Sammenligning av CCPA og EUs personvernforordning

CCPA ligner på EUs personvernforordning (GDPR), som trådte i kraft i mai 2018, i at begge gir forbrukerne rettigheter over sine egne data og definerer ansvar. Personvernforordningen inneholder imidlertid ytterligere forpliktelser, som et krav om å sikre at personopplysninger beskyttes når de krysser grenser, og et krav om at bedrifter må følge visse regler om varsling til enkeltpersoner og myndigheter ved datainnbrudd.

Store deler av forberedelsene til personvernforordningen gjelder også for CCPA, men samsvar med personvernforordningen innebærer ikke automatisk samsvar med CCPA. Personvernforordningen gjelder for innbyggere i Europa, mens CCPA gjelder for innbyggere i California. Personvernforordningen gjelder personopplysningene til registrerte personer, mens CCPA gjelder for personopplysningene til forbrukere og husholdninger. Personvernforordningen stiller krav til overføring av data på tvers av landegrenser. I tillegg har personvernforordningen og CCPA ulike krav til rapportering av brudd og straff for manglende overholdelse.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis