Konvertere valutaer i butikken din

Du kan bruke skriptet for flere valutaer i temaet ditt for å vise prisene dine i en valuta kundene dine er kjent med.

Skriptet for flere valutaer kan brukes til å hjelpe kundene dine med å se produktpriser i en valuta de er kjent med, men valutaen byttes alltid tilbake til butikkens valuta i kassen. Butikkens valuta er den du har konfigurert i Generelle innstillinger-siden av administratoren.

Trinn:

  1. Klikk på Generelt.

  2. I Standarder og format-delen klikker du på Endre formatering-koblingen.

  3. I HTML med valuta-feltet omgir du det eksisterende innholdet i et HTML-span-element med klassenavn satt til money.

    Hvis butikkens valuta er amerikanske dollar (USD), ser formatet slik ut:

<span class=money>${{amount}} USD</span>
  1. I HTML uten valuta-feltet skriver du inn nøyaktig samme innhold som du skrev inn i HTML med valuta-feltet. Å legge til valutabeskrivelsen i begge formatene bidrar til å skille mellom valutaer som bruker dollartegnet ($).

    Hvis butikkens valuta er amerikanske dollar (USD), ser formatet slik ut:

<span class=money>${{amount}} USD</span>

Administratorsiden for Shopify viser valutaformatering med span-elementer

Obs: Ikke bruk anførselstegn rundt ordet money, da dette kan resultere i JavaScript-feil.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis