Gjenopprettingskoder for totrinnsautentisering

Når du konfigurerer en totrinnsautentiseringsmåte har du mulighet til å lagre ti gjenopprettingskoder og oppbevare dem på et trygt sted. Gjenopprettingskodene gir deg tilgang til Shopify-administrator hvis alle andre autentiseringsmåter ikke er tilgjengelige. Hvis du for eksempel ikke har tilgang til mobilenheten din, kan du bruke en av gjenopprettingskodene for å logge på kontoen dersom du har aktivert totrinnsautentisering.

Oppbevar gjenopprettingskodene dine på et trygt og hemmelig sted, som du har tilgang til fra hvor som helst. Du kan skrive ut, kopiere eller laste ned gjenopprettingskodene. I tillegg kan du oppbevare gjenopprettingskodene dine på et lagringssted i nettskyen som du enkelt har tilgang til, som for eksempel følgende:

Du kan bruke en passordadministrator, for eksempel følgende:

Hent og lagre gjenopprettingskodene

Hvis du ikke lagret gjenopprettingskodene når du konfigurerte autentiseringsmåten kan du hente dem når som helst. Du må være logget på Shopify-kontoen for å hente gjenopprettingskoder.

Steg:

  1. Fra Shopify administrator klikker du på brukernavnet og kontobildet ditt.
  2. Klikk på Administrer konto > Sikkerhet.

  3. Klikk på Vis koder under Lagre gjenopprettingskodene i Totrinnsautentisering-seksjonen.

  4. Valgfritt: Hvis du har brukt alle ti gjenopprettingskoder tidligere, klikker du på Generer nye koder.

  5. Gjør en av følgende:

  6. Oppbevar gjenopprettingskodene dine på et trygt og hemmelig sted.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis