Elektroniske systemer for nikotinleveranse (ENDS)

Bruk denne siden for å finne ut mer om lovgivning knyttet til elektroniske systemer for nikotinleveranse (ENDS) som kan gjelde for din bedrift. Denne lovgivningen varierer fra region til region.

ENDS-produkter er også kjent som dampsigaretter, e-sigaretter, e-væsker og e-juice. Du kan utvikle bedriften din og nå frem til nye kunder ved å selge og levere ENDS-produkter i flere jurisdiksjoner. Hvis du bryter med ENDS-lovgivningen i noen jurisdiksjon der du driver forretninger, kan Shopify fjerne produkter eller stenge nettbutikken.

USA

Hvis bedriften din er lokalisert i USA, eller du selger ENDS-produkter til kunder i USA, må du følge all føderal, statlig og lokal lovgivning i enhver jurisdiksjon der ENDS-produktene dine markedsføres og selges. Dette inkluderer retningslinjer fra Food and Drug Administration (FDA), samt statlige lover og retningslinjer knyttet til annonsering, markedsføring, salg av ENDS-produkter til mindreårige, og smakssatte e-sigaretter.

Hvis du selger ENDS-produkter, eller tilknyttet væske, del, sett eller tilbehør, i USA, må du også følge Prevent All Cigarette Trafficking (PACT) Act. PACT Act gjelder ikke dersom du selger produkter som er godkjent som et tobakksslutt-produkt av Food and Drug Administration.

Hvis du selger eller sender ENDS-produkter, må du vurdere disse vanlig brukte PACT Act-kravene:

 • Bekreft kundens alder gjennom bruk av en kommersielt tilgjengelig database.
 • Registrer bedriften din hos myndigheter som håndhever tobakksskatt dersom du selger i stater som skattlegger dampprodukter.
 • Registrer bedriften din hos United States Attorney General.
 • Bruk en privat frakttjeneste som innhenter signatur fra en myndig ved levering. Du kan ikke bruke United States Postal Service (USPS) til å sende ENDS-produkter.
 • Bevar dokumentasjon i fem år på enhver leveranse som avbrytes fordi transportøren vurderte eller hadde grunn til å tro at bedriften din brøt med PACT Act.

ENDS-ressurser

Du finner spesifikk informasjon på nett om salg av ENDS-produkter i USA, som for eksempel:

Canada

Hvis bedriften din er lokalisert i Canada, eller du selger ENDS-produkter til kunder i Canada, må du følge alle gjeldende provinsielle, territoriale og lokale lover i enhver jurisdiksjon der ENDS-produktene dine markedsføres eller selges. Før du selger et ENDS-produkt i Canada, må du gå gjennom all gjeldende lovgivning fordi ENDS-produkter først og fremst reguleres på provinsielt nivå.

Hvis du selger ENDS-produkter, eller noen tilknyttet væske, del, sett eller tilbehør, i Canada, må du også følge Tobacco and Vaping Products Act, Consumer Product Safety Act og Food and Drugs Act.

Hver enkelt jurisdiksjon har ulike krav for ENDS, som inkluderer, men ikke er begrenset til:

 • Hvordan du kan annonsere ENDS-produkter
 • Hvor mye nikotininnhold som er tillatt i ENDS-produktet
 • Salg av smakssatte ENDS-produkter
 • Skattekrav for ENDS-produkter

Hvis du selger eller sender ENDS-produkter til Canada, må du vurdere disse vanlige kravene:

 • Ikke selg eller markedsfør ENDS-produkter til mindreårige
 • Ikke selg eller send ENDS-produkter mellom to eller flere provinser.
 • Ikke selg ENDS-produkter gjennom en nettbasert plattform i Quebec.
 • Sørg for at produktemballasjen til ENDS-produktene følger retningslinjene for produktmerking og emballering av dampprodukter.

ENDS-ressurser

Du kan finne spesifikk informasjon på nett om salg av ENDS-produkter i Canada, som for eksempel:

Storbritannia

Hvis bedriften din er lokalisert i Storbritannia, eller du selger ENDS-produkter til kunder i Storbritannia, må du følge all gjeldende føderal, fylkesmessig og lokal lovgivning i enhver jurisdiksjon der ENDS-produktene dine markedsføres eller selges. Dette inkluderer lover og retningslinjer angitt av Department of Health and Social Care, og Advertising Standards Authority.

Hvis du selger ENDS-produkter, eller noen tilknyttet væske, del, sett eller tilbehør, i Storbritannia, må du også følge retningslinjene og lovgivningen som er implementert av Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA), som inkluderer Tobacco and Related Products Regulations (TRPR) og Tobacco Products and Nicotine Inhaling Products (Amendment) Regulations.

Hvert myndighetsdepartement har ulike krav til ENDS, inkludert, men ikke begrenset til:

 • Hvordan du kan annonsere, markedsføre og selge ENDS-produkter
 • Hvor mye nikotininnhold som er tillatt i ENDS-produktet
 • Hvordan du kan fremsette helsepåstander om et ENDS-produkt
 • Hvordan et ENDS-produkt må merkes

Hvis du selger eller sender ENDS-produkter til Storbritannia, må du vurdere disse vanlige kravene:

 • Ikke selg ENDS-produkter til noen person under 18 år.
 • Ikke fremsett medisinske påstander i nettbutikken, inkludert påstander om røykeslutt, med mindre ENDS-produktet er godkjent for medisinske formål av MHRA.
 • Registrer deg som grensekryssende forhandler før du selger eller sender ENDS-produkter mellom to eller flere jurisdiksjoner, som fra England til Nord-Irland, eller England til EU.

ENDS-ressurser

Du kan finne spesifikk informasjon på nett om salg av ENDS-produkter i Storbritannia, som for eksempel:

EU

Hvis bedriften din er lokalisert i EU, eller du selger ENDS-produkter til kunder i EU, må du følge Direktiv 2014/40/EU om tobakksprodukter (TPD). Før du selger et ENDS-produkt i EU, må du gå gjennom all gjeldende lovgivning, inkludert lovgivningen i ethvert medlemsland der du har planer om å selge produkter.

Hver enkelt jurisdiksjon har ulike krav for ENDS, som inkluderer, men ikke er begrenset til:

 • Du kan bare selge ENDS-produkter lovlig på nett til to eller flere land som er en del av EU hvis du er en registrert forhandler.
 • Du må legge til helseadvarsler på ENDS-produktene, som opplyser kundene som at produktet inneholder nikotin, og ikke må brukes av folk som ikke røyker.
 • Hvordan du kan annonsere, markedsføre og selge ENDS-produkter.
 • Hvor høyt nikotininnhold som er tillatt i ENDS-produktet.
 • Hvordan et ENDS-produkt må merkes.

ENDS-ressurser

Du finner spesifikk informasjon på nett om salg av ENDS-produkter i EU, som Europakommisjonens veiledning om elektroniske sigaretter.

Australia

I Australia er det ulovlig å selge ENDS-produkter som inneholder nikotin.

ENDS-ressurser

Du kan finne spesifikk informasjon på nett om salg av ENDS-produkter i Australia, som for eksempel:

New Zealand

Fra august 2021 vil nye retningslinjer som håndhever ENDS-produkter i New Zealand være tilgjengelig. I mellomtiden må du følge Smokefree Environments and Regulated Products (Vaping) Amendment Act 2020.

Finn ut mer om ENDS-produktlovgivning i New Zealand.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis