Personvernforordningen

EUs personvernforordning trådte i kraft 25. mai 2018. Personvernforordningen pålegger nye plikter og ansvar for behandlingsansvarlige og databehandlere.

Som en kjøpmann er du generelt sett behandlingsansvarlig for kundens data. Dette betyr at du samler inn kundens data og velger hvordan den håndteres. Selv om det er en europeisk bestemmelse, kan i tillegg personvernforordningen gjelde for forretningen din hvis du gjør varer og tjenester tilgjengelige i Europa, selv om du eller forretningen din ikke er i Europa.

Som databehandler for kundens data følger Shopify instruksjonene dine for håndtering av disse dataene. For å få informasjon om Shopifys plikter som databehandler for kundedataene dine kan du lese tillegget om databehandling.

Shopify er en forkjemper for å beskytte persondataene til kundene dine samt dine persondata, og forstår at det er kritisk for å sørge for at du bevarer kundenes tillit. Shopify har designet plattformen slik at den lar forhandlere operere hvor som helst i verden. Funksjoner i samsvar med personvernforordningen er innebygd i Shopifys plattform, inkludert funksjoner som lar deg tilby kundene gjennomsiktighet for og kontroll over persondataene sine, og tekniske tiltak for å sikre at kundenes persondata beskyttes når de krysser grenser. Shopify ønsker å gjøre det enkelt for deg å bruke plattformen vår på en måte som er i samsvar med lover for personvern og databeskyttelse, for eksempel personvernforordningen.

Selv om Shopify gjør det som er mulig for å tilrettelegge for suksess for deg, finnes det også tiltak du må gjøre selv, og i bunn og grunn er overholdelse av personvernforordningen ansvaret til hver enkelt kjøpmann. Hvis du har juridiske spørsmål om pliktene dine i henhold til personvernforordningen, kan du forhøre deg med en lokal advokat som er kjent med databeskyttelseslover.

Relaterte emner

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis