Forskutteringssum

Shopify Capital tilbyr finansiering til små bedrifter i form av forskutteringssummer til berettigede forhandlere i Storbritannia. Shopify Capital tilbyr finansieringsbeløp mellom 250 GBP og 375 000 GBP.

En forskutteringssum er et engangsbeløp du kan søke om å motta mot en fast avgift. Du betaler en prosentandel av det daglige salget til Shopify Capital inntil totalbeløpet er betalt.

Shopify Capital kan for eksempel gi deg et forskudd på 5000 GBP mot 5650 GBP tilbakebetalt fra butikkens daglige salg. Du mottar 5000 GBP på bedriftskontoen din, og Shopify Capital mottar 10 % av butikkens daglige bruttosalg inntil totalbeløpet på 5650 GBP er tilbakebetalt.

Hvis du er berettiget til å søke om en forskutteringssum vil du motta en e-post fra Shopify Capital, og en melding på Hjem-siden i Shopify-administrator. Hvis forespørselen om en forskutteringssum blir godkjent mottar du pengene innen to virkedager.

Slik fungerer det

Det er ingen frist på kontantforskuddet. Du betaler tilbake, eller sender betaling for, en prosentandel av butikkens brutto daglige salg inntil totalbeløpet som skal tilbakebetales er betalt. Beløpet for betalingene er basert på hvor mye du selger.

Beregningen av daglig bruttosalg baseres på alle bestillinger i butikken som merkes som betalt. De eneste bestillingene som ikke inkluderes i overføringen er testbestillinger som legges inn mens Shopify Payments er i testmodus. To dager etter at du mottar forskutteringssummen, begynner Shopify Capital å trekke bedriftskontoen din basert på butikkens daglige bruttosalg. Når du har betalt over 25 % av det totale å betale har du muligheten til å betale gjenstående saldo i et engangsoppgjør.

Du mottar for eksempel en forskutteringssum på 15 000 GBP, med et overføringsgebyr på 10 %. På en dag du gjør 100 GBP i brutto daglige salg betaler du 10 GBP.

Les vår ordliste for Shopify Capital-vilkår for mer informasjon.

Kvalifikasjonskrav

For å forhåndskvalifisere for finansieringsalternativer må butikken din:

Hvis butikken din oppfyller disse kravene, vurderer Shopify Capital butikken din for å avgjøre om du er berettiget for finansiering.

Hvis butikken din er berettiget for en forskutteringssum, mottar du en e-post fra Shopify Capital og en melding på Hjem-siden i Shopify-administrator. Hvis du ikke mottar en e-post eller melding fra Shopify Capital, er ikke butikken din berettiget for en forskutteringssum for øyeblikket.

Forespør et kontantforskudd til kjøpmenn

Hvis du er berettiget til å søke om en forskutteringssum kan du se finansieringsalternativene dine og be om en forskutteringssum direkte på Kapitaltilbud-siden i Shopify-administrator.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Kapital og klikker på Tilbud.

 2. Klikk på Forespør for finansieringsalternativet du ønsker.

 3. Gå gjennom bank- og kontoinformasjon, og klikk på Bekreft bedriftsdetaljer og Bekreft kontodetaljer. Hvis du trenger å oppdatere denne informasjonen, må du kontakte Shopify-brukerstøtte.

 4. Klikk på Bekreft og sett opp direkte debitering.

 5. Les nøye gjennom vilkår og betingelser. Hvis du samtykker til vilkårene og betingelsene klikker du på Accept terms.

Behandling av søknader om kontantforskudd behandles vanligvis på én til fem virkedager. Du kan se status for forespørselen din på Capital-siden i Shopify-administrator.

Hvis søknaden din blir godkjent vil forskutteringssummen settes inn på bedriftens bankkonto innen to virkedager.

Be om en ny forskutteringssum

Når du har mottatt en forskutteringssum, kan det være at du ønsker å be om en ny forskutteringssum for ytterligere økonomisk støtte.

Hvis du er berettiget til å søke om en ny forskutteringssum, vises nye finansieringsalternativer på Kapitaltilbud-siden i Shopify-administrator.

Følg med på betalinger for forskutteringssum

Etter å ha mottatt forskutteringssummen kan du spore den gjenstående saldoen i tilbakebetalingsbeløpet, eller overføringen, i Shopify-administrator ved å gå til Innstillinger > Kapital.

Fra Kapital-siden kan du se:

 • den gjenstående saldoen.
 • beløpet du har betalt, hvilken prosentandel av totalen som er betalt, og overføringshistorikken.

Du kan se salgsinntektene for hver enkelt dag i Totalomsetning-kolonnen i seksjonen for overføringshistorikk. Du kan se hvor mye som er betalt til Shopify Capital i Beløp-kolonnen.

Betal den gjenværende balansen

Når du har betalt over 25 % av det totale å betale har du muligheten til å betale gjenstående saldo med et engangsbeløp. Kontoen som betalingen trekkes fra er den samme som den som er knyttet til Shopify-kontoen din.

Steg:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Innstillinger > Kapital.
 2. Klikk på Overfør balanse.
 3. I forespørselsmeldingen må du gå gjennom balansen som skal overføres. Hvis du er sikker på at du vil overføre den gjenværende balansen i sin helhet, markerer du bekreftelsesboksen og klikker på Overfør balanse.

  Det kan ta opptil tre virkedager å behandle overføringen av engangsbeløpet. Alle vanlige overføringer settes på pause under behandlingsperioden.

Du mottar en e-postbekreftelse når overføringen av engangsbeløpet er fullført.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis