Vanlige spørsmål om oppdateringer i vår partnerprogramavtale og API-vilkår

Den 6. desember 2021 sendte Shopify et sammendrag av kommende oppdateringer i vår API-lisens og vilkår for bruk («API-vilkår») og vår partnerprogramavtale («PPA»). Disse endringene trer i kraft den 5. januar 2022, og inkluderer vilkår knyttet til Digital Services Tax (gjelder i enkelte jurisdiksjoner).

Følgende er noen vanlige spørsmål knyttet til disse endringene, og hvordan de påvirker partnere og utviklere.

Hvorfor introduserer Shopify nye vilkår for PPA og API?

Vi oppdaterer API-vilkårene og PPA for å støtte veksten hos Shopify-partnere og utviklere, samtidig som vi opprettholder sikkerheten og integriteten til produkter og tjenester som tilbys på Shopify-plattformen.

Hva er Digital Services Tax?

I enkelte jurisdiksjoner vil en Digital Services Tax («DST») gjelde for produkter og tjenester som selges digitalt. DST beregnes som en prosentandel av bruttoinntekten fra salg av en digital tjeneste, og vil variere basert på jurisdiksjonen der forhandlerens forretningsadresse er lokalisert. For eksempel betaler en forhandler med forretningsadresse i Italia 100 USD for en app. Siden DST-satsen er 3 % i Italia, vil partneren skylde DST på 3 USD på denne transaksjonen.

For å ta høyde for denne tilleggsavgiften i de gjeldende jurisdiksjonene, vil det legges til en lovmessig driftsavgift for partneres offentlige app- og temasalg fra 5. januar 2022. Den lovmessige driftsavgiften gjelder hvis forhandlerens forretningsadresse er lokalisert i en av de oppgitte jurisdiksjonene. Prosentandelen kan variere avhengig av jurisdiksjonen.

DST-priser etter land eller region

DST-priser etter land eller region
Land eller område DST-satser
Storbritannia 2 %
Italia 3 %
Tyrkia 5 %
India 2 %
Spania 3 %

Belastes denne lovmessige driftsavgiften med tilbakevirkende kraft?

Nei, vi pålegger ikke denne lovmessige driftsavgiften med tilbakevirkende kraft. Gebyret gjelder bare fra 5. januar 2022.

Hvordan kan jeg se hvilken lovmessig driftsavgift som gjelder for kontoen min?

Fra partnerinstrumentbordet kan partnere se gjeldende lovmessige driftsavgifter (hvis det er noen) fra utbetalinger-siden i partnerinstrumentbordet , i CSV-filen for utbetalinger, eller ved hjelp av Partner-API-et.

Hvor kan jeg finne ut mer om lovmessige driftsavgifter?

For mer informasjon knyttet til lovmessige driftsavgifter, kan du se Shopify Partner-inntekter.

Hvilke markedsføringsaktiviteter er regulert under PPA?

For å kunne følge med på nye og fremvoksende teknologier, har vi utvidet omfanget av markedsføringsaktiviteter som vi regulerer til å inkludere, men ikke være begrenset til, sosiale plattformer, SMS og e-postmarkedsføring. Som alltid krever vi at partnerne våre deltar i ansvarlig markedsføringspraksis, i samsvar med gjeldende lovgivning, regler, forskrifter og direktiver. Markedsføring bør alltid ta hensyn til forhandlerne som det markedsføres til, sikre at nødvendig samtykke er sikret, og unngå aktiviteter som kan anses som påtrengende eller spam.

Hva har endret seg med opplysninger om markedsføringssamtykke?

Vi har oppdatert Customer REST Admin API-ressursen for å skille mellom SMS og samtykke til e-postmarkedsføring for å oppfylle lovmessige krav. Partnere som innhenter og lagrer samtykkeinformasjon for markedsføring må synkronisere (tilbake og i sanntid) nøyaktige samtykkeopplysninger for SMS og e-postmarkedsføring til Shopify.

API-et bør være integrert i en partners kanaler, slik at når en partner mottar samtykkeopplysninger, vil datasynkroniseringen skje i sanntid.

Vil Shopify avskrive accepts_marketing-egenskapen?

Ja, vi vil avskrive accepts_marketing i Customer REST Admin API mot slutten av 2022. Vi forventer at partnere umiddelbart begynner å bruke de nye feltene for markedsføringssamtykke. Vi vil fortsatt støtte API-endepunktet accepts_marketing i mellomtiden.

Kan forhandlere innhente SMS-samtykke i kassen?

Shopify har gjort det enkelt for forhandlere å begynne å innhente SMS-samtykke i kassen. Forhandlere kan aktivere denne nye funksjonen ved å følge stegene som er beskrevet i Shopify Help Center.

Hva skjer hvis samtykket ikke oppdateres?

Vi bruker samtykkeoppføringen med den seneste consent_updated_at time, så partnere må sørge for at den nyeste samtykkeoppføringen har den mest oppdaterte tiden. Ellers må du sørge for at telefonnummeret ikke allerede er knyttet til en annen kunde. Samtykket oppdateres bare hvis telefonnummeret er unikt.

Hvordan fungerer bekreftet påmelding?

Tilstanden blir markert som ventende inntil vi får en oppdatert samtykkestatus.

Jeg oppdaterte en kundes samtykkestatus UNSUBSCRIBED og påmeldingsnivået er NULL. Hvorfor settes påmeldingsnivået til SINGLE_OPT_IN?

Dette er tiltenkt. Vi tillater NULL-verdier for UNSUBSCRIBED , men vi lagrer det som SINGLE OPT IN i databasen vår.

Hva om jeg allerede innhenter samtykke i kassen ved å redigere checkout.liquid?

Forhandlere kan nå innhente SMS-samtykke i kassen uten å måtte redigere checkout.liquid. Vi anbefaler at alle partnere jobber med forhandlerne sine for å implementere denne nye arbeidsflyten for samtykke direkte i Shopify og fjerne alle «checkout.liquid»-redigeringer knyttet til SMS- eller markedsføringssamtykke. Forhandlere kan aktivere denne nye funksjonen ved å følge stegene som er beskrevet i Shopify Help Center. Alle samtykker som innhentes gjennom checkout.liquid-redigeringer må sendes tilbake til Shopify.