Gi kjøperen personaltillatelser

Før kjøperen blir den nye eieren av forretningen din, trenger han egne personaltillatelser. Alt du trenger er kjøperens fulle navn og e-postadresse, som du ser ved overføring av ressursene. Det er viktig at e-postadressen som brukes til personalet samsvarer nøyaktig med det som vises i Exchange-appen din din. Hvis en annen e-postadresse brukes, fortsetter ikke prosessen i Exchange-appen.

Når invitasjonen har blitt sendt, må kjøperen sjekke e-posten vedkommende har fått tilsendt og finne koblingen som aktiverer kontoen. Vedkommende er ansvarlig for å opprette passord når kontoen aktiveres.

Kontotillatelser for kjøpere

Som standard har personalet full tilgang, noe som betyr at de har tilgang til alt unntatt fakturerings- og betalingsinformasjon.

Det er opp til deg å velge hvilke tillatelser du vil gi kjøperen. Vi anbefaler å gi full tilgang slik at kjøperen kan utføre inspeksjonsperioden nøye. Hvis du er bekymret for personvernproblemer, kan du få kjøperen til å signere en taushetserklæring.

Exchange tar seg av prosessen med å gjøre kjøperen til ny butikkeier.

Viktig: Du må aldri dele påloggingsinformasjonen til butikken din eller gjøre kjøperen til butikkeier på egen hånd. Dette kan resultere i et permanent forbud mot å bruke Exchange Marketplace, som nevnt i retningslinjene våre.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis