CCPA-terskler

Ikke alle Shopify-forhandlere og samarbeidspartnere er underlagt CCPA. CCPA gjelder kun for virksomheter som samler inn personopplysninger om innbyggere i California, og som oppfyller en av følgende betingelser:

  • Har en årlig bruttoinntekt på mer enn 25 000 000 amerikanske dollar.
  • Årlig kjøper, selger, mottar for kommersielle formål eller for kommersielle forhold deler personopplysningene til minst 50 000 forbrukere, husholdninger eller enheter i California.
  • Får 50 % eller mer av sin årlige inntekt fra salg av personopplysninger om forbrukere i California.

Bedrifter er ikke underlagt loven dersom de ikke har en fysisk tilstedeværelse i California, og deres kommersielle virksomhet helt og holdent foregår utenfor California. Hvis du bruker Shopify til å drive nettbutikken din, gjelder sannsynligvis ikke dette unntaket for deg.

Enkelte krav, for eksempel plikten til å gjøre det mulig å velge bort salg av personopplysninger, gjelder kun hvis du selger personopplysninger til forbrukere i California. Se avsnittene Salg av personopplysninger og Bortvelging av salg for mer informasjon.

Vi kan ikke gi deg juridisk rådgivning om hvilke lover som gjelder for bedriften din, men du kan svare på dette spørsmålet selv ved å sjekke vilkårene øverst på denne siden, og ved å snakke med en juridisk ekspert.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis