Opphavsrett og varemerker

Shopify støtter beskyttelse av immateriell eiendom og våre Godkjente retningslinjer for bruk forbyr å publisere eller laste opp innhold som bryter med andres opphavsrett eller varemerker.

Viktig: Informasjonen som oppgis på denne siden er til utdanningsformål, og er ikke juridisk rådgivning. Din egen juridiske rådgiver kan yte juridisk rådgivning og hjelpe med spesifikke spørsmål om immateriell eiendom.

Om immateriell eiendom

Immateriell eiendom er betegnelsen på noe som er produsert som et resultat av kreativitet. Dette inkluderer fysiske og ikke-fysiske arbeider, som bøker, tekst, kode, bilder, videoer og slagord. Opphavsrett og varemerke er to typer immateriell eiendom.

Butikkeiere må beskytte sin immaterielle eiendom, og sørge for at de ikke bryter med rettigheter for andres immaterielle eiendom.

Om opphavsrett

Opphavsrett beskytter håndgripelige originalarbeider, som bilder i en nettbutikk.

Opphavsrettslovgivning varierer etter land eller region, men generelt gjelder opphavsrett fra tidspunktet arbeidet opprettes. I mange land eller regioner kan opphavsrett også registreres hos myndighetenes opphavsrettskontor.

En opphavsrettseier har eksklusive rettigheter til å kopiere, vise, distribuere, selge eller fremføre sine arbeider, eller til å skape avledede verk. En opphavsrettseier kontrollerer hvordan arbeidene sine brukes, og andre som ønsker å bruke arbeidene deres må få deres tillatelse. Hvis noen bruker opphavsrettsbeskyttede arbeider uten tillatelse fra eieren, kan det være at de bryter med opphavsretten.

Du kan finne ut mer om opphavsrett på nettstedet til det amerikanske kontoret for opphavsrett eller i det canadiske kontoret for immateriell eiendoms veiledning til opphavsrett.

Om varemerker

Varemerker beskytter unike symboler eller ord som identifiserer og skiller en bedrift eller et produkt fra andre bedrifter eller produkter.

Når det er registrert, har et varemerke visse beskyttelser under loven, og varemerkeeieren har eksklusive rettigheter til å bruke varemerket til visse produkter eller tjenester. Hvis noen bruker et varemerke uten tillatelse på en måte som skaper forvirring rundt merkevare, produkt eller tjenester, kan det være at de bryter med et varemerke.

Finn ut mer om varemerker på nettstedet til det amerikanske kontoret for patenter og varemerker.

Direktefrakting og immateriell eiendom

Hvis du direktefrakter produkter kan du velge hvilke produkter, tjenester og leverandører du jobber med. Du bør også vurdere risikoene fordi noen leverandører kan føre opp opphavsrettsbeskyttede, merkevarebeskyttede eller varemerkebeskyttede varer. Finn ut mer om tvister om opphavsrett eller tvister om varemerker.

Noen produktkategorier som har en høyere risiko for å være opphavsrettsbeskyttet, varemerket eller varemerkebeskyttet kan være:

 • klesplagg
 • designervesker
 • klokker
 • kosmetikk
 • elektronikkprodukter
 • leker

Retningslinjer om opphavsrett

Det er Shopifys retningslinje å raskt svare på tydelige varsler om påståtte brudd på opphavsretten som samsvarer med USAs Digital Copyright Act («DMCA»), teksten som finnes på det amerikanske opphavsrettskontorets nettsted, https://www.copyright.gov.

Det forventes at alle brukere av noen del av Shopify følger gjeldende opphavsrettslovgivning. Dersom vi imidlertid mottar et varsel om påstått brudd på opphavsretten, vil vår respons på slike merknader inkluderer å fjerne eller deaktivere tilgangen til materiell som hevdes å være gjenstand for brudd, og/eller terminering av brukerens konto.

I henhold til seksjon 512(i)(1)(a) i DMCA, vil Shopify, i passende tilfeller, deaktivere og/eller avslutte kontoene til brukere som gjentatte ganger bryter med retningslinjene.

Rapportere brudd på opphavsretten

Du kan logge inn for å bruke nettskjemaet til å rapportere innhold på Shopify som du mener bryter med eller opphavsretten din.

Du kan også rapportere flere butikker som bryter med samme opphavsrettsbeskyttede arbeid på ett enkelt skjema. Hvis du rapporterer feilaktig at innholdet bryter med opphavsretten din, kan du bli erstatningsansvarlig.

Krav til opphavsrettserklæring

Nettskjemaet er den mest effektive måten for å sende inn et varsel om brudd på opphavsrett. Hvis du ikke kan bruke nettskjemaet, kan du sende et varsel som inneholder all nødvendig informasjon i DMCA-et til Shopifys utpekte agent. Varselet ditt må inneholde følgende informasjon:

 • Din kontaktinformasjon, inkludert fullt navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.
 • Identifisering av det opprinnelige opphavsrettsbeskyttede arbeidet som hevdes å utgjøre bruddet. Oppgi direkte koblinger til det opprinnelige arbeidet. Hvis du ikke har direktekoblinger, kan du oppgi en detaljert beskrivelse av arbeidet ditt.
 • Koblinger til innholdet du mener bryter med eller opphavsretten din på Shopify. Oppgi en fullstendig liste over innhold du vil fjerne, og ikke bare hovedkoblingen til butikken.
 • Følgende utsagn:

  • Jeg er i god tro om at bruk av materiellet på den måten som innklages ikke er autorisert av opphavsrettseieren, dens representant eller loven.
  • Jeg lover, under ed, at informasjonen i varselet er nøyaktig, og at jeg er opphavsrettseieren, eller har fullmakt til å handle på vegne av eieren av en eksklusiv rett som skal ha blitt krenket.
  • Jeg bekrefter at en kopi av dette varselet om brudd, inkludert all kontaktinformasjon som er oppgitt over, kan bli oppgitt til personen som har publisert innholdet som rapporteres.
 • Din fysiske eller elektroniske signatur.

Shopifys angitte representant

Shopify Trust & Safety
Shopify Inc.
151 O’Connor Street
Ground floor
Ottawa, Ontario
K2P 2L8
Canada

legal@shopify.com

Svare på et varsel om brudd på opphavsretten

Hvis butikken din mottar et varsel om brudd på opphavsretten, vil Shopifys team for tillit og sikkerhet sende en e-post til butikkeieren for å fortelle dem hvilket innhold som er fjernet.

Hvis du er i god tro om at innholdet er fjernet som et resultat av en feil eller feilidentifikasjon, kan du sende inn et motvarsel. E-posten inkluderer en kobling til et skjema for motvarsel.

Hvis du ikke kan bruke skjemaet for motvarsel, kan du sende et motvarsel til Shopifys angitte representant. Motvarselet ditt må inneholde følgende informasjon:

 • Identifisering av materiellet som er fjernet eller der tilgangen har blitt deaktivert og hvilket sted materiellet ble fremvist før det ble fjernet eller tilgangen til det ble deaktivert,
 • Ditt navn, adresse og telefonnummer,
 • Følgende utsagn:

  • Jeg samtykker til jurisdiksjonen til Federal District Court for det juridiske distriktet der adressen min er lokalisert, eller, dersom adressen min er lokalisert utenfor USA, samtykker jeg til jurisdiksjonen til den føderale distriktsdomstolen for District of Delaware;
  • Jeg vil akseptere behandling av prosessen fra den parten som har sendt inn DMCA-varselet om brudd eller deres representant;
  • Jeg sverger, under ed, at jeg er i god tro om at det berørte materialet ble fjernet eller deaktivert som et resultat av en feil eller feilidentifikasjon av materialet som er fjernet eller deaktivert, og at jeg er forhandleren underlagt DMCA Takedown-varselet, eller at jeg er autorisert til å handle på vegne av forhandleren.,
  • Jeg bekrefter at en kopi av dette motvarselet, inkludert fullt navn og kontaktinformasjon, vil bli oppgitt til parten som har sendt inn DMCA-varselet for fjerning.; og
 • En fysisk eller elektronisk signatur.

Du kan svare på e-posten fra Shopifys team for tillit og sikkerhet med eventuelle spørsmål du måtte ha.

Retningslinjer for varemerker

Det er Shopifys retningslinjer å raskt svare på klare varsler om påståtte varemerkebrudd. Vårt svar på slike merknader kan inkludere å fjerne eller deaktivere tilgang til materiell som hevdes å være gjenstand for brudd på aktiviteten og/eller avslutte brukerens konto.

Shopify vil, i passende tilfeller, deaktivere og/eller avbryte kontoene til brukere som utfører gjentatte brudd.

Rapportere brudd på varemerker

Du kan logge inn for å bruke nettskjemaet til å rapportere innhold på Shopify som du mener bryter med det registrerte varemerket ditt.

Du kan også rapportere flere butikker som bryter med de samme rettighetene i ett enkelt skjema. Hvis du feilaktig rapporterer at innhold bryter med din opphavsrett, kan du stilles erstatningsansvarlig.

Varselskrav for varemerker

Nettskjemaet er den mest effektive måten for å sende inn et varsel om brudd på varemerker. Hvis du ikke kan bruke nettskjemaet, kan du imidlertid sende et varsel om varemerkebrudd til legal@shopify.com. Varselet ditt må inneholde følgende informasjon:

 • Varemerkeeierens fulle navn.
 • Din kontaktinformasjon, inkludert fullt navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.
 • Inkluder følgende informasjon for hvert av varemerkene som er involvert:

  • en beskrivelse av varemerket;
  • landene det er registrert i;
  • registreringsnummer for varemerker; og
  • produkt- og/eller tjenestekategorien som dekkes av registreringen.
 • Koblinger til innholdet som du mener bryter med din opphavsrett på Shopify. Oppgi en fullstendig liste over hver enkelt side med innhold du ønsker fjernet, og ikke bare hovedadressen til nettbutikken.

 • Beskrivelse av hvordan du mener innholdet bryter med varemerke(ne) dine på Shopify.

 • Følgende utsagn:

  • Jeg er i god tro om at bruk av varemerket som beskrevet ovenfor, på den måten jeg har godkjent, ikke er autorisert av varemerkeeieren, dets representant eller loven.
  • Jeg erklærer, under ed, at informasjonen i varselet er nøyaktig, og at jeg er eieren eller autorisert til å handle på vegne av eieren av varemerkerettigheter som er beskrevet ovenfor.
  • Jeg bekrefter at en kopi av dette varselet om brudd, inkludert all kontaktinformasjon som er oppgitt over, kan bli oppgitt til personen som har publisert innholdet som rapporteres.
 • Din fysiske eller elektroniske signatur.

Svare på et varsel om brudd på varemerkerettigheter

Når en butikk mottar et varsel om brudd på varemerker, vil Shopifys team for tillit og sikkerhet sende en e-post til butikkeieren for å fortelle dem hvilket innhold som er fjernet. Hvis du vil bestride varselet, inkluderer e-posten en kobling til et tvisteskjema. Du kan svare på e-posten fra Shopifys team for tillit og sikkerhet med eventuelle spørsmål du måtte ha.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis