Faktureringsautentisering med 3D Secure

3D Secure er et ekstra sikkerhetslag for nettbaserte transaksjoner med kreditt- og debetkort. Det legger til et ekstra godkjenningslag for nettbetalinger ved å omdirigere brukeren til kortutstederens domene, og deretter tilbake til nettbutikkens domene for å fullføre betalingen. Nettbutikker i land under PSD2-direktivet krever 3D Secure-kasseintegrasjoner for å være i samsvar med PSD2-direktivet.

Betalinger som godkjennes av 3D Secure beskyttes av et ansvarsskifte. Når en betaling godkjennes med 3D Secure, overføres ansvaret for uredelige tilbakebetalinger eller tvister fra forhandleren til kortutstederen. Dette ansvarsskiftet betyr at forhandleren ikke lenger er ansvarlig for kostnader knyttet til en tilbakebetaling eller tvist. Kortutstedere har imidlertid retningslinjer som opphever beskyttelsen fra ansvarsskiftet dersom det oppstår for mange tilbakebetalinger. Visas retningslinjer er for eksempel at forhandlere med mer enn 7500 USD i uredelige tilbakebetalinger på én måned ikke lenger kan overføre ansvaret til kortutstederen.

Hvis du bruker Shopify Payments eller Stripe som betalingsgateway, bruker du automatisk en kasseflyt med 3D Secure. Shopify Payments er optimalisert for å minimere bruken av 3D Secure, og bruker bare 3D Secure når det er påkrevd av utstederbanken for at en transaksjon skal kunne godkjennes.

Hvis du bruker en tredjepartsgateway og krever 3D Secure, kan du bruke Cardinal som leverandør av 3D Secure.

Hver gang du legger til et kredittkort som betalingsmåte for Shopify-abonnementet ditt blir du bedt om å godkjenne. Når du har angitt kredittkortopplysningene på Faktureringsinnstillinger-siden, blir du omdirigert til 3D Secure-siden der du kan sette opp eller angi din 3D Secure PIN-kode.

Kjøpsbekreftelse

Det kan hende at kunden må bekrefte betalingsmåten for ekstra sikkerhet. Kundens bank kan utfordre belastningsforsøk som abonnementer, som betyr at kunden manuelt må bekrefte betalingsmåten.

Hvis en kunde må bekrefte betalingsmåten for en bestilling, sender Shopify en e-post til kunden med en kobling til butikken slik at betalingen kan bekreftes.

På denne siden

Vanlige spørsmål

Må jeg godkjenne de betalingene jeg har gjort til Shopify?

Ja. Hvis du bruker et kredittkort som betalingsmåte, må du gå gjennom godkjenningsprosessen for å fullføre betalingen.

Hva er PSD2?

Den 14. september 2019 ble det reviderte betalingstjenestedirektivet, også kjent som PSD2, introdusert i alle land i det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) og Storbritannia. Det er en forventet overgangsperiode på 18 måneder før nettbutikker i de berørte landene fullt ut samsvarer med PSD2.

PSD2 innfører nye, strenge sikkerhetskrav for elektroniske betalinger for å redusere faren for svindel. Du vil bli PSD2-kompatibel hvis du bruker Shopify Payments gjennom vår integrerte 3D Secure Checkout.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis