Dataordbok for butikkmigrering

Dataordboken for butikkmigrering inneholder informasjon om ressursene Customer, Order og Product i REST Admin API. Dataordboken er en supplementær referanse for erfarne partnere som migrerer butikker til Shopify.

Customer ressursegenskaper

Tabellen nedenfor oppsummerer nyttig informasjon om egenskapene ved Customer-ressursen i REST Admin API.

Data om viktige egenskaper knyttet til REST Customer-ressursen
Egenskap Verdier Beskrivelse Datatype Feltlengde Felttilgang Kritisk obligatorisk felt
accepts_marketing Standard: 0 Hvorvidt kunden har akseptert å motta markedsføringsmateriell. Boolsk tinyint(1) Y
accepts_marketing_
updated_at
Dato og klokkeslett i ISO 8601-format for når kunden samtykket eller takket nei til å motta markedsføringsmateriell på e-post. DateTime
adresser En liste over adresser knyttet til kunden. [{ Address }]
valuta Trebokstavskoden i ISO 4217-format for valutaen kunden brukte da de betalte for sin siste bestilling. Streng Butikkens valuta read-only
created_at Standard: NULL Dato og klokkeslett i ISO 8601-format for når kunden ble lagt til i butikken. DateTime datetime read-only
default_address Kundens standardadresse. { Address }
e-post Standard: NULL Kundens unike e-postadresse. Streng varchar(255)
first_name Standard: NULL Kundens fornavn Streng varchar(255)
id Standard: NULL En globalt unik identifikator. (Denne verdien øker automatisk.) Heltall bigint(20) Y
last_name Standard: NULL Kundens etternavn Streng varchar(255)
last_order_id Standard: NULL ID-en for kundens siste bestilling. Heltall bigint(20) read-only
last_order_name Standard: NULL Navnet på kundens siste bestilling. Streng read-only
metafelt Standard: NULL Returnerer et metafelt etter navnefelt og en nøkkel som tilhører ressursen. { Metafield }
marketing_opt_
in_level
 • null
 • single_opt_in
 • confirmed_opt_in
 • unknown
Standard: NULL
Påmeldingsnivået for markedsføringsabonnementer (som beskrevet av M3AAWG-retningslinjene for beste praksis) kunden ga da de samtykket til å motta markedsføringsmateriell på e-post. String, enum
multipass_identifier Standard: NULL En unik identifikator for kunden som brukes ved Multipasspålogging. Streng varchar(255)
merk Standard: NULL En merknad om kunden. Streng mediumtext
orders_count Standard: 0 Totalt antall bestillinger kunden har lagt inn i butikken. Heltall int(11) read-only
telefon Standard: NULL Det unike (på tvers av butikken) telefonnummeret (E.164-format) for denne kunden. Streng varchar(255)
sms_marketing_
consent
Standard: NULL Gjeldende SMS-markedsføringstilstand for kundens telefonnummer. Streng
state
 • disabled
 • invited
 • aktivert
 • avvist
Standard: deaktivert
Tilstanden til kundens konto i butikken. String, enum varchar(255) read-only
tagger Standard: NULL En kommaseparert liste med inntil 250 tagger som er lagt til for kunden. Streng 255 per tagg
tax_exempt Standard: 0 Hvorvidt kunden er fritatt fra å bli belastet avgifter på bestillingene sine. Boolsk tinyint(1) Y
tax_exemptions Se Customer-ressursen for en fullstendig liste over verdier. Listen over avgiftsfritak som gjelder for kunden. Streng
total_spent Standard: 0 Totalbeløpet kunden har brukt på bestillinger i sin levetid. Oppført i butikkens valuta. Hvis multivaluta brukes vil beløpet vises i standardvalutaen uten vekslingskursen. Nummer decimal(21,3) read-only
updated_at Dato og klokkeslett for når kunden sist ble oppdatert. Basert på butikkens tidssone. DateTime datetime read-only
verified_email Standard: 1 Hvorvidt kunden har bekreftet e-postadressen sin. Vil være sann som standard hvis kunden er opprettet gjennom Shopify-administrator eller API. Boolsk tinyint(1) read-only

CustomerAddress ressursegenskaper

Tabellen nevenfor oppsummerer nyttig informasjon om egenskapene ved CustomerAddress-ressursen i REST Admin API. Det er ingen kritisk nødvendige felter for denne ressursen.

Data om viktige egenskaper knyttet til REST Customer Address-ressursen
Egenskap Verdier Beskrivelse Datatype Feltlengde Felttilgang
address1 Standard: NULL Kundens postadresse. 100 per kundekonto. Streng varchar(255)
address2 Standard: NULL Et tilleggsfelt for kundens postadresse. Streng varchar(255)
city Standard: NULL Kundens poststed, by eller landsby. Streng varchar(255)
company Standard: NULL Kundens bedrift. Streng varchar(255)
land Standard: NULL Kundens land Streng varchar(255)
first_name Standard: NULL Kundens fornavn Streng varchar(255)
country_code Landskoden på to bokstaver som samsvarer med kundens land. Streng read-only
country_name Kundens normaliserte landsnavn. Streng
last_name Standard: NULL Kundens etternavn Streng varchar(255)
navn Kundens for- og etternavn. Streng
telefon Standard: NULL Kundens telefonnummer på denne adressen. Streng varchar(255)
province Standard: NULL Kundens områdenavn. Vanligvis en provins, en stat eller et prefektur. Streng varchar(255)
province_code Tobokstavskoden for kundens område. Streng read-only
postnummer Standard: NULL Kundens postnummer, også kjent som postnummer, Eircode osv. Streng varchar(255)

Order ressursegenskaper

Tabellen nedenfor oppsummerer nyttig informasjon om egenskapene ved Order-ressursen i REST Admin API.

Data om viktige egenskaper for REST Order-ressursen
Egenskap Verdier Beskrivelse Datatype Feltlengde Felttilgang Kritisk obligatorisk felt
app_id Standard: NULL ID-en til appen som opprettet bestillingen. heltall bigint(20) read-only
billing_address Standard: NULL Postadressen knyttet til betalingsmåten. Denne adressen er et valgfritt felt som ikke vil være tilgjengelig for bestillinger som ikke krever en betalingsmåte. heltall bigint(20)
browser_ip IP-adressen til nettleseren kunden brukte da de la inn bestillingen. Både IPv4 og IPv6 støttes. streng varchar(255) read-only
buyer_accepts_marketing Standard: 0 Hvorvidt kunden har samtykket til å motta e-postoppdateringer fra butikken. boolsk tinyint(1)
cancel_reason
 • kunde
 • svindel
 • lagerbeholdning
 • avvist
 • annet
Standard: NULL
Grunnen til at bestillingen ble kansellert streng varchar(255)
cancelled_at Standard: NULL Dato og klokkeslett for når bestillingen ble kansellert. Returnerer null hvis bestillingen ikke er kansellert. dato datetime read-only
cart_token Standard: NULL En unik verdi ved henvisninger til handlekurven som er knyttet til bestillingen. streng varchar(255) read-only
checkout_token Standard: NULL En unik verdi ved henvisninger til betalingen som er knyttet til bestillingen. streng varchar(64) read-only
client_details
 • accept_language
 • browser_height
 • browser_ip
 • browser_width
 • session_hash
 • user_agent
Informasjon om nettleseren kunden brukte da de la inn bestillingen:

accept_language: Språkene og lokalinnstillingene som nettleseren forstår.
browser_height: Nettleserens skjermhøyde i piksler, hvis tilgjengelig.
browser_ip: Nettleserens IP-adresse.
browser_width: Nettleserens skjermbredde i piksler, hvis tilgjengelig.
session_hash: En hash for økten.
user_agent: Detaljer om nettleserklienten, inkludert programvare og operativsystemversjoner.
object read-only
closed_at Standard: NULL Dato og klokkeslett (ISO 8601-format) for når bestillingen ble lukket. Returnerer null hvis bestillingen ikke er lukket. dato datetime read-only
created_at Standard: NULL Den automatisk genererte datoen og tiden (ISO 8601-format) for når bestillingen ble opprettet i Shopify. Verdien for denne egenskapen kan ikke endres. dato datetime(6) read-only
valuta Standard: NULL Trebokstavskoden (ISO 4217-format) for butikkens valuta. streng char(3)
current_subtotal_price Den gjeldende delsumprisen for bestillingen i butikkens valuta. Verdien i dette feltet reflekterer bestillingsredigeringer, returer og refusjoner. streng varchar(255) read-only
current_subtotal_price_set Den gjeldende delsumprisen for bestillingen i butikk- og presentasjonsvalutaene. Beløpsverdiene knyttet til dette feltet reflekterer bestillingsredigeringer, returer og refusjoner. object read-only
current_total_discounts Det gjeldende totalbeløpet for rabatter på bestillingen i butikkens valuta. Verdien i dette feltet reflekterer bestillingsredigeringer, returer og refusjoner. streng varchar(255) read-only
current_total_discounts_set Det gjeldende totalbeløpet for rabatter på bestillingen i butikk- og presentasjonsvaluta. Beløpsverdiene knyttet til dette feltet reflekterer bestillingsredigeringer, returer og refusjoner. object read-only
current_total_duties_set Det gjeldende totalbeløpet for tollplikter belastes for bestillingen i butikk- og presentasjonsvaluta. Beløpsverdiene knyttet til dette feltet reflekterer bestillingsredigeringer, returer og refusjoner. object read-only
current_total_price Bestillingens gjeldende totalpris i butikkens valuta. Verdien i dette feltet reflekterer bestillingsredigeringer, returer og refusjoner. streng varchar(255) read-only
current_total_price_set Bestillingens gjeldende totalpris i butikk- og presentasjonsvaluta. Beløpsverdiene knyttet til dette feltet reflekterer bestillingsredigeringer, returer og refusjoner. object read-only
current_total_tax Det gjeldende totalbeløpet for avgifter belastet på bestillingen i butikkens valuta. Verdien i dette feltet reflekterer bestillingsredigeringer, returer og refusjoner. streng varchar(255) read-only
current_total_tax_set Det gjeldende totalbeløpet for avgifter belastes for bestillingen i butikk- og presentasjonsvaluta. Beløpsverdiene knyttet til dette feltet reflekterer bestillingsredigeringer, returer og refusjoner. object read-only
kunde Standard: NULL Informasjon om knuden. Bestillingen har kanskje ikke en kunde, og apper bør ikke være avhengige av at kundeobjektet eksisterer. Denne verdien kan være null dersom bestillingen er opprettet gjennom Shopify POS heltall bigint(20)
customer_locale Standard: NULL Språkkoden på to eller tre bokstaver, valgfritt etterfulgt av en områdemodifikator. streng varchar(255) read-only
discount_applications En sortert liste over stablet rabattbruk.

Egenskapen discounts_applications inneholder tre typer: discount_code, manual og script. Alle tre typer deler en felles struktur, og har noen typespesifikke attributter.
matrise read-only
discount_codes En liste over rabatter som er lagt til i bestillingen. matrise
e-post Kundens e-postadresse. varchar(255)
estimated_taxes Hvorvidt det er estimert avgifter på bestillingen. Mange faktorer kan endre seg mellom tidspunktet kunden legger inn en bestilling og tidspunktet bestillingen sendes, som kan påvirke beregningen av avgifter. Denne egenskapen returnerer false når avgiftene på bestillingen er ferdigstilt og ikke underlagt endringer. boolsk tinyint(1)
financial_status
 • venter
 • authorized
 • partially_paid
 • betalt
 • partially_refunded
 • refunded
Standard: NULL
Statusen for betalinger knyttet til bestillingen. Kan bare angis når bestillingen opprettes. streng varchar(255) read-only
fulfillment_status
 • utført
 • ikke oppfylt
 • null
 • delvis
 • restocked
Standard: unfulfilled
Bestillingens status i form av innfridde varelinjer. streng varchar(255)
oppfyllelser En matrise med oppfyllelser knyttet til bestillingen matrise
id Standard: NULL Bestillingens ID, brukes til API-formål. Denne er ikke den samme som egenskapen order_number, som er ID-en som brukes av butikkeieren og kunden. heltall bigint(20) read-only
landing_site Standard: NULL URL-adressen til siden kunden landet på når de kom til butikken. streng varchar(4096) read-only
line_items En liste over varelinjeobjekter, som hvert inneholder informasjon om en vare i bestillingen matrise Y
location_id Standard: NULL ID-en for den fysiske lokalisasjonen bestillingen ble behandlet ved. Hvis du har behov for å referere til lokalisasjonen mot en bestilling, kan du bruke ressursen FulfillmentOrder. heltall bigint(20)
navn Standard: NULL Bestillingsnavnet, som genereres ved å kombinere egenskapen order_number med bestillingens prefiks og suffiks som angitt i forhandlerens generelle innstillinger. Dette er ikke det samme som egenskapen id, som er bestillingens ID som brukes av API-et. Dette feltet kan også angis av API-et til å være en hvilken som helst strengverdi. streng varchar(255)
merk Standard: NULL En valgfri merknad en butikkeier kan legge ved bestillingen. streng
note_attributes Standard: NULL Tilleggsinformasjon som legges til i bestillingen. Vises i seksjonen Tilleggsopplysninger på bestillingens detaljside. Hver matriseoppføring må inneholde en hash med navne- og verdinøkler. streng
nummer Standard: NULL Bestillingens posisjon i butikkens telling av bestillinger. Nummerne er sekvensielle, og starter på 1. heltall int(11) read-only
order_number Bestillingens posisjon i butikkens telling av bestillinger fra 1001. Bestillingsnummerne er sekvensielle. heltall bigint(20) read-only
order_status_url URL-adressen som peker til siden med bestillingsstatus, hvis aktuelt. streng varchar(255) read-only
original_total_duties_set Det opprinnelige totalbeløpet for tollplikter som er belastet på bestillingen i butikk- og presentasjonsvaluta. object read-only
payment_gateway_names Standard: NULL Listen over betalingsgatewayer som er brukt for bestillingen.
varchar(255) read-only
payment_terms Standard: NULL Vilkårene og betingelsene en betaling skal behandles under. object bigint(20) read-only
telefon Standard: NULL Kundens telefonnummer for mottak av SMS-varsler. streng varchar(255)
presentment_currency Standard: NULL Presentasjonsvalutaen som ble brukt til å vise priser til kunden. streng char(3)
processed_at Standard: NULL Dato og klokkeslett (ISO 8601-format) for når en bestilling ble behandlet. Denne verdien er datoen som vises i bestillingene, og som brukes i analyserapporter. Hvis du importerer bestillinger fra en app eller en annen plattform kan du angi processed_at til en dato og et klokkeslett i fortiden som samsvarer med når den opprinnelige bestillingen ble opprettet. dato datetime(6)
processing_method
 • kassen
 • direkte
 • håndbok
 • offsite
 • express
 • gratis
Hvordan betalingen er behandlet streng varchar(255) read-only
referring_site Standard: NULL Nettstedet der kunden klikket på en kobling til butikken. streng varchar(4096)
refusjoner En liste over refusjoner lagt til i bestillingen matrise read-only
shipping_address Standard: NULL Postadressen bestillingen sendes til. Denne adressen er valgfri, og vil ikke være tilgjengelig for bestillinger som ikke krever frakt heltall bigint(20)
shipping_lines En matrise med objekter, der hver av dem gir informasjon om en brukt fraktmetode. matrise
source_name Standard: NULL Hvor bestillingen kom fra. Kan bare angis under oppretting av bestillingen, og er deretter skrivebeskyttet. Verdier for Shopify-kanaler er beskyttet, og kan ikke tilordnes av andre API-klienter: web, pos, shopify_draft_order, iphone og android. Bestillinger som opprettes gjennom API-et kan tilordnes en hvilken som helst annen streng. Om dette ikke spesifiseres blir nye bestillinger tilordnet verdien for appens ID. streng varchar(255)
subtotal_price Prisen på bestillingen i butikkens valuta etter rabatter, men før frakt, tollplikter, avgifter og tips. heltall bigint(20)
subtotal_price_set Delsummen for bestillingen i butikk- og presentasjonsvaluta etter rabatter, men før frakt, tollplikter, avgifter og tips. object
tagger Tagger knyttet til bestillingen, formatert som en streng med kommaseparerte verdier. Tagger er ytterligere korte beskrivelser, som vanligvis brukes for filtrering og søk. Hver individuelle tagg er begrenset til 40 tegns lengde. streng varchar(4096)
tax_lines En matrise med skattelinjeobjekter, der hver av dem gir informasjon om en avgift som gjelder for bestillingen. Hvert objekt har følgende egenskaper:

Når det opprettes en bestilling gjennom API-et kan skattelinjer spesifiseres i bestillingen eller i varelinjene, men ikke begge. Skattelinjene som spesifiseres i bestillingen deles på tvers av de skattbare varelinjene i den opprettede bestillingen.
matrise
taxes_included
 • sann
 • usann
Standard: 0
Hvorvidt avgifter er inkludert i bestillingens delsum. boolsk tinyint(1)
test
 • sann
 • usann
Standard: 0
Hvorvidt dette er en testbestilling. boolsk tinyint(1) read-only
token Standard: NULL En unik verdi ved henvisning til bestillingen. streng varchar(32) read-only
total_discounts Standard: 0 Det totale rabattbeløpet som gjelder for prisen på bestillingen i butikkens valuta. streng decimal(21,3)
total_discounts_set Det totale rabattbeløpet som gjelder for prisen på bestillingen i butikk- og presentasjonsvaluta. object
total_line_items_price Standard: 0 Summen av alle varelinjepriser i butikkens valuta. streng decimal(21,3)
total_line_items_price_set Totalsummen for alle varelinjepriser i butikk- og presentasjonsvaluta. object
total_outstanding Standard: 0 Det totale utestående beløpet for bestillingen i butikkens valuta. streng decimal(21,3)
total_price Standard: 0 Summen av alle varelinjepriser, rabatter, frakt, avgifter og tips i butikkens valuta. Må være et positivt tall. streng decimal(21,3)
total_price_set Bestillingens totalpris i butikk- og presentasjonsvaluta. object
total_shipping_price_set Bestillingens totale fraktpris, ekskludert rabatter og returer, i butikk- og presentasjonsvaluta. Hvis taxes_included er angitt til true inkluderer total_shipping_price_set avgifter. object
total_tax Standard: 0 Summen av alle avgifter som er lagt på bestillingen i butikkens valuta. Må være et positivt tall. streng decimal(21,3)
total_tax_set Det totale avgiftsbeløpet som er lagt på bestillingen i butikk- og presentasjonsvaluta. object
total_tip_received Summen av all tips i bestillingen i butikkens valuta. heltall bigint(20) read-only
total_weight Standard: 0 Summen av alle varelinjevekter i gram. Summen blir ikke justert dersom varer fjernes fra bestillingen. heltall bigint(20) unsigned
updated_at Dato og klokkeslett (i ISO 8601-format) når bestillingen sist ble endret. dato datetime(6) read-only
user_id Standard: NULL ID-en til brukeren som var logget inn i Shopify POS og behandlet bestillingen, hvis aktuelt. heltall bigint(20)

Product ressursegenskaper

Tabellen nedenfor oppsummerer nyttig informasjon om egenskapene ved Product-ressursen i REST Admin API.

Data om viktige egenskaper for REST Product-ressursen
Egenskap Verdier Beskrivelse Datatype Feltlengde Felttilgang Kritisk obligatorisk felt
body_html Standard: NULL En beskrivelse av produktet. Støtter HTML-formatering. streng mediumtext
created_at Standard: NULL Dato og klokkeslett (i ISO 8601-format) når produktet ble opprettet. dato datetime read-only
handle Standard: NULL streng varchar(255)
id Standard: NULL Et usignert 64-biters heltall som brukes som unik identifikator for produktet. Hver ID er unik på tvers av Shopify-systemet. To produkter vil aldri ha samme ID, selv om de ligger i ulike butikker. heltall bigint(20) read-only Y
bilder En liste over produktbildeobjekter, der hvert av dem representerer et bilde knyttet til produktet. [{ product_image }]
valgmuligheter De egendefinerte produktegenskapene. Kan for eksempel være Størrelse, Farge og Materiale. Hvert produkt kan ha inntil tre alternativer, og hver alternativverdi kan være på inntil 255 tegn. Produktvarianter er satt sammen av kombinasjoner av alternativverdier. Alternativer kan ikke opprettes uten verdier. For å opprette nye alternativer må det også opprettes en variant med en tilknyttet alternativverdi. matrise
product_type Standard: NULL En kategorisering av produktet som brukes til filtrering og søk i produkter. streng varchar(255)
published_at Standard: NULL Dato og klokkeslett (ISO 8601-format) for når produktet ble publisert. Kan angis til null for å avpublisere produktet fra Nettbutikk-kanalen. dato datetime
published_scope
 • web
 • global
Hvorvidt produktet er publisert i Point of Sale-kanalen. streng
status
 • aktiv
 • arkivert
 • utkast
Standard: aktiv
Produktets status. streng varchar(32)
tagger En streng med kommaseparerte tagger som brukes til filtrering og søk. Et produkt kan ha inntil 250 tagger. Hver tagg kan ha inntil 255 tegn. streng
template_suffix Standard: NULL Suffikset til Liquid-malen som brukes for produktsiden. Hvis denne egenskapen er angitt bruker produktsiden en mal kalt «product.suffix.liquid», der «suffix» er verdien for denne egenskapen. Hvis egenskapen er «» eller null bruker produktsiden standardmalen «product.liquid». streng varchar(255)
tittel Standard: NULL Produktnavnet. streng varchar(255)
updated_at Standard: NULL Dato og klokkeslett (ISO 8601-format) for når produktet sist ble endret. Updated_at-verdien for et produkt kan endre seg av ulike årsaker. Hvis det for eksempel legges inn en bestilling på et produkt med lagersporing konfigurert, telles lagerjusteringen som en oppdatering. dato datetime read-only
varianter En matrise med produktvarianter, der hver av dem representerer en egen versjon av produktet. Posisjonsegenskapen er skrivebeskyttet. Posisjonen av variantene indikeres av rekkefølgen de er oppgitt i. matrise
vendor Standard: NULL Navnet på produktets selger. streng varchar(255)

ProductImage ressursegenskaper

Tabellen nedenfor oppsummerer nyttig informasjon om egenskapene i REST Admin API ProductImage-ressursen. Det er ingen skrivebeskyttede eller kritisk nødvendige felter for denne ressursen.

Data om viktige egenskaper knyttet til REST ProductImage-ressursen
Egenskap Verdier Beskrivelse Datatype Feltlengde
created_at Standard: NULL Dato og klokkeslett når produktbildet ble opprettet. API-et returnerer denne verdien i ISO 8601-format. dato datetime
height Standard: NULL Høydemål for bildet, som bestemmes ved opplasting. smallint(4) unsigned
id Standard: NULL En unik numerisk identifikator for produktbildet. (auto_increment) heltall bigint(20)
position Standard: 0 Rekkefølgen på produktbildet i listen. Det første produktbildet er i posisjon 1, og er «hovedbildet» for produktet. smallint(5) unsigned
product_id Standard: NULL ID-en på produktet som er knyttet til bildet. bigint(20)
src Angir plasseringen til produktbildet. Dette parameteret støtter URL-filtre som kan brukes til å hente modifiserte kopier av bildet. Legg for eksempel til _small til filnavnet for å hente en skalert kopi av bildet i 100 x 100 piksler (for eksempel ipod-nano_small.png), eller legg til _2048x2048 for å hente en kopi av bildet som er begrenset til oppløsningen 2048 x 2048 piksler (for eksempel ipod-nano_2048x2048.png).
updated_at Standard: NULL Dato og klokkeslett for når produktbildet sist ble endret. API-et returnerer denne verdien i ISO 8601-format. dato datetime
variant_ids En matrise med variant-ID-er knyttet til bildet.
width Standard: NULL Breddemål for bildet, som bestemmes ved opplasting. smallint(4) unsigned

ProductVariant ressursegenskaper

Tabellen nevenfor oppsummerer nyttig informasjon om egenskapene ved ProductVariant-ressursen i REST Admin API. Det er ingen kritisk nødvendige felter for denne ressursen.

Data om viktige egenskaper knyttet til REST ProductVariant-ressursen
Egenskap Verdier Beskrivelse Datatype Feltlengde Felttilgang
strekkode Standard: NULL Strekkoden, UPC- eller ISBN-nummeret for produktet. varchar(255)
compare_at_price Standard: NULL Den opprinnelige prisen på en vare før en justering eller et salg. decimal(20,2)
created_at Standard: NULL Dato og klokkeslett i ISO 8601-format for når produktvarianten ble opprettet. dato datetime
fulfillment_service
 • håndbok
 • { handle of fulfillment service }
Standard: manuell
Oppfyllelsestjenesten knyttet til produktvarianten. varchar(255)
gram Vekten på produktet eller varianten i gram.
id Standard: NULL Produktvariantens unike numeriske identifikator. Denne verdien øker automatisk. bigint(20)
image_id Standard: NULL Den unike numeriske identifikatoren for bildet til et produkt. Bildet må være knyttet til det samme produktet som varianten. bigint(20)
inventory_item_id Lagervarens unike identifikator, som brukes i Inventory API for å spørre etter lagerinformasjon.
inventory_management
 • shopify
 • null
 • { handle of fulfillment service }
 • Standard: NULL
  Oppfyllelsestjenesten som sporer antall varer på lager for produktvarianten. varchar(255)
  inventory_policy
  • deny
  • continue
  Standard: deny
  Hvorvidt kunder kan legge inn en bestilling på produktvarianten når den er utsolgt. varchar(40)
  inventory_quantity Standard: 1 En sammenstilling av lagerbeholdning på tvers av alle lokalisasjoner. Bruk ressursen InventoryLevel for å justere lagerbeholdningen ved en bestemt lokalisasjon. int(11) read-only
  option De egendefinerte egenskapene en butikkeier bruker for å definere produktvarianter. Du kan definere tre alternativer for en produktvariant: alternativ1, alternativ2, alternativ3. Standardverdi: Standardtittel. Tittelfeltet er en sammenstilling av feltene alternativ1, alternativ2 og alternativ3. Hvis alternativfeltene oppdateres, så oppdateres også tittelfeltet.
  position Standard: 0 Rekkefølgen på produktvarianten i listen over produktvarianter. Den første posisjonen i listen er 1. Posisjonen for varianter er indikert av rekkefølgen de er oppført i. smallint(5) unsigned read-only
  presentment_prices En liste over variantens presentasjonspriser og sammenlign med-priser i hver av butikkens aktiverte presentasjonsvalutaer. Hvert prisobjekt har følgende egenskaper:
  -currency_code: Koden på tre bokstaver (ISO 4217-format) for en av butikkens aktiverte presentasjonsvalutaer.
  -amount: Variantens pris eller sammenlign med-pris i presentasjonsvalutaen.
  Krever overskriften 'X-Shopify-Api-Features': 'include-presentment-prices'.
  read-only
  pris Standard: 0 Prisen på produktvarianten. decimal(20,2)
  product_id Standard: NULL Produktets unike numeriske identifikator. bigint(20)
  requires_shipping Standard: 1 Denne egenskapen er avskrevet. Bruk egenskapen «requires_shipping» i InventoryItem-ressursen i stedet. boolsk tinyint(1)
  sku En unik identifikator for produktvarianten i butikken. Kreves for å kunne koble til en FulfillmentService. varchar(255)
  tax_code Dette parameteret gjelder bare for butikker som har Avalara AvaTax-appen installert. Spesifiserer Avalara-skattekoden for produktvarianten.
  skattepliktig Standard: 1 Hvorvidt det belastes avgifter når en produktvariant selges. boolsk tinyint(1)
  tittel Produktvariantens tittel. Tittelfeltet er en sammenstilling av feltene alternativ1, alternativ2 og alternativ3. Du kan bare oppdatere tittelen indirekte gjennom alternativfeltene. varchar(255) read-only
  updated_at Standard: NULL Dato og klokkeslett for når produktvarianten sist ble endret. Returneres i ISO 8601-format. dato datetime
  weight Produktvariantens vekt i enhetssystemet, angitt med weight_unit.
  weight_unit
  • g
  • kg
  • oz
  • lb
  Standard: NULL
  Måleenheten som gjelder for produktvariantens vekt. Hvis du ikke spesifiserer en verdi for weight_unit brukes butikkens standard måleenhet. varchar(2)