Sammenligning av CCPA og EUs personvernforordning

CCPA ligner på EUs personvernforordning (personvernforordningen), som trådte i kraft i mai 2018, i at begge gir forbrukere rettigheter over dataene sine og definerer ansvar. Personvernforordningen inneholder imidlertid ytterligere forpliktelser, for eksempel kravet om å sørge for at personopplysninger er beskyttet når de krysser grenser og krav om at bedrifter følger visse regler om varsling til enkeltpersoner og tilsynsmyndigheter når det oppstår brudd på datarettighetene. Du finner ytterligere informasjon om hva Shopify har gjort for å forberede seg til EUs personvernforordning i Shopifys hvitbok om EUs personvernforordning.

Store deler av forberedelsene til personvernforordningen gjelder også for CCPA, men samsvar med personvernforordningen innebærer ikke automatisk samsvar med CCPA. Personvernforordningen gjelder for innbyggere i Europa, mens CCPA gjelder for innbyggere i California. Personvernforordningen gjelder personopplysningene til registrerte personer, mens CCPA gjelder for personopplysningene til forbrukere og husholdninger. Personvernforordningen stiller krav til overføring av data på tvers av landegrenser. I tillegg har personvernforordningen og CCPA ulike krav til rapportering av brudd og straff for manglende overholdelse.

Du finner ytterligere informasjon i Shopifys hvitbok om CCPA (på engelsk).

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis