ePrivacy-direktivet

ePrivacy-direktivet er et sett med regler for databeskyttelse og personvern i EU. Direktivet kommer i tillegg til EUs personvernforordning (GDPR), og inneholder ytterligere krav for personvernbeskyttelse i Europa. Den regulerer lagring og tilgang til informasjon på enheter, som informasjonskapsler, e-postmarkedsføring og andre aspekter av personvern.

ePrivacy-direktivet krever at et nettsted ber om brukerens samtykke før lagring av informasjonskapsler som ikke er strengt nødvendige for den grunnleggende funksjonaliteten til nettstedet i nettleseren. Direktivet krever også at brukere blir opplyst om de generelle formålene for en informasjonskapsel før de blir bedt om samtykke. Dette gjelder både førstepartsinformasjonskapsler som genereres av nettstedet og vanligvis brukes til analyse, og tredjepartsinformasjonskapsler som vanligvis genereres av annonsører og brukes til markedsføringsformål. Både første- og tredjepartsinformasjonskapsler kan brukes til analyse og markedsføring.

Hvis du er en Shopify-forhandler som driver i eller med kunder fra EU, EØS (Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, som består av EU-landene pluss Island, Liechtenstein og Norge), Storbritannia eller Sveits, må du be de besøkende på nettstedet om tillatelse til å bruke informasjonskapsler som ikke er strengt nødvendige for nettstedets grunnleggende funksjonalitet. Dette kan gjøres gjennom et banner som lastes inn når en besøkende kommer inn i nettbutikken. Du kan installere Shopifys Customer Privacy Banner-app, eller bla gjennom Shopify App Store etter tredjeparts-personvernbannere.

Forhandlere må velge mellom tre alternativer for hvordan Shopify bruker informasjonskapsler til å samle inn og lagre de besøkendes opplysninger: Innhentet før samtykke, Delvis innhentet før samtykke og Innhentet etter samtykke.

Alternativer for datainnsamling i nettbutikken
Alternativ Definisjon Påvirkning
Innhentes før samtykke Data innhentes før kunden gir sitt samtykke. Dette oppfyller kanskje ikke gjeldende data- og personvernlovgivning, men har ingen påvirkning på analyse og annonsekampanjer. Ingen påvirkning på analyse eller innsamling av markedsføringsdata.
Innhentes delvis før samtykke Innsamling av analysedata er begrenset til varigheten av en brukerøkt, og innsamling av markedsføringsdata er blokkert inntil kunden samtykker. Dette alternativet kan påvirke analyse- og markedsføringsdata, og innsamling av analysedata kan være redusert.

Hvis du velger dette alternativet blir du bedt om å installere en personvernbanner-app.

Innhentes etter samtykke (Anbefalt) Data innhentes ikke før kunden har gitt sitt samtykke. Dette kan være påkrevd av gjeldende data- og personvernlovgivning, men kan påvirke analyse og annonsekampanjer. Fordi brukerne potensielt kan nekte tillatelse til datainnsamling kan dette alternativet påvirke analyse- og markedsføringsdata. Det kan være et fall i det totale antallet økter. Andre beregninger som avhenger av nøyaktig økttelling for sine beregninger kan også bli påvirket, for eksempel konverteringsrate.

Hvis du velger dette alternativet blir du bedt om å installere en personvernbanner-app.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis