Beste praksis for Shopify Experts Marketplace

Shopifys ekspertmarkedsplass har som mål å koble de beste potensielle ekspertene med hver enkelt jobbforespørsel fra forhandlere. For å lykkes på markedsplassen, må du sørge for å følge disse retningslinjene.

Gi detaljert informasjon om prissetting

Sørg for å kommunisere tydelig om prissetting for hver jobb. Forhandlerne vil forstå fordringene, prisen og tidslinjen din.

Kommuniser effektivt med forhandlerne

  • Shopifys vilkår for bruk krever at alle meldinger besvares innen 24 timer. Eksperter som er oppmerksomme og kommuniserer raskt er generelt mer vellykket i markedsplassen.
  • Kommuniser raskt, tydelig og profesjonelt med hver forhandler.
  • At begge parter forstår jobbens leveranser sikrer smidigere kommunikasjon mellom begge parter.

Identifisere ansvar og milepæler for hver jobb

  • Så tidlig som mulig i samtalen med forhandleren, må du sørge for at dere begge forstår hverandres forventninger og ansvarsområder.
  • Sørg for å angi tydelige milepæler og bekreft at de er akseptable for begge parter.
  • Få betalingsalternativene godkjent av begge parter.
  • Bli enige om tidslinjen for alle leveranser.

Følg opp etter at en forhandler har valgt deg til en jobb

Etter at du og forhandleren har avtalt å jobbe sammen, er det opp til deg å angi forventninger om omfang, pris og tidslinjer. Du bør ikke starte arbeidet før forhaandleren har godtatt forventningene og betalingsprosessen. Shopify kan ikke garantere eventuelle betalinger for deg hvis du velger å begynne å jobbe før avtalen er gjort.

Administrer kommunikasjonen med forhandlerne

Shopify Experts Marketplace gjør det enkelt å identifisere hva som kreves for hver forhandlers jobb. Når du mottar en jobb, finner du informasjon om nøyaktig hva forhandleren ser etter. Derfra kan du bruke meldingsplattformen i Partner-instrumentbord til å kommunisere med forhandleren og avklare omfanget av jobben. Meldingsplattformen sørger også for at både eksperter og forhandlere er beskyttet siden alle samtalene deres er dokumentert i Shopify.

Hva bør du inkludere når du angir forventningene?

Det er viktig at du oppgir følgende detaljer når du angir forventningene og kommer til enighet med en forhandler:

  • Et jobbsammendrag, inkludert forfallsdatoer og det totale budsjettet.
  • Timeprisen hvis det er ekstra arbeid som må gjøres utenfor omfanget.
  • En detaljert oversikt over hver del av jobben (hvis jobben er delt inn i flere deler).