Kontantforskudd fra Shopify Capital til kjøpmenn

Et kontantforskudd til kjøpmenn er en engangssum (kalt mottatt beløp) som du mottar fra Shopify Capital i bytte mot å selge en fast andel av fremtidig salgsinntekt (kalt totalt å betale) til Shopify Capital. Det mottatte beløpet settes inn på bankkontoen til forretningen din, og deretter blir en prosentandel av det daglige salget tilbakebetalt til Shopify Capital frem til det totale å betale er tilbakebetalt i sin helhet.

Shopify Capital kan for eksempel gi deg et forskudd på $ 5000 for å kjøpe $5650 av den fremtidige inntekten din, med en overføringsrate på 10 %. Beløpet du mottar på $ 5000 leveres til bankkontoen til forretningen din, og Shopify Capital mottar 10 % av den daglige salgsinntekten frem til det totale å betale på $ 5650 er blitt overført. Når du har betalt over 25 % av det totale å betale har du muligheten til å betale det gjenværende beløpet i et engangsoppgjør.

Det er ingen tidsfrist for å sende totalsummen til Shopify Capital. Det daglige overføringsbeløpet bestemmes av butikkens daglige salg, fordi overføringsraten er en prosentandel av butikkens daglige salg. Overføringsbeløpet blir automatisk trukket fra bankkontoen til virksomheten din.

Shopify Capital tilbyr finansieringsbeløp mellom 200 USD og 1 000 000 USD, eller 200 CAD til 500 000 CAD. Totalen som skal tilbakebetales og overføringsgebyret avhenger av risikoprofilen din.

Forespør et kontantforskudd til kjøpmenn

Du kan se finansieringsalternativene dine og forespørre en forskutteringssum direkte fra Kapital-siden i Shopify-administratoren.

Steg:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Innstillinger > Kapital.

 2. Finn kvalifiseringsmeldingen fra Shopify Capital og klikk på Vis finansieringstilbud.

 3. Kapital-siden er det tre forskjellige finansieringsalternativer. Sammenlign vilkårene til finansieringsalternativene og klikk på Forespør under det alternativet du vil ha.

  Vilkårene for hvert alternativ inkluderer det mottatte beløpet, det totale å betale som Shopify Capital vil kjøpe og overføringsraten som trekkes fra det daglige salget og betales til Shopify Capital.

 4. I Gjennomgå og godta vilkår-dialogboksen må du se nøye gjennom Vilkår og betingelser-seksjonen og klikke på Shopify Capital-avtale for å åpne den i en annet nettleserfane.

 5. Se nøye gjennom vilkårene i Shopify Capital-avtalen og den Forhåndsautoriserte debetavtalen hvis du befinner deg i Canada. Hvis du godtar vilkårene, går du tilbake til Se gjennom og godta vilkår-dialogboksen og klikker på Godta vilkår.

Forespørselen din gjennomgås av Shopify Capital og du får vite om du har blitt godkjent innen 2–5 virkedager. Hvis du blir godkjent blir kontantforskuddet levert til bankkontoen til forretningen din.

To dager etter at du har mottatt forskutteringssummen begynner Shopify Capital å trekke den daglige betalingen fra forretningens bankkonto, basert på salgsinntekten din for hver enkelt dag.

Følg med på betalinger for forskutteringssum

Etter at du har mottatt forskutteringssummen, kan du spore den gjenværende saldoen av totalbeløpet du skal betale under Innstillinger > Kapital i Shopify-administrator.

Kapital-siden finner du følgende betalingsinformasjon:

 • Den gjenværende balansen av det totale å betale.
 • Andelen av det totale å betale som er betalt.
 • Prosentandelen av det totale å betale som er betalt.
 • Overføringshistorikken for betalinger.

I overføringshistorikkdelen av rapporten viser Totalomsetning-kolonnen salgsinntekten per dag, og Beløp-kolonnen viser hvor mye av inntekten som betales til Shopify Capital.

Betal den gjenværende balansen

Når du har betalt over 25 % av det totale å betale har du muligheten til å betale det gjenværende beløpet med et engangsbeløp. Kontoen som betalingen trekkes fra er den samme som den som er knyttet til Shopify-kontoen din.

Steg:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Innstillinger > Kapital.

 2. Klikk på Overfør balanse.

 3. I forespørselsmeldingen må du gå gjennom balansen som skal overføres. Hvis du er sikker på at du vil overføre den gjenværende balansen i sin helhet, markerer du bekreftelsesboksen og klikker på Overfør balanse.

  Det kan ta opptil tre virkedager å behandle overføringen av engangsbeløpet. Alle vanlige overføringer settes på pause under behandlingsperioden.

Du mottar en e-postbekreftelse når overføringen av engangsbeløpet er fullført.

Hva er inkludert i overføringen?

For å beregne beløpet som skal overføres til Shopify Capital hver dag, anvendes overføringsraten på butikkens daglige salgsinntekt.

For å kunne beregne overføringen, omfatter butikkens daglige salgsinntekt hver bestilling som er blitt merket som betalt den dagen, uavhengig av bestillingens opphav, hvordan betalingen ble behandlet eller hvorvidt bestillingen ble refundert senere eller kansellert.

Testbestillinger

Ved beregning av overføringen, er de eneste bestillingene som ikke inkluderes i butikkens daglige salgsinntekt, testbestillinger som legges inn mens Shopify Payments er i testmodus. Hvis testmodus ikke var aktivert da en bestilling ble lagt inn, blir bestillingen inkludert i butikkens daglige salgsinntekt når dagens overføring beregnes.

Vanlige spørsmål

 • Hva er et kontantforskudd til kjøpmenn?
 • Hvordan fungerer et kontantforskudd til kjøpmenn?
 • Hvordan fungerer overføringen?
 • Hvordan beregnes overføringene?
 • Hva er rentesats?
 • Er det en tidsfrist for å levere den avtalte andelen av fremtidig salgsinntekt til Shopify Capital?

Hva er et kontantforskudd til kjøpmenn?

En forskutteringssum gir deg et engangsbeløp til prisen av en avtalt andel av den fremtidige salgsinntekten din. Du kan for eksempel motta et engangsbeløp på $ 10 000 i bytte mot å selge $ 11 300 av den fremtidige salgsinntekten til Shopify Capital.

Hvordan fungerer et kontantforskudd til kjøpmenn?

Hvis du er kvalifisert for finansiering, tilbyr Shopify Capital deg et utvalg av forskutteringssummer på ulike beløp og med ulike totalbeløp å betale og overføringsrater. Du forespør det kontantforskuddet som passer best for deg, og hvis det godkjennes, setter Shopify Capital midlene inn på bankkontoen din.

Etter hvert som du får salgsinntekt ,overfører du automatisk en fast prosentandel (overføringsraten) av den daglige salgsinntekten til Shopify Capital, frem til Shopify Capital har mottatt den avtalte andelen av den fremtidige salgsinntekten (totalt å betale).

Hvordan fungerer overføringen?

For hver dag med salgsinntekt, anvendes en fast prosentandel (overføringsraten) til salgets brutto dollarbeløp for å beregne overføringen. På de dagene du selger mye blir overføringen større, og de dagene du selger mindre blir overføringen mindre. Du fortsetter å utføre overføringer frem til Shopify Capital har mottatt den avtalte andelen av den fremtidige salgsinntekten (totalt å betale) i sin helhet. Hver overføring trekkes automatisk fra bankkontoen din og overføres til Shopify.

Når du har betalt over 25 % av det totale å betale har du muligheten til å betale det gjenværende beløpet i et engangsoppgjør.

Denne tabellen viser et eksempel på overføring over fem dager for en kjøpmann som har solgt den fremtidige salgsinntekten til Shopify Capital til en verdi av $ 15 000, med en overføringsrate på 10 %.

Eksempel på overføringer
Dag Daglig inntekt Shopify Capitals andel Saldo
1 $ 100 $ 10 $ 14 990
2 $ 150 $ 15 $ 14 975
3 $ 125 $ 12,50 $ 14 962,50
4 $ 175 $ 17,50 $ 14 945
5 $ 105 $ 10,50 $ 14 934,50

Hvordan beregnes overføringene?

For hver dag med salgsinntekt anvendes en fast prosentandel til dagens brutto salgsinntekt for å beregne dagens overføring. Prosentandelen kalles overføringsraten, som du samtykker til når du velger finansieringstilbud.

For å kunne beregne overføringen, omfatter brutto salgsinntekt hver bestilling som har blitt merket som betalt per dag, uavhengig av bestillingens opphav, hvordan betalingen ble behandlet eller hvorvidt bestillingen ble refundert senere eller kansellert. De eneste bestillingene som ikke er inkludert er testbestillinger som legges inn mens Shopify Payments er i testmodus.

Hva er rentesats?

Det finnes ingen rentesats ettersom et kontantforskudd til kjøpmenn ikke er et lån. Du selger en avtalt andel av den fremtidige salgsinntekten til Shopify Capital, og deretter blir en fast prosentandel (overføringsraten) av salgsinntekten overført til Shopify Capital frem til vi har mottatt totalbeløpet av den solgte salgsinntekten (totalt å betale).

Er det en tidsfrist for å levere den avtalte andelen av fremtidig salgsinntekt til Shopify Capital?

Nei. Det finnes ingen tidsramme eller tidsfrist for å levere den avtalte andelen av fremtidig salgsinntekt (totalt å betale) til Shopify Capital. Du fortsetter å utføre overføringer så lenge du har inntekt frem til Shopify Capital har mottatt det totale å betale, og hvert overføringsbeløp er basert på hvor mye du selger hver dag.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis