Vanlige spørsmål om oppdateringer i partnerprogramavtalen

Den 30. juni 2021 sendte Shopify en e-post for å varsle om nye oppdateringer i vår partnerprogramavtalePPA»). Disse endringene påvirker hvordan Shopify-partnere og utviklere samhandler med Shopify-plattformen, og tilbyr produkter eller tjenester til forhandlere.

Disse oppdaterte vilkårene trer i kraft den 1. august 2021.

Følgende er noen vanlige spørsmål knyttet til disse endringene, og hvordan de påvirker partnere og utviklere.

Hvorfor introduserer Shopify nye PPA-vilkår?

Vi oppdaterer partnerprogramavtalen med nye vilkår for å understøtte veksten for Shopify-partnere og -utviklere, samtidig som sikkerheten og integretiteten til produkter og tjenester som tilbys på Shopify-plattformen.

Hvofor ble en ny Shopify App Store-omsetningsandel introdusert? Hvor kan jeg finne ut mer?

Du finner detaljer knyttet til den nye forretningsmodellen i Shopify App Store i oppdateringer i omsetningsandel for Shopify App Store-utviklere.

Når vil Shopify åpne Theme Store for nye innsendelser? Hvordan kan jeg sende inn et tema til vurdering?

Shopify Theme Store vil åpnes for innsendelser den 15. juli 2021. Partnere vil ha mulighet til å sende inn et tema til Theme Store for vurdering gjennom partnerinstrumentbordet. Sørg for at du gjør deg kjent med Shopifys Theme Store-krav før du sender inn et tema.

Hvorfor kan temaer som godtas for oppføring i Shopify Theme Store kun selges til Shopify-forhandlere gjennom Shopify Theme Store?

For å sørge for at forhandlerne våre er i en oppgraderingsbane og for å muliggjøre kvalitetskontroll, kan ikke temaer som selges i Shopify Theme Store selges noen andre steder fra 1. august 2021. Dette inkluderer temamarkedsplasser og personlige nettsteder. Du står fritt til å markedsføre og promotere temaet på ditt eget nettsted, men kjøpstransaksjonen for et tema som selges i Theme Store må alltid gå gjennom Theme Store.

Introduserer Shopify Theme Store en ny omsetningsandelsmodell?

Ja. Shopify Theme Store vil oppdatere omsetningsandelsmodellen den 15. september 2021. Flere opplysninger vil deles i løpet av de kommende ukene, og du kan finne ut mer i oppsummeringen av lanseringskunngjøringen.

Hva er Payments-plattformen? Hvordan får jeg tilgang til den? Hvordan bygger jeg en betalingsapp?

For å finne ut mer om Payments-plattformen, kan du se oversikt og retningslinjer for utviklere om betalingsapper.

Hva er forskjellen mellom Payments-plattformen og HPSDK?

Payments-plattformen gir en mer robust infrastruktur for betalinger sammenlignet med den eldre HPSDK. Payments-plattformen gir partnere muligheten til å levere en betalingsløsning som er optimalisert for å fungere med Shopifys nyeste teknologi-stack for kassen.

Hva er de nye utviklerkravene i forbindelse med økonomiske sanksjoner i USA?

Shopify har oppdatert partnerprogramavtalen for å kreve at apputviklere må bekrefte for Shopify at de ikke er mål for amerikanske økonomiske sanksjoner, at levering, salg, nedlasting, overføring, eksport og/eller reeksport av appene deres generelt ikke krever en lisens under amerikanske eller andre regler for eksportkontroll, og at det amerikanske klassifiseringsnummeret for eksportkontroll (ECCN) for hver app er EAR99, eller å sende inn et annet ECCN til Shopify. Finn ut mer om rapportering av et ECCN for appen din.

Hva er et klassifiseringsnummer for eksportkontroll (ECCN)?

Et ECCN kategoriserer varer basert på produktets natur. Hvis en apputvikler er usikker på appens ECCN, inkludert en app som inneholder krypteringsprogramvare, må de innhente ekspertråd eller undersøke nettstedet til Bureau of Industry and Security hos det amerikanske handelsdepartementet.

Hvordan oppgir jeg klassifiseringsnummeret for eksportkontroll (ECCN) for min app til Shopify?

Den 1. august 2021 lanseres et nytt felt i partnerinstrumentbordet på siden for appoppsett, der du kan administrere ECCN-nummeret. Det vil deles mer informasjon nærmere 1. august 2021.

Hva skjer om en app eller en partner opererer på en måte som ikke oppfyller de nye vilkårene etter 1. august 2021?

Partnere som ikke følger vilkårene er underlagt tiltak fra Shopifys partneretterfølgelsesteam.