretter legger han til den gjeldende mva-prisen for Storbritannia og hver europeiske destinasjon på Avgifter-siden.

 3. Til slutt, på Avgifter-siden for USA, fjerner Sunil avmerkingen Beregn avgifter automatisk og angir deretter en skattesats på 0 %.

Inkluder avgifter i produktpriser

I noen land, for eksempel Storbritannia, må du inkludere omsetningsavgift i de viste prisene for de fleste typer varer.

Hvis du aktiverer denne funksjonen, beregnes avgiften med formelen Tax = (Tax Rate X Price) / (1 + Tax Rate). Du og kundene dine vil fortsatt se avgiften som en varelinje, selv om det ser ut til at ingen avgifter legges til. Delsummen og totalsummen vil være den samme, men skattebeløpet du må innbetale for en bestilling vil også være oppgitt.

Bestillingsinformasjon, avgift vises som en separat linjevare

Trinn:

 1. Merk av for Vis alle priser med avgift inkludert.

 2. Klikk på Lagre.

Etter at du har satt opp prisene dine for å inkludere avgifter, må du sørge for at Belast avgifter på dette produktet er krysset av på produktsidene dine, slik at avgiftene er inkludert i den viste prisen. Kundene vil se det inkluderte avgiftsbeløpet ved siden av totalbeløpet i kassen.

Å angi prisene dine til å inkludere avgifter påvirker ikke skatterapporteringen din.

Eksempel: sammenligning av skatteberegninger

Maya og Gabriel både bor i samme region og har begge nettbutikker. Området har en avgiftssats på 10 % og lar bedriftseiere velge om de vil inkludere avgifter i prisene deres eller ikke.

 • Maya har ikke avgifter inkludert i prisene sine. Hvis hun selger et produkt for 100 USD, beregnes avgiften til 10 USD, og gir en total salgspris på 110 USD. Formelen for dette er Total = List Price X (1 + Tax Rate):

  $ 100 X (1 + 0,1) = $ 100 X 1,1 = $ 110

 • Gabriel bestemmer seg for å inkludere alle avgifter i de oppførte prisene. For å komme frem til en total listepris på 100 USD som inkluderer avgifter, brukes formelen som inkluderer avgift til å beregne avgiftsbeløpet. Formelen for dette er Tax = (Tax Rate X Price) / (1 + Tax Rate):

  Avgiftsandel av prisen = (0.1 X 100 USD) / (1 + 0.1) = 10 USD / 1.1 = 9,09 USD

  Produktandel av prisen = 100 USD - 9,09 USD = 90,91 USD

  Disse beregningene utføres automatisk. Avgiftsbeløpet vises i detaljene for alle bestillinger, slik at både Gabriel og hans kunder ser det faktiske avgiftsbeløpet som belastes.

Krev skatt på fraktpriser

I noen områder må du belaste avgifter på frakt. Hvis butikken din befinner seg utenfor Canada eller USA, følger du stegene under for å belaste avgifter på fraktprisene dine.

Trinn:

 1. Kryss av for Belast avgifter på fraktpriser.

 2. Klikk på Lagre.

Sørg for at avgifter ikke dupliseres

Hvis du setter opp avgifter for et land og dets underregioner, må du sørge for at du angir hvorvidt en regional avgift skal legges til eller beregnes på eventuelle føderale avgifter, eller om den skal brukes i stedet for føderale avgifter. Hvis kunder i et land blir belastet avgifter to ganger, kan det være at du har underregionsskattene konfigurert slik at de legges til de totale avgiftene for dette landet.

La oss for eksempel si at du har en vare som koster 100 USD. En kunde kjøper denne varen i et område der det belastes nasjonale og regionale avgiftssatser, begge på 10 %.

 • Hvis du velger lagt til, vil både nasjonale og regionale avgifter bli belastet og summert. I dette tilfellet er det nasjonale avgiftsbeløpet 10,00 USD, og det regionale avgiftsbeløpet er 10,00 USD. Disse summeres og gir en totalpris på 120,00 USD.

 • Hvis du velger i stedet for, vil det regionale beløpet bli belastet, og det nasjonale beløpet ikke bli belastet. I dette tilfellet er det ingen nasjonal avgift, og en regional avgift på 10,00 USD. Totalprisen på varen er 110 USD.

 • Hvis du velger beregnet på toppen av, vil avgiftsbeløpet på nasjonalt nivå bli beregnet, og deretter belastes den regionale avgiften på denne delsummen. I dette tilfellet er det nasjonale avgiftsbeløpet 10,00 USD. Regionale avgifter legges deretter på delsummen på 110,00 USD, noe som gir et regionalt avgiftsbeløp på 11,00 USD. Når dette summeres, gir det en totalpris på 121,00 USD.

Du kan bekrefte eller endre skatteinnstillingene for en region.

Trinn:

 1. I Skatteregioner-seksjonen klikker du Rediger ved siden av landets navn. Skattene vises for landet, og for underregioner etter stat eller provins.

 2. Velg et alternativ fra rullegardinmenyen under skattesatsen for underregionen for å spesifisere hvordan du vil belaste skatten.

 3. Klikk på Lagre.

Endre standardnavnet til MVA-avgiften

For land som har merverdiavgift, er VAT standardnavnet som gis til avgiften. Kortformen VAT vises på betalingssiden, kundekvitteringer og i Bestillingsinformasjon-delen av bestillinger.

Hvis du er i et land som bruker en annen kortform for avgiften, kan du endre navnet på Avgifter-siden. For eksempel bruker flere land IVA i stedet for VAT. Du kan bare endre navnet hvis underregioner er inkludert for landet i Shopify-administratoren, for eksempel for Italia og Spania. Du kan ikke endre navnet hvis underregioner ikke er inkludert, for eksempel for Østerrike og Norge.

Trinn:

 1. I Skatteregioner-seksjonen klikker du på landet.

 2. For hver region endrer du VAT til kortformen du ønsker å bruke.

  Endre mva til IVA
  Navnet er spesifikt for hver region, så du må endre det for hver enkelt region.

 3. Klikk på Lagre.

Vurderinger rundt avgiftsfritak for priser som inkluderer avgifter

Hvis du har inkludert avgifter i produktprisene dine, kan du ikke vise en avgiftsfri pris til visse kunder, som for eksempel MVA-fritak for næringsdrivende som selger til kunder utenfor EU, eller MVA-unntak for kunder utenfor Australia og New Zealand.

Hvis du må gi et unntak til bestemte kunder, kan du vurdere følgende alternativer:

 • Ikke inkluder avgifter i prisene dine.
 • Endre temaet for å vise avgiftsfrie priser i butikken, og bruk Shopify Scripts til å legge på 20 % MVA-unntaket i kassen.
 • Bruk en utvidelsebutikk for å la internasjonale kunder betale den avgiftsfrie prisen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis