Slik utfører du en inspeksjonsperiode

Når du har gitt et tilbud, sendt en betaling til Escrow.com og selgeren har sendt ressurser til deg, er det på tide å begynne inspeksjonsperioden. Inspeksjonsperioden er en bestemt tidsperiode der du må ta en endelig titt på ressursene du kjøper for å sørge for at alt du har mottatt er slik det har vært annonsert og avtalt med kjøperen.

Escrow bruker milepæler for å avgjøre hvor fullstendig en transaksjon er. Milepæler kan være steg som for eksempel overføring av domenenavn og kontoer på sosiale medier og tilgang til Shopify-administratoren via en personalkonto. Inspeksjonsperioden avsluttes når du godtar alle milepælene i Escrow.com-kontoen. Ettersom alle Escrow.com-transaksjoner er endelige, er det svært viktig at du gjennomfører selskapsgjennomgangen i løpet av denne perioden. Godkjenning av milepæler er bindende, og når du godtar får selgeren betalt og forretningen blir din.

Hvis du må gjøre endringer i Escrow-milepæler etter transaksjonen har blitt opprettet, må du kontakte Escrows brukerstøtte for å forespørre endringene. Escrow bruker endringene når både kjøper og selger godtar dem.  

Sette i gang inspeksjonsperioden

Når du har betalt gjennom Escrow.com, blir selgeren bedt om å begynne å sende ressurser til deg. Dette inkluderer som oftest eventuelle domenenavn, kontoer på sosiale medier, eierskap i apper og fysisk lagerbeholdning. Når selgeren bekrefter med Exchange Marketplace at de har sendt deg alle de nødvendige ressursene, må du merke dem av i listen over milepæler på Escrow.com-kontoen din.

Logg på Escrow.com-kontoen din og gå til den åpne transaksjonen mellom deg og selgeren. Merk av ressursene du har mottatt og klikk på Behandle handlinger-knappen på transaksjonssiden. Deretter får du en bekreftelse fra Exchange om å begynne inspeksjonsperioden.

Lengden på inspeksjonsperioden

Dette avhenger av tidsperioden som ble avtalt mellom deg og selgeren da transaksjonen ble opprettet. Vanligvis varer en inspeksjonsperiode i tre dager, men for transaksjoner av større verdier anbefales det at du aksepterer en lengre inspeksjonsperiode. Selgere kan imidlertid foreslå en inspeksjonsperiode helt ned til 24 timer.

Kan Exchange hjelpe til med inspeksjonen?

Exchange beregner salgs- og trafikkdata for selgeren når oppføringen opprettes. Dette betyr at du kan være trygg på at salget og trafikken som rapporteres i oppføringsgrafene er basert på data som er tilgjengelig i Shopify.

Det finnes annen viktig informasjon om forretningen som du må inspisere selv. Alle uttalelser om fortjenestemarginer, utgifter, trafikkilder og så videre rapporteres av selgeren og kan ikke bekreftes av Exchange.

Dette bør du ha tilgang til før du inspiserer

Først må du henvende deg til Escrow.com-transaksjonen for å se den fullstendige listen over ressurser som selgeren har avtalt å overlevere. I inspeksjonsperiodefasen bør du ha tilgang til alle disse ressursene. Det eneste unntaket er status som innehaver av Shopify-kontoen. På dette tidspunktet oppretter selgeren en Personalkonto for deg med de nødvendige tillatelsene. Exchange gjør deg ikke til kontoinnehaver før inspeksjonsperioden er over.

Andre ting du bør være i besittelse av er følgende:

  • Domenenavn. Avhengig av hvilke servere som er vert for domenenavnet, skal du få varsel per e-post når et domenenavn har blitt overført til deg. For å få domenet overført til deg trenger selgeren trolig kontaktinformasjonen din. Det er greit å dele denne informasjonen for overføring av ressurser som domener og kontoer på sosiale medier, men denne informasjonen skal ikke brukes til å omgå meldingssystemet til Exchange.
  • Kontoer på sosiale medier. Facebook- eller Instagram-kontoer er en vanlig del av de fleste salg som gjøres på Exchange. Hvis du har avtalt å overta eierskapet over disse kontoene, må du kontrollere at selgeren gjør deg til den nye kontoinnehaveren.
  • Annonseringskontoer. Google AdWords kan være et nyttig verktøy når det kommer til å spre ordet om forretningen din.
  • Apper. De fleste Shopify-forretninger bruker en rekke apper for å fungere. Ettersom mange apper lages av tredjepartsutviklere, og ikke Shopify, må selgeren overføre kontoene deres til deg. Hvis du kjøper en direkteleveringsforretning eller en «trykk på forespørsel»-forretning, er det spesielt viktig å kontrollere at selgeren overfører eierskapet av innfrielseapper som Oberlo eller Printful.
  • Fysisk lagerbeholdning. Hvis kjøpet inkluderer fysisk lagerbeholdning, må du kontrollere at selgeren har sendt lagerbeholdningen til deg slik at du kan inspisere den. Be alltid selgeren om å gi deg sporingsinformasjon for forsendelsen.

Det er ikke vanlig at en selger ber deg om å oppgi kontaktinformasjon (inkludert fysisk adresse) for å kunne overføre eierskapet av ressursene til deg på riktig måte.

Ikke gjør noen endringer i løpet av inspeksjonsperioden

Ikke gjør noen endringer i betalingsinnstillinger, fraktinnstillinger eller produkter i løpet av inspeksjonsperioden. Dette kan føre til at inspeksjonsperioden avsluttes automatisk mens selgeren mottar betalingen i sin helhet. Selgeren må overføre eierskapet av forretningens ressurser til deg i god tro. Dette gjøres for å gi deg, kjøperen, muligheten til å kontrollere at alt er slik det er beskrevet av selgeren, og at du kan stille selgeren eventuelle spørsmål du måtte ha før transaksjonen er over.

Veiledning for inspeksjonsperioden

Inspeksjonsperioden kan ikke starte før selgeren har opprettet en personalkonto med de nødvendige tillatelsene. Det er selgerens ansvar å opprette denne kontoen for deg. Når du godtar ressursene som selgeren har overlevert og avslutter inspeksjonsperioden, fjerner Exchange selgeren som kontoinnehaver og overfører eierskapet over forretningen til deg. Denne endringen av kontoeierskap kan ikke reverseres, og du må derfor følge denne inspeksjonsveiledningen nøye.

Bekrefte og forstå alle trafikkildene

Exchange-oppføringer viser totalt antall økter en nettbutikk får hver måned. Denne dataen hentes direkte fra Shopify og kan ikke redigeres av selgeren. En økt er definert som en unik sidevisning. Dette betyr at antallet økter du ser på hver oppføring kan være besøk fra enhver side på nettstedet, inkludert hjemmesiden og produktsider. Folk som selger forretninger kan ikke endre eller redigere salgsdataene som vises i oppføringene. Dette skaper trygghet hos deg som kjøper av en forretning i visshet om at det du ser er det du får.

Det er nyttig å forstå hvor mye trafikk en nettbutikk genererer med tanke på hvor mange av de besøkende som ender opp som kunder. Hvis en forretning har høy inntekt i forhold til den totale trafikken, er det en god indikator på at forretningen har massevis av potensiale til å skape profitt.

Et utmerket sted å starte inspeksjonen er å ta en nærmere titt på forretningens trafikktrender. For å komme i gang må du logge på personalkontoen for nettbutikken og gå til Analyse-delen i administratoren.

Analyse-delen av Shopify-kontoen gir verdifull innsikt om forretningen du kjøper. I Instrumentbordet av Analyse-delen finner du rapporter om salgstrender, trafikkilder og kunder. Hvis du har noen spørsmål om noe i Instrumentbordet, kan du utvide rapportene for å finne mer informasjon eller be selgeren om å gå gjennom rapportene med deg.

Du bør også se på trafikktrender. Hvis du ser noen plutselige økninger eller reduksjoner i trafikken, kan du spørre selgeren om å få mer informasjon om trafikken for de datoene. Det er viktig å forstå disse trendene for å validere trafikken.

Når du analyserer nettbutikkens trafikk, er det viktigste å være sikker på at trafikkildene er legitime og kan gjenskapes av deg som den nye eieren.

Vil du undersøke trafikkdataene ytterligere? Spør selgeren om å få lesetillatelse til Google Analytics-kontoen deres. Google Analytics gir deg mer dybdeinformasjon om organisk, direkte, henvist, sosial og annen type trafikk.

 

Bekrefte økonomisk informasjon

Den eneste måten å føre opp en forretning til salgs på Exchange er å bruke den offisielle Exchange-appen laget av Shopify. På den måten kan Exchange beregne forretningens salgs- og trafikkdata og automatisk opprette diagrammene du ser på oppføringene ved å hente ut salgshistorikken, som kan bekreftes helt tilbake til 6. januar 2015. Selgerne har ingen mulighet til å endre disse dataene før eller etter oppføringen har blitt opprettet. Vi kan kun hente ut data for salg som har blitt gjennomført via Shopify. Du bør alltid sørge for å be selgeren om å gi deg mer informasjon om kostnader og eventuelle salg gjort utenfor Shopify.

For øyeblikket bekrefter ikke Exchange selgerens fortjenestemarginer eller gjennomsnittlig profitt per måned. Denne informasjonen oppgis av selgeren.

Du kan dra nytte av analysene som er tilgjengelige i Shopify-administratoren. Disse tallene er nyttige med tanke på å fastslå informasjon om gjennomsnittlig inntekt per dag eller måned, i tillegg til data om gjennomsnittlig bestillingsverdi og utfyllende informasjon om kunder.

Det er viktig å være klar over at Shopify ikke beregner kostnader. På grunn av dette bør du be selgeren om å oppgi detaljert informasjon om kostnadene. Noen av tingene du kanskje vil be selgeren om å oppgi er følgende:

  • Fakturaer fra Facebook eller Google Adsense for informasjon om hvor mye penger som brukes på annonsering
  • Fakturaer fra Shopify
  • Fakturaer for abonnementer på apper. Shopify-apper som kan være nødvendige for å drive forretningen, kan noen ganger belaste en månedlig avgift
  • Varekostnader. Selgeren bør gi deg informasjon om kostnaden for varer solgt av forretningen.

Hvis du innhenter denne informasjonen fra selgeren, er det enklere å bekrefte at den gjennomsnittlige profitten per måned som selgeren har oppgitt i oppføringen er nøyaktig.

Inspisere tidligere bestillinger

Gå til Bestillinger-delen i administratoren til Shopify-kontoen for å inspisere alle tidligere bestillinger fra forretningen. Noen ting du kanskje vil sjekke er antallet tilbakebetalinger og ikke utførte og refunderte bestillinger, samt gjennomgå sporingsnumrene for å kontrollere legitimiteten deres.

Selv om det er helt normalt at en etablert forretning har utstedt noen refusjoner eller til og med noen få tilbakebetalinger, er det svært viktig at du dobbeltsjekker at alle bestillingene er merket som innfridd av selgeren.

Hvis du ser mange ikke utførte bestillinger, må du sørge for å spørre selgeren om hva som er grunnen til dette. Når du blir den nye eieren av forretningen, kommer kundene sannsynligvis til deg for å få hjelp. Du kan unngå dette ved å inspisere tidligere bestillinger for å sikre at de har blitt utført og betalt.

Forklare inntekten

Inntekt er den totale inntekten som har blitt generert av forretningen før kostnader. Exchange beregner forretningens inntekt for selgeren, men det er kun selgeren som kan utdype hva de månedlige kostnadene er.

De vanligste kostnadene for en Shopify-forretning er månedlige abonnementsavgifter, som normalt strekker seg fra $ 29 til $ 299 per måned. Mange forretninger bruker også tredjepartsapper for butikkene som også kan belaste en månedlig avgift.

Inntekten gir deg en god pekepinn på hvor stort potensiale forretningen har med tanke på å genere generell inntekt, men sørg for at du ber selgeren om å forklare hva kostnadene deres er.

Finn ut mer om apper som brukes av selgeren.

Apper kan være en viktig del av hvordan du driver en Shopify-forretning. Mange forretninger bruker apper til å utføre bestillinger, kjøpe fraktetiketter eller håndtere noe av markedsføringen.

Gå til Apper-delen i Shopify-administratoren for å se hvilke apper som for øyeblikket er installert. Still selgeren eventuelle spørsmål du har om disse appene og spør hva de brukes til og om de belaster en gjentakende avgift.

Det er også viktig at selgeren overfører eierskap av kontoene for disse appene til deg. Hvis det brukes noen apper for utførelse av bestillinger, kan du kontrollere kontoinformasjonen selv ved å besøke den spesifikke appen.

Det er ikke alle apper som krever at selgeren overfører eierskapet, men be selgeren om å dobbeltsjekke at du får tilgang til eventuelle nødvendige apper før du blir den nye kontoinnehaveren.

 

Inspisere kontoer på sosiale medier

Sosiale medier er en verdifull eiendel for e-handelsforretninger. Hvis du kjøper en forretning på Exchange på grunnlag av en sterk følgerskare på sosiale medier, bør du sørge for at tallene som selgeren har annonsert samsvarer med dette.

Når du har fått tilgang til kontoer på sosiale medier, kan du ta en nærmere titt på engasjementet og følgerkontoer for å dobbeltsjekke at det er verdifullt å kjøpe disse ressursene av selgeren. Selv om det ikke er noen måte å kontrollere at følgerantallet har høy kvalitet, kan du alltid ta en titt på samtaler på innlegg og se nærmere på følgerprofilene for å få et bedre inntrykk av hvem kundene er.

Finn ut mer om hvordan du behandler innbetalinger

De fleste forretningene på Shopify bruker Shopify Payments til å behandle betalinger gjennom nettbutikkens kasse. Det er viktig å forstå at Shopify Payments kun er tilgjengelig hvis du bor i USA, Canada, Australia, New Zealand, Storbritannia, Irland, Hongkong, Japan og Singapore.

Du bør også dobbeltsjekke at forretningen oppfyller alle de juridiske kravene for å behandle betalinger ved hjelp av Shopify Payments. Du kan bekrefte dette ved å se over vilkårene for bruk for Shopify Payments i området ditt.

Hvis du bor utenfor disse støttede landene, kan du fremdeles behandle betalinger for forretningen, men du må finne en støttet tredjeparts betalingsgateway.

Hvis selgeren allerede bruker en tredjeparts betalingsgateway, må du be om mer informasjon om registreringsprosessen for å sørge for at du kan sette i gang med å behandle betalinger med en gang når du blir eieren av forretningen. 

 

Etablere et forhold til leverandøren og produktlisensiering

Enkelte produkter krever en lisens for forhandlere. Hvis du er usikker på om produktene som selges av forretningen krever en lisens, må du spørre selgeren om de allerede har fått de juridiske rettighetene til å selge produktene, og om denne lisensieringen kan overføres til deg.

Spør selgeren hvem som leverer produktene deres. Hvis det er en tredjepartsleverandør, må du organisere at selgeren gir deg kontaktinformasjonen til leverandøren for å sørge for at du kan bestille fra samme leverandør når du blir den nye eieren.

Hvis du kjøper en forretning som bruker direktelevering eller «trykk på forespørsel», kommer du trolig til å bruke en app som for eksempel Oberlo eller Printful til å innfri bestillinger. Disse appene håndterer innfrielsesprosessen for deg, men du må fremdeles sørge for at eierskapet over appen har blitt overført til deg. Det er selgerens ansvar å gjøre disse endringene for deg.

 

Spør selgeren om kundestøtten deres

En utmerket måte å få innsikt i forretningen er å forstå behovene til kundene. Spør selgeren om kundestøtten har noen pågående problemer som må håndteres. Hvis det finnes noen utestående tilbakebetalinger eller returer som må ordnes, er det selgerens ansvar å håndtere disse før du blir den nye eieren. Ellers må selgerens gi deg opplæring i hvordan du håndterer eventuelle problemer med kundestøtten.

Hvis en selger tilbyr deg brukerstøtte etter salget, kan du vurdere å tegne en kontrakt for å sørge for at de holdes ansvarlige. Det anbefales å søke råd hos en advokat eller juridisk instans.

Avslutte inspeksjonsperioden

Inspeksjonsperioden avsluttes når du merker av alle sjekkpunktene til milepælene i Escrow.com-kontoen, eller når den avtalte tidsperioden utløper.

Når du har godtatt, overfører Escrow.com betalingen din til selgeren. Noen fra Exchange kontakter deg så snart som mulig for å informere deg om at du er den nye eieren av forretningen.

Det kan ta opptil tre virkedager fra tidspunktet du avslutter inspeksjonsperioden til du blir den nye eieren av forretningen og Shopify-kontoen. I løpet av denne tidsperioden gjør Exchange nødvendige endringer på kontoen for å sørge for at alt er klart til du skal ta over.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis