Oppdateringer i omsetningsandelen for utviklere i Shopify App Store

Fra 1. august 2021 kl. 10.00 PST (13.00 EST) kan apputviklere registrere seg for en redusert omsetningsandelsplan for apper som selges gjennom Shopify App Store. I denne planen samler Shopify inn 0 % på de første 1 000 000 USD i årlige brutto appinntekter som tjenes gjennom Shopify App Store. Totale appinntekter som overstiger 1 000 000 USD årlig er underlagt en omsetningsandel på 15 %, redusert fra de tidligere 20 %.

Registrer deg for den nye omsetningsandelsplanen

For å dra fordel av den nye omsetningsandelsplanen på 0 %, må partnere registrere seg på eller etter 1. august 2021. Registreringen er tilgjengelig i partnerinstrumentbordet fra den 1. august 2021 kl. 10.00 PST (13.00 EST).

Registreringsdetaljer

Alle partnerkontoer må gjennomføre en éngangsregistrering for Shopify App Store for å få tilgang til omsetningsandelsplanen på 0 %.

Nye partnerkontoer som opprettes på eller etter 1. august 2021 kl. 10.00 PST (13.00 EST) betaler et éngangsgebyr på 99 USD per partnerkonto. Gebyret gjelder ikke for tilpassede eller private apper.

Utviklere må identifisere alle tilknyttede utviklerkontoer under registreringen.

Steg:

  1. Gå til Innstillinger i partnerinstrumentbordet.
  2. I seksjonen App Store-registrering klikker du på Registrer nå. En kobling til registreringssiden er også tilgjengelig i et banner på Apper-siden.
  3. Registrer deg for Shopify App Store-siden angir du følgende informasjon: - hvorvidt kontoen din eies av en enkeltperson eller en enhet

  4. Gå gjennom informasjonen din for å bekrefte at den oppfyller kravene til tilknyttede utviklerkontoer i partnerprogramavtalen.

  5. Hvis partnerkontoen din ble opprettet på eller etter 1. august 2021 kl. 10.00 PST (13.00 EST), klikker du på Legg til betalingsmåte og angir betalingsinformasjon.

  6. Klikk på Registrer.

Beregning av App Store-inntekter

Inntekter beregnes på tvers av apper, så totalomsetningen som terskelen på 1 000 000 USD beregnes ut fra avgjøres per apputvikler, inkludert alle tilknyttede utviklerkontoer.

Inntekter beregnes på tvers av apper, så totalomsetningen som terskelen på 1 000 000 USD beregnes ut fra avgjøres per apputvikler, inkludert alle tilknyttede utviklerkontoer.

Eksempler på den nye inntektsplanen

En partner som ikke overstiger 1 000 000 USD i appinntekter i et kalenderår mottar 100 % av inntektene sine for hele året. La oss for eksempel si at en partner tjener 800 000 USD i appinntekter i et kalenderår. De betaler en omsetningsandel på 0 %, og mottar 100 % av appinntektene. Appinntektene nullstilles til 0 USD hvert år den 1. januar.

En partner som når eller overstiger 1 000 000 USD i appinntekter i et kalenderår mottar 85 % av inntektene for ytterligere appinntekter ut kalenderåret. La oss for eksempel si at en partner tjener 3 000 000 USD i appinntekter i et kalenderår. For de første 1 000 000 USD betaler de 0 % omsetningsandel, og mottar 100 % av appinntektene. For de gjenværende 2 000 000 USD, betaler de 15 % omsetningsandel, og mottar 85 % av appinntektene. I dette kalenderåret betaler partneren en omsetningsandel på 300 000 USD. Appinntektene nullstilles til 0 USD hvert år den 1. januar.

En partner som har inntekter på tvers av flere apper får beregnet omsetningsandelen basert på den totale akkumulerte inntekten for alle apper. La oss for eksempel si at en partner tjener 700 000 USD på en app, og 400 000 på flere andre apper. For de første akkumulerte 1 000 000 USD betaler de 0 % omsetningsandel, og mottar 100 % av appinntektene. For de gjenværende 100 000 USD, betaler de 15 % omsetningsandel, og mottar 85 % av appinntektene. I dette kalenderåret betaler partneren en omsetningsandel på 15 000 USD. Appinntektene nullstilles til 0 USD den 1. januar hvert år.

En partner som har inntekter på tvers av flere tilknyttede utviklerkontoer får beregnet omsetningsandelen basert på inntekten for alle kontoer. La oss for eksempel si at en partner tjener 800 000 USD på apper i en partnerkonto, og 400 000 USD på tvers av alle andre tilknyttede partnerkontoer. For de første akkumulerte 1 000 000 USD betaler de 0 % omsetningsandel, og mottar 100 % av appinntektene. For de gjenværende 200 000 USD, betaler de 15 % omsetningsandel, og mottar 85 % av appinntektene. I dette kalenderåret betaler partneren en omsetningsandel på 30 000 USD. Appinntektene nullstilles til 0 USD den 1. januar hvert år.

Tilknyttede utviklerkontoer

Apputviklere er ansvarlig for å rapportere tilknyttede utviklerkontoer ved registrering i Shopify App Store.

En tilknyttet utviklerkonto er enhver partnerkonto som er registrert av en apputvikler eller tilknyttet utvikler gjennom Shopify-utviklerprogramsiden. En tilknyttet utvikler er en enkeltperson eller en bedrift som kontrollerer (eier 50 % eller mer av) en apputvikler, kontrolleres av en apputvikler, er under en annen persons eller enhets kontroll med en apputvikler, eller på annen måte er vurdert av Shopify som tilknyttet utvikler.

Tilbakestilling av inntekt

Hvert år den 1. januar vil beløpet en partner har tjent tilbakestilles til 0 USD. Partnere betaler en omsetningsandel på 0 % inntil de når 1 000 000 USD i appomsetning for kalenderåret. Når de når 1 000 000 USD, betaler partnere 15 % på appinntekter for resten av kalenderåret.

Faktureringsavgifter og omsetningsavgift

All fakturering er underlagt et behandlingsgebyr på 2,9 % og gjeldende omsetningsavgift. Fra 1. august 2021 vil gebyrer og skatter belastes separat i den nye omsetningsandelsplanen.

Vanlige spørsmål

Beregnes brutto appomsetning retroaktivt for dette året?

Nei. Brutto appinntekter tilbakestilles til 0 USD på registreringsdatoen, og tilbakestilles deretter årlig den 1. januar hvert år.

Er omsetningsandelen på 15 % retroaktiv?

Nei. Partnere betaler 0 % omsetningsandel inntil brutto appomsetning når terskelen på 1 000 000 USD. Når terskelen nås, betaler partnere 15 % omsetningsandel på ytterligere brutto appomsetning først etter at terskelen nås.

Tar beregningen av omsetningsandel hensyn til refusjoner?

Nei. Omsetningsandelen beregnes på bruttosalg, ikke nettosalg. Det tas ikke høyde for refusjoner når omsetningsandelen beregnes.

Teller inntekter fra andre kilder i terskelen?

Nei. Andre inntekter, som fra ekspertmarkedsplassen eller henvisninger, er ikke inkludert i beregningen av omsetningsandel for Shopify App Store.

Blir det noen endringer i omsetningsandel for ekspertmarkedsplassen eller Theme Store?

Ja. Omsetningsandelsmodellen for Theme Store-inntekter vil bli oppdatert den 15. september 2021. Endringene i Theme Store-omsetningsandelen er uavhengig av terskelen på 1 000 000 for omsetningsandel i App Store.

Hvordan vil utbetalingene bli håndtert på tvers av flere tilknyttede utviklerkontoer?

Selv om total brutto appomsetning beregnes på tvers av alle tilknyttede utviklerkontoer, vil omsetningsandelen fortsatt bli utbetalt separat på partnerkontonivå.

Betaler alle partnere registreringsavgiften for Shopify App Store på 99 USD?

Nei. Registreringsavgiften for Shopify App Store frafalles for alle partnerkontoer som opprettes før 1. august 2021 kl. 10.00 PST (13.00 EST).

Må jeg registrere meg hvis jeg allerede har publisert apper og ikke trenger å betale registreringsavgiften for Shopify App Store?

Ja. Selv om registreringsavgiften frafalles for partnerkontoer som opprettes før 1. august 2021, må du tilknytte alle partnerkontoene dine for å utnytte den nye omsetningsandelsmodellen. Tilknytting av partnerkontoer skjer gjennom registreringen.

Må jeg bruke Shopify Billing API i omsetningsandelsplanen med 0 %?

Ja. Shopify Billing API er fortsatt et krav for å sende inn en app til Shopify App Store, fordi det er en bedre opplevelse for både forhandlere og partnere.

For forhandlere vil bruk av Shopify Billing API føre opp appbelastninger på forhandlerens Shopify-faktura. En sentralisert, Shopify-merket opplevelse gjør det enklere for forhandlere å ha tillit til appen og til å forstå løpende kostnader.

For partnere vil bruk av Shopify Billing API håndtere fakturering av betalinger, tilbakebetalinger, gjenta mislykkede betalinger og beregninger når forhandlere oppgraderer eller nedgraderer abonnementet sitt. Utbetalinger støttes i mer enn 150 land, og krever bare en gyldig PayPal-konto.

Finn ut mer om fordelene ved å bruke Shopify Billing API.

Hvor kan jeg se en oversikt over inntektene og behandlingsgebyrene mine?

Det er flere måter å se gjennom inntekter og gebyrer på i partnerinstrumentbordet:

Du kan også bruke Shopify Partner API til å programmatisk få tilgang til dataene fra partnerinstrumentbordet for å automatisere front- og backoffice-driften.