Shopifys standpunkt på salg av personopplysninger

Shopify mener ikke at de selger personopplysninger for forbrukere under CCPA. For å yte tjenestene kan Shopify dele opplysninger med andre tjenesteleverandører. For eksempel tilbyr Shopify tjenester delvis ved å lagre informasjon hos sine leverandører av skylagringstjenester. Disse tjenesteleverandørene er kontraktsbundet for å kun utføre de forespurte tjenestene, og forhindret fra å bruke informasjonen for egne formål eller dele den videre. Ettersom Shopify ikke mener at de selger personoppysninger, trenger du ikke å takke nei til salg av dine eller dine kunders personopplysninger.

Forhandlere og partnere bør vurdere om de selger personopplysninger og må tilby muligheten for å velge bort salg.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis