Slik utfører du en inspeksjonsperiode

Når du har gitt et tilbud, sendt en betaling til Escrow.com og selgeren har sendt ressurser til deg, er det på tide å begynne inspeksjonsperioden. Inspeksjonsperioden er en bestemt tidsperiode der du må ta en endelig titt på ressursene du kjøper for å sørge for at alt du har mottatt er slik det har vært annonsert og avtalt med kjøperen.

Escrow bruker milepæler for å avgjøre hvor fullstendig en transaksjon er. Milepæler kan være steg som for eksempel overføring av domenenavn og kontoer på sosiale medier og tilgang til Shopify-administratoren via personaltillatelser. Inspeksjonsperioden avsluttes når du godtar alle milepælene i Escrow.com-kontoen. Ettersom alle Escrow.com-transaksjoner er endelige, er det svært viktig at du gjennomfører selskapsgjennomgangen i løpet av denne perioden. Godkjenning av milepæler er bindende, og når du godtar får selgeren betalt og bedriften blir din.

Hvis du må gjøre endringer i Escrow-milepæler etter transaksjonen har blitt opprettet, må du kontakte Escrows brukerstøtte for å forespørre endringene. Escrow bruker endringene når både kjøper og selger godtar dem.  

Sette i gang inspeksjonsperioden

Når du har betalt gjennom Escrow.com, blir selgeren bedt om å begynne å sende ressurser til deg. Dette inkluderer som oftest eventuelle domenenavn, kontoer på sosiale medier, eierskap i apper og fysisk lagerbeholdning. Når selgeren bekrefter med Exchange Marketplace at de har sendt deg alle de nødvendige ressursene, må du merke dem av i listen over milepæler på Escrow.com-kontoen din.

Logg på Escrow.com-kontoen din og gå til den åpne transaksjonen mellom deg og selgeren. Merk av for ressursene du har mottatt, og klikk Behandle handlinger på transaksjonssiden. Deretter får du en bekreftelse fra Exchange om å begynne inspeksjonsperioden.

Lengden på inspeksjonsperioden

Lengden på inspeksjonsperioden avhenger av hvor lang tid som ble avtalt mellom deg og selgeren på tidspunktet transaksjonen ble opprettet. En vanlig inspeksjonsperiode varer i tre dager, men for transaksjoner med høyere verdi anbefales det at du godtar en lengre inspeksjonsperiode. Minste inspeksjonsperiode er tre dager, og den lengste er 30 dager.

Inspeksjonsperioden kan avsluttes enten når den forhåndsavtalte tidsperioden utløper, eller når du aksepterer og godkjenner alle milepæler. Når inspeksjonsperioden avsluttes mottar selgeren betaling, og eierskapet til butikken overføres til deg.

Kan Exchange hjelpe til med inspeksjonen?

Exchange beregner salgs- og trafikkdata for selgeren når oppføringen opprettes. Dette betyr at du kan være trygg på at salget og trafikken som rapporteres i oppføringsgrafene er basert på data som er tilgjengelig i Shopify.

Det finnes annen viktig informasjon om forretningen som du må se gjennom selv. Påstander om fortjenestemarginer, utgifter, trafikkilder og så videre rapporteres av selgeren, og kan ikke bekreftes av Exchange.

Dette bør du ha tilgang til før du inspiserer

Først må du henvende deg til Escrow.com-transaksjonen for å se den fullstendige listen over ressurser som selgeren har avtalt å overlevere. I inspeksjonsperiodefasen bør du ha tilgang til alle disse ressursene. Det eneste unntaket er butikkeierstatusen til Shopify-kontoen. På dette tidspunktet legger selgeren deg til som et personalmedlem. Exchange vil ikke gjøre deg til butikkeier før inspeksjonsperioden er avsluttet.

Andre ting du bør være i besittelse av er følgende:

 • Domenenavn. Avhengig av hvilke servere som er vert for domenenavnet, skal du få varsel per e-post når et domenenavn har blitt overført til deg. For å få domenet overført til deg trenger selgeren trolig kontaktinformasjonen din. Det er greit å dele denne informasjonen for overføring av ressurser som domener og kontoer på sosiale medier, men denne informasjonen skal ikke brukes til å omgå meldingssystemet til Exchange.
 • Kontoer på sosiale medier. Facebook- eller Instagram-kontoer er en vanlig del av de fleste salg som gjøres på Exchange. Hvis du har samtykket til å ta eierskap over disse kontoene, må du kontrollere at selgeren har gitt deg tilgang til dem.
 • Annonseringskontoer. Google Adwords kan være et nyttig verktøy når det kommer til å spre ordet om forretningen din.
 • Apper. De fleste Shopify-virksomheter bruker en rekke apper for å fungere. Ettersom mange apper lages av tredjepartsutviklere, og ikke Shopify, må selgeren overføre kontoene deres til deg. Hvis du kjøper en direktefraktings- eller trykk på forespørsel-virksomhet, er det spesielt viktig å kontrollere at selgeren overfører eierskapet av oppfyllelsesapper som DSers eller Printful.
 • Fysisk lagerbeholdning. Hvis kjøpet inkluderer fysisk lagerbeholdning, må du kontrollere at selgeren har sendt lagerbeholdningen til deg slik at du kan inspisere den. Be alltid selgeren om å gi deg sporingsinformasjon for forsendelsen.

Det er ikke uvanlig at selgeren ber om at du gir dem din kontaktinformasjon (inkludert fysisk adresse) for å overføre eierskapet av ressursene til deg på riktig måte. Mens Shopifys kontoteam overfører eierskapet, er selgeren ansvarlig for å overføre alle de avtalte ressursene til deg.

Det som ikke skal gjøres under inspeksjonsperioden

 • Ikke gjør noen endringer i betalingsinnstillinger, fraktinnstillinger eller produkter i løpet av inspeksjonsperioden.
 • Du må heller ikke eksportere data eller informasjon fra butikken i inspeksjonsperioden. Dersom det gjøres endringer eller informasjon eksporteres kan det føre til en automatisk avslutning av inspeksjonsperioden, og selgeren mottar betalingen fullt ut.
 • Ikke merk alle eiendeler som godkjent før du har inspisert dem grundig og er fornøyd. Ved å godkjenne eiendelene avsluttes inspeksjonsperioden, og selgeren mottar betaling. Denne handlingen kan ikke angres.

Selgeren overfører eierskapet av virksomhetens eiendeler til deg i god tro, slik at du kan undersøke at alt er som beskrevet av selgeren, og slik at du kan stille dem eventuelle spørsmål du måtte ha før inspeksjonsperioden avsluttes.

Veiledning for inspeksjonsperioden

Inspeksjonsperioden kan ikke starte før selgeren har opprettet en personalkonto med de nødvendige tillatelsene for deg. Det er selgerens ansvar å opprette denne kontoen for deg. Etter at du har godtatt ressursene som selgeren har overlevert og avslutter inspeksjonsperioden, fjerner Exchange selgeren som kontoinnehaver og overfører eierskapet over bedriften til deg. Fordi denne endringen av kontoeierskap ikke er reversibel, er det viktig at du følger denne inspeksjonsveiledningen nøye. Du må også påse at totrinnsautentisering er deaktivert på alle kontoer som overføres til deg før du godtar de tilknyttede milepælene i Escrow.

Bekrefte og forstå alle trafikkildene

Exchange-oppføringer viser totalt antall økter en nettbutikk får hver måned. Denne dataen hentes direkte fra Shopify og kan ikke redigeres av selgeren. En økt er definert som en unik sidevisning. Dette betyr at antallet økter du ser på hver oppføring kan være besøk fra enhver side på nettstedet, inkludert hjemmesiden og produktsider. Folk som selger forretninger kan ikke endre eller redigere salgsdataene som vises i oppføringene. Dette skaper trygghet hos deg som kjøper av en forretning i visshet om at det du ser er det du får.

Det er nyttig å forstå hvor mye trafikk en nettbutikk genererer med tanke på hvor mange av de besøkende som ender opp som kunder. Hvis en bedrift har høy inntekt i forhold til den totale trafikken, er det en god indikator på at bedriften har massevis av potensiale til å skape profitt.

Et utmerket sted å starte inspeksjonen er å ta en nærmere titt på bedriftens trafikktrender. Logg inn i butikken for å komme i gang, og gå til Analyse-seksjonen i administrator.

Analyse-siden i Shopify-kontoen gir verdifull innsikt om bedriften du kjøper. Du finner rapporter om salgstrender, trafikkilder og kunder. Hvis du legger merke til noe på Analyse-siden som du lurer på, kan du utvide rapportene for å finne mer informasjon, eller be selgeren om å forklare rapportene. Du kan dykke dypere ned i butikkanalysen ved å se sidene Rapporter og Sanntidsvisning.

Be selgeren om å se på trafikktrender. Hvis du ser noen plutselige økninger eller reduksjoner i trafikken, kan du spørre selgeren om å få mer informasjon om trafikken for de datoene. Det er viktig å forstå disse trendene for å validere trafikken.

Når du analyserer nettbutikkens trafikk, er det viktigste å være sikker på at trafikkildene er legitime og kan gjenskapes av deg som den nye eieren.

Vil du undersøke trafikkdataene ytterligere? Spør selgeren om å få lesetillatelse til Google Analytics-kontoen deres. Google Analytics gir deg mer dybdeinformasjon om organisk, direkte, henvist, sosial og annen type trafikk.

Bekrefte økonomisk informasjon

Den eneste måten å føre opp en forretning til salgs på Exchange er å bruke den offisielle Exchange-appen laget av Shopify. På den måten kan Exchange beregne bedriftens salgs- og trafikkdata Exchange oppretter automatisk diagrammene du ser på oppføringene ved å hente ut salgshistorikken, som kan bekreftes helt tilbake til 6. januar 2015. Selgerne har ingen mulighet til å endre disse dataene før eller etter oppføringen har blitt opprettet. Vi kan kun hente ut data for salg som har blitt gjennomført via Shopify. Be selgeren om å gi deg mer informasjon om kostnader og eventuelle salg gjort utenfor Shopify.

For øyeblikket bekrefter ikke Exchange selgerens fortjenestemarginer eller gjennomsnittlig profitt per måned. Denne informasjonen oppgis av selgeren.

Du kan dra nytte av analysene som er tilgjengelige i Shopify-administratoren. Disse tallene er nyttige med tanke på å fastslå informasjon om gjennomsnittlig inntekt per dag eller måned, i tillegg til data om gjennomsnittlig bestillingsverdi og utfyllende informasjon om kunder.

Det er viktig å være klar over at Shopify ikke beregner kostnader. På grunn av dette bør du be selgeren om å oppgi detaljert informasjon om kostnadene. Noen av tingene du kanskje vil be selgeren om å oppgi er følgende:

 • Fakturaer fra Facebook eller Google Adsense for informasjon om hvor mye penger som brukes på annonsering
 • Fakturaer fra Shopify
 • Fakturaer for abonnementer på apper. Shopify-apper som kan være nødvendige for å drive forretningen, kan noen ganger belaste en månedlig avgift.
 • Varekostnader. Selgeren bør gi deg informasjon om kostnaden for varer solgt av forretningen.

Hvis du innhenter denne informasjonen fra selgeren, er det enklere å bekrefte at den gjennomsnittlige profitten per måned som selgeren har oppgitt i oppføringen er nøyaktig.

Inspisere tidligere bestillinger

Gå til Bestillinger-delen i administratoren til Shopify-kontoen for å inspisere alle tidligere bestillinger fra bedriften. Noen ting du kanskje vil sjekke er antallet tilbakebetalinger og refunderte bestillinger og ikke-behandlede bestillinger. Du kan også gjennomgå sporingsnumrene for å kontrollere legitimiteten deres.

Etter at butikkeierskapet er endret kan noen betalingsgatewayer, som Shopify Payments, ikke behandle refusjoner for bestillinger som ble lagt inn under det tidligere eierskapet. Det er viktig at du bekrefter at alle utestående bestillingsrefusjoner er fullført før du godkjenner noen milepæler.

Selv om det er helt normalt at en etablert bedrift har utstedt noen refusjoner eller til og med noen få tilbakebetalinger, er det svært viktig at du dobbeltsjekker at alle bestillingene er merket som innfridd av selgeren.

Hvis du ser mange ikke utførte bestillinger, må du sørge for å spørre selgeren om hva som er grunnen til dette. Når du blir den nye eieren av forretningen, kommer kundene sannsynligvis til deg for å få hjelp. Du kan unngå dette ved å inspisere tidligere bestillinger for å sikre at de har blitt utført og betalt.

Gjennomgå inntekt

Inntekt er den totale inntekten som har blitt generert av bedriften før kostnader. Exchange beregner bedriftens inntekt for selgeren, men det er kun selgeren som kan utdype hva de månedlige kostnadene er.

De vanligste kostnadene for en Shopify-bedrift er månedlige abonnementsavgifter, som normalt strekker seg fra 29 USD til 299 USD per måned. Mange bedrifter bruker også tredjepartsapper for butikkene som også kan belaste en månedlig avgift.

Inntekten gir deg en god pekepinn på hvor stort potensiale forretningen har med tanke på å genere generell inntekt, men sørg for at du ber selgeren om å forklare hva kostnadene deres er.

Finn ut mer om apper som brukes av selgeren.

Apper kan være en viktig del av hvordan du driver en Shopify-bedrift. Mange forretninger bruker apper til å utføre bestillinger, kjøpe fraktetiketter eller håndtere noe av markedsføringen.

Gå til Apper-delen i Shopify-administratoren for å se hvilke apper som for øyeblikket er installert. Still selgeren eventuelle spørsmål du har om disse appene og spør hva de brukes til og om de belaster en gjentakende avgift.

Det er også viktig at selgeren overfører eierskap av kontoene for disse appene til deg. Hvis det brukes noen apper for utførelse av bestillinger, kan du kontrollere kontoinformasjonen selv ved å besøke den spesifikke appen.

Det er ikke alle apper som krever at selgeren overfører eierskapet. Be selgeren om å dobbeltsjekke at du får tilgang til eventuelle nødvendige apper før du blir den nye kontoinnehaveren.

Inspisere kontoer på sosiale medier

Sosiale medier er en verdifull eiendel for e-handelsbedrifter. Hvis du kjøper en bedrift på Exchange på grunnlag av en sterk følgerskare på sosiale medier, bør du sørge for at tallene som selgeren har annonsert, samsvarer med dette.

Etter du har tilgang til kontoer på sosiale medier, kan du ta en nærmere titt på engasjement og følgerkontoer for å sjekke at selgerens ressurser har verdi for deg. Selv om du ikke kan sjekke om følgerne holder høy kvalitet, kan du alltids ta en titt på samtalene i innleggene.

Finn ut mer om hvordan du behandler innbetalinger

De fleste bedrifter på Shopify bruker Shopify Payments til å behandle betalinger. Shopify Payments er bare tilgjengelig for bedrifter i bestemte land og områder.

Sjekk at bedriften oppfyller alle de juridiske kravene for å behandle betalinger ved hjelp av Shopify Payments. Du kan bekrefte dette ved å se over vilkårene for bruk for Shopify Payments i området ditt.

Hvis du bor utenfor disse støttede landene, kan du fremdeles behandle betalinger for bedriften, men du må finne en støttet tredjeparts betalingsgateway.

Hvis selgeren allerede bruker en tredjeparts betalingsgateway, må du be om mer informasjon om registreringsprosessen for å sørge for at du kan sette i gang med å behandle betalinger med en gang når du blir den nye eieren av bedriften. 

Etablere et forhold til leverandøren og produktlisensiering

Enkelte produkter krever en lisens for forhandlere. Hvis du er usikker på om produktene som selges av bedriften krever en lisens, må du spørre selgeren om de har fått de juridiske rettighetene til å selge produktene, og om denne lisensieringen kan overføres til deg.

Spør selgeren hvem som leverer produktene deres. Hvis det er en tredjepartsleverandør, må du organisere at selgeren gir deg kontaktinformasjonen til leverandøren for å sørge for at du kan bestille fra samme leverandør når du blir den nye eieren.

Hvis du kjøper en bedrift som bruker direktefrakting eller trykk på forespørsel, kommer du trolig til å bruke en app som for eksempel DSers eller Printful til å innfri bestillinger. Disse appene håndterer oppfyllelsesprosessen for deg, men du må fremdeles sørge for at eierskapet over appen har blitt overført til deg. Det er selgerens ansvar å gjøre disse endringene for deg.

Spør selgeren om kundestøtten deres

En utmerket måte å få innsikt i bedriften er å forstå behovene til kundene. Spør selgeren om det er noen pågående kundestøttehendelser som må adresseres, og hva som er de beste måtene å håndtere potensielle fremtidige hendelser på. Hvis det finnes noen utestående tilbakebetalinger eller returer som må ordnes, så er det selgerens ansvar å håndtere disse før du blir den nye eieren. Ellers må selgeren gi deg opplæring i hvordan du håndterer eventuelle problemer med kundestøtten.

Hvis en selger tilbyr deg brukerstøtte etter salget, kan du vurdere å tegne en kontrakt for å sørge for at de holdes ansvarlige. Det anbefales å søke råd hos en advokat.

Avslutte inspeksjonsperioden

Inspeksjonsperioden avsluttes når du merker alle milepælene som godtatt i Escrow.com-kontoen din, eller etter den avtalte tiden for inspeksjonsperioden har utløpt.

Når du har godtatt, overfører Escrow.com betalingen din til selgeren. Noen fra Exchange kontakter deg så snart som mulig for å informere deg om at du er den nye eieren av bedriften.

Det kan ta opptil tre virkedager fra tidspunktet du avslutter inspeksjonsperioden til du blir den nye eieren av bedriften og Shopify-butikken. I løpet av denne tidsperioden gjør Exchange nødvendige endringer på kontoen for å sørge for at alt er klart til du skal ta over.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis