CCPA-terskler

Ikke alle Shopify-forhandlere og samarbeidspartnere er underlagt CCPA. CCPA gjelder kun for virksomheter som samler inn personopplysninger om innbyggere i California, og som oppfyller en av følgende betingelser:

  • Har en årlig bruttoinntekt på mer enn 25 000 000 amerikanske dollar.
  • Årlig kjøper, selger, mottar for kommersielle formål eller for kommersielle forhold deler personopplysningene til minst 50 000 forbrukere, husholdninger eller enheter i California.
  • Får 50 % eller mer av sin årlige inntekt fra salg av personopplysninger om forbrukere i California.

Virksomheter er ikke underlagt loven dersom de ikke har en fysisk tilstedeværelse i California og deres kommersielle virksomhet helt og holdent foregår utenfor California.

Enkelte krav, for eksempel plikten til å gjøre det mulig å velge bort salg av personopplysninger, gjelder kun hvis du selger personopplysninger til forbrukere i California. Se avsnittene Salg av personopplysninger og Bortvelging av salg for mer informasjon.

For å finne data om virksomheten din oppfyller disse tersklene kan du laste ned Shopifys hvitbok om CCPA (på engelsk).

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis