Det europeiske prisindikasjonsdirektivet

Når du annonserer en prisreduksjon for produkter du selger gjennom Shopify må du følge lover og forskrifter som gjelder for bedriften din. Disse lovene og forskriftene avhenger av området bedriften befinner seg i, og området du selger til. Gå gjennom denne siden for å finne ut mer om lovgivning som kan gjelde for din bedrift hvis du selger til kunder i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS).

Du kan utvikle bedriften og nå ut til nye kunder ved å selge produkter i flere jurisdiksjoner. For å sikre uavbrutt bruk av Shopify-butikken må du sikre at du følger lovgivningen i alle jurisdiksjoner der du driver virksomhet.

Oversikt over prissettingsdirektivet

Hvis du selger til kunder i EØS og annonserer en prisreduksjon må du vise den laveste prisen du tidligere har belastet for et produkt innenfor de siste 30 dagene eller mer. Den laveste prisen inkluderer eventuelle tidligere reduserte priser som er annonsert som en del av en kampanje i perioden på 30 dager eller mer.

Prisindikasjonsdirektivet forhindrer deg fra å:

 • Annonsere falske prisreduksjoner.
 • Påvirke referanseprisen på en kunstig måte før du tilbyr en rabatt.
 • Villede kunder om et rabattbeløp.

Prisindikasjonsdirektivet gjelder for alle kampanjepåstander som fremsettes om reduksjonen av prisen for et produkt. Eksempler på kunngjøringer om prisreduksjoner inkluderer følgende:

 • En prosentandel, for eksempel 20 % rabatt.
 • Et bestemt beløp, for eksempel 20 EUR rabatt.
 • En ny lavere pris, vist sammen med en tidligere høyere pris, for eksempel «nå 50 EUR, var 100 EUR».
 • En lavere startpris, vist sammen med en høyere ny pris som vil bli belastet i fremtiden, for eksempel «nå 50 EUR, vil bli 100 EUR».
 • Alle markedsføringsteknikker som skaper et inntrykk av en prisreduksjon, for eksempel markedsføring av et lynsalg, en salgspris, et spesialtilbud, et Black Friday-tilbud, et Cyber Monday-salg, eller kjøp i dag uten å betale omsetningsavgiften (MVA).

Hvis du fremsetter en kunngjøring om en generell prisnedgang for hele butikken, for eksempel «20 % rabatt på alt», må du på salgsstedet for hvert enkelt produkt vise den laveste prisen du tidligere har belastet for dette produktet i løpet av de siste 30 dagene eller mer. Salgsstedet kan være prislappen for produktet i butikkfronten, eller produktsiden i nettbutikken.

Ikke-kampanjebaserte prisreduksjoner

Hvis du gjør en prisreduksjon som ikke omfatter en kunngjøring, gjelder ikke prisindikasjonsdirektivet. Eksempler på prisreduksjoner der prisindikasjonsdirektivet ikke gjelder inkluderer følgende:

 • Prisendringer eller reduksjoner som ikke innebærer en kampanjekunngjøring om at prisen er redusert, for eksempel en reduksjon i pris på grunn av kostnader.
 • Personaliserte prisreduksjoner. For eksempel rabatter gjennom et lojalitetsprogram eller en individuell rabattkode.
 • Sammenligninger med andre priser. For eksempel en produsents foreslåtte utsalgspris (MSRP) eller en konkurrents pris.
 • Generelle markedsføringspåstander om prissammenligninger eller fordeler som ikke skaper et inntrykk av en prisreduksjon, for eksempel «beste pris» eller «laveste pris».
 • Kombinerte eller betingelsesbaserte tilbud. For eksempel «kjøp én, få to gratis» eller «30 % rabatt når du kjøper tre».
 • Kunngjøringer om penger tilbake fra tredjepartsprodusenter eller distributører som ikke selger produkter, men som forplikter seg til å refundere deler av den betalte prisen til kunden.

Du bør vurdere å undersøke nasjonale bestemmelser som implementerer prisindikasjonsdirektivet i hvert enkelt EØS-land der du driver virksomhet. De nasjonale bestemmelsene kan inneholde andre regler eller unntak for produkter eller prisreduksjoner, som for eksempel følgende:

 • Produkter som blir ødelagt eller går ut på dato i løpet av kort tid.
 • Produkter som har vært på markedet i mindre enn 30 dager.
 • Prisreduksjoner som økes uten avbrudd som en del av samme salgskampanje. Du kan for eksempel begynne med å tilby 10 % rabatt i begynnelsen av desember som en del av en julekampanje. Deretter øker du rabatten til 20 % i midten av desember, og til slutt til 30 % rett før jul som en del av den samme kampanjen.

Nasjonal lovgivning kan også kreve en lengre periode enn 30 dager for å etablere den tidligere laveste prisen. Se forbrukerlovgivningsdatabasen for mer informasjon.

Bruke funksjonen for sammenlign med-pris

Hvis det primære markedet er i EØS, vil funksjonen for sammenlign med-pris alltid vises. Når du legger ut et produkt for salg til en lavere pris, kan du bruke funksjonen for sammenlign med-pris til å følge prisindikasjonsdirektivet. Du kan vise kundene produktets laveste pris i løpet av de siste 30 dagene eller mer, sammenlignet med den nye reduserte prisen.

Trinn:

 1. Fra Shopify administrator går du til Produkter.
 2. Klikk på navnet til et produkt.
 3. Angi Sammenlign med-pris i Prissetting-seksjonen til produktets laveste pris innenfor de siste 30 dagene eller mer.
 4. Angi produktets Pris til den nye salgsprisen.
 5. Klikk på Lagre.

Bruk Shopify Markets for å kontrollere sammenlign med-priser

Hvis primærmarkedet ditt ikke er i EØS, men du bruker Shopify Markets til å selge produkter til kunder i EØS, er sammenlign med-priser skjult som standard for disse kundene. Du kan velge å vise sammenlign med-priser fra Shopify Markets-administrator.

Trinn:

 1. Gå til Innstillinger > Markeder fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på Innstillinger.
 3. Fravelg Skjul sammenlign med-priser for kunder i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS).
 4. Klikk på Lagre.

Alternativt kan du laste opp sammenlign med-priser for bestemte produkter og land eller områder ved hjelp av en CSV-fil.

Bruk metafelter til å vise prissammenligninger

Du kan legge til metafelter i deler av nettbutikken for å vise den laveste tidligere prisen du tidligere har belastet for et produkt minst 30 dager før du kunngjorde en prisreduksjon. Alternativt kan du bruke metafelter til å kommunisere annen prisinformasjon i tillegg til den laveste tidligere prisen, som for eksempel veiledende utsalgspris eller grunnpris. Finn ut mer om å opprette egendefinerte metafeltdefinisjoner.

Kommuniser hyppige prisnedslag

Før du annonserer en prisreduksjon må du vise den laveste prisen du har belastet for produktet i løpet av de siste 30 dagene eller mer. Denne prisen inkluderer den laveste tilbudte prisen som en del av noen tidligere rabatt eller kampanje.

Hvis du tilbyr prisreduksjoner oftere enn hver 30. dag må du vurdere hvordan du ønsker å kommunisere den laveste tidligere prisen og den faste salgsprisen. Du kan for eksempel velge å bruke den laveste rabatterte prisen som prisen rabatten trekkes fra, som vist i følgende eksempel:

 • Et produkt selges for 150 EUR, men i løpet av de siste 30 dagene var den laveste prisen på produktet 100 EUR.
 • Du bestemmer deg for å tilby produktet til 50 % rabatt på den laveste prisen for produktet i løpet av de siste 30 dagene, som var 100 EUR.

For å følge prisindikasjonsdirektivet i dette eksempelet, må du beregne rabatten på den laveste prisen for produktet, som var 100 EUR. Du kan ikke legge på 50 % rabatt på den vanlige salgsprisen på 150 EUR, uten å oppgi den laveste prisen på 100 EUR.

Alternativt kan du velge å tydelig forklare både den vanlige salgsprisen rabatten beregnes ut fra, og den laveste tidligere prisen. Hvis du for eksempel annonserer 50 % rabatt på den vanlige salgsprisen på 150 EUR, og at den laveste prisen under en kampanje i løpet av de siste 30 dagene var 100 EUR, kan du legge til beskrivende informasjon på produktsiden. Denne informasjonen gjør det enkelt for kundene å forstå de ulike prisene som produktet er tilbudt for i løpet av de siste 30 dagene, som for eksempel «få 50 % rabatt, 75 EUR i stedet for 150 EUR, vår vanlige salgspris. Den laveste kampanjeprisen i løpet av de siste 30 dagene var 100 EUR.»

Hvis du tilbyr prisreduksjoner mer enn én gang hver 30. dag bør du unngå å bruke funksjonen for sammenlign med-pris fordi du ikke kan vise både den vanlige utsalgsprisen og den laveste tidligere prisen med denne funksjonen. I stedet bør du vurdere å redigere temaet for å inkludere en erklæring som viser både den vanlige salgsprisen og den laveste tilgjengelige prisen på hver enkelt produktside du tilbyr en rabatt for. Finn ut mer om redigere butikkens tema.

Produsents foreslåtte utsalgspris eller konkurrenters priser

Du kan sammenligne prisen du tilbyr med andre eksterne priser, som anbefalt utsalgspris eller en konkurrents pris, uten at det er underlagt prisindikasjonsdirektivet. Sammenligninger med eksterne priser er imidlertid underlagt direktiv 2005/29/EF, direktivet om urimelig handelspraksis. Dette direktivet forbyr villeding av kunder om prisen, måten prisen beregnes på eller eksistensen av en spesifikk prisfordel.

Hvis du velger å sammenligne prisen du tilbyr med en ekstern pris, må du sikre at sammenligningen presenteres på en måte som ikke antyder for kundene at det er snakk om en prisreduksjon. Hvis en prissammenligning oppfattes av en gjennomsnittlig kunde som en prisreduksjon på grunn av villedende presentasjon kan prissammenligningen bryte med både direktivet om urimelig handelspraksis og prisindikasjonsdirektivet.

Hvis du i tillegg bruker funksjonen Sammenlign med-pris for å indikere en ekstern pris i stedet for en prisreduksjon, må du sørge for at sammenligningen er tydelig for kundene for å unngå forvirring.

Lojalitetsprogrammer og personaliserte tilbud

Prisindikasjonsdirektivet har som mål å adressere kunngjøringer av prisreduksjoner. Prisindikasjonsdirektivet gjelder ikke for individuelle prisreduksjoner som tilbys som en del av et kundelojalitetsprogram. Prisindikasjonsdirektivet gjelder heller ikke for personaliserte eller målrettede kampanjer, inkludert der en kunde mottar en av følgende:

 • En individuell rabattkode for fremtidig bruk etter å ha gjennomført et kjøp.
 • En individuell rabatt i forbindelse med en fødselsdag eller en annen anledning.
 • En individuell prisnedgang på kjøpstidspunktet som ikke var annonsert på forhånd.

Ressurser

Du finner spesifikk informasjon på nett om prisindikasjonsdirektivet og direktivet om urimelig handelspraksis, som på følgende ressurser:

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis