Sammenligning av statlig personvernlovgivning og GDPR

Statlig personvernlovgivning ligner på EUs personvernforordning (EU GDPR), som trådte i kraft i mai 2018, og Storbritannias personvernforordning (UK GDPR), som ble opptatt som nasjonal lovgivning i Storbritannia etter Brexit (samlet «GDPR»). Begge gir forbrukere rett til sine egne data og definerer ansvar. Innholdet i disse rettighetene varierer imidlertid, og GDPR pålegger ulike forpliktelser, som et krav om å sikre at personopplysninger beskyttes når de krysser grenser, og krav om at bedrifter følger visse regler knyttet til varsler til enkeltpersoner og myndigheter ved datainnbrudd.

Mye av arbeidet knyttet til GDPR-forberedelser gjelder for statlig personvernlovgivning, men overholdelse av GDPR betyr ikke at du overholder statlig personvernlovgivning.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis