Slik påvirker CCPA deg

Følgende avsnitt beskriver hvordan CCPA kan påvirke deg og hvordan du driver Shopify-butikken din:

Krav til åpenhet

Du bør ha en personvernerklæring tilgjengelig på nettstedet ditt der navnet på forretningen og kontaktopplysningene dine fremgår. CCPA krever også at personvernerklæringen inneholder følgende opplysninger:

 • Hvilke kategorier av personopplysninger som samles inn og hvilke formål de vil bli brukt.
 • Hvilke kategorier av personopplysninger du deler i forretningsøyemed.
 • En beskrivelse av rettighetene innbyggere i California har under CCPA.
 • Hvordan kunder kan sende inn forespørsler om sine rettigheter som registrerte personer.
 • En liste over personopplysninger eller kategorier av personopplysninger som forretningen selger eller en merknad om at virksomheten ikke selger personopplysninger.

Shopify har en personvernerklæringsgenerator som genererer en personvernerklæringsmal for deg. Du finner den også i Shopify-administrator ved å gå til Innstillinger > Retningslinjer > Personvernerklæring > Opprett fra mal.

Velg bort salg

Hvis du selger forbrukeres personopplysninger, vil innbyggere i California ha følgende rettigheter f.o.m. 1. januar 2020:

 • å be om en liste over hvilke kategorier av personopplysningene deres du har solgt.
 • å be om en liste over kjøperne av personopplysningene, etter kategori, de siste tolv månedene, og
 • å takke nei til salg av personopplysningene sine i fremtiden.

For å la forbrukerne melde seg ut, bør du ha en kobling på hver side av nettbutikken merket Do not sell my personal information. Denne koblingen kan føre til en side som beskriver hvilke rettigheter innbyggere i California har, og hvordan de kan ta kontakt for å be om å ikke kontaktes. Som beskrevet ovenfor, tror ikke Shopify at du selger personopplysninger til Shopify, og derfor finner salg og bortvelging sted utenfor Shopify. Det skal være enkelt for forbrukerne å kontakte deg for å sende inn slike forespørsler.

Hvis en kunde takker nei til salg av personopplysninger, må du gjøre følgende:

 • Slutte å selge opplysinger om dem.
 • Holde oversikt over datoen for forespørselen og stegene du tok for å bekrefte identiteten til den forespørrende parten.
 • Vente 12 måneder før du spør dem igjen.
 • Ikke nekte dem tjenesten eller gi dem et dårligere produkt.

Individuelle rettigheter

CCPA gir forbrukere i California rett til å be om at du sletter personopplysningene deres og for å be deg om å gi dem en kopi av disse opplysningene. Shopify har innebygde funksjoner som lar deg gjøre dette. Hvis du vil ha mer informasjon om denne funksjonen, henvises det til Behandling av forespørsler om CCPA-data.

Sørg for at kundene kan kontakte deg med forespørsler om personopplysningene dine. Under CCPA må du la California-innbyggerne kontakte deg gjennom et gratisnummer eller på en av følgende måter: vanlig post, e-post eller andre forbrukervennlige måter å kontakte en virksomhet på (for eksempel på et utsalgssted eller en nettportal virksomheten har for kundene sine). Sørg for å inkludere disse kontaktmåtene i personvernerklæringen eller på nettstedet ditt.

Gå til Nettbutikk > Sider > Legg til side for å opprette en side for CCPA-avmelding for butikken. Siden bør ha informasjon om kundenes rettigheter under CCPA, hvordan kunden kan kontakte deg og en kobling til personvernerklæringen.

Du kan legge til sidetittelen i butikknavigasjonen.

Du kan også legge til et kontaktskjema på siden.

Finn ut mer om å fullføre tilgangs- og sletteforespørsler.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis