Fakturere forhandlere og få betalt

Når du godtar omfanget av arbeidet med forhandleren, må du godta hvordan du får betalt for arbeidet: enten til en timepris eller til en fast pris. Innen Experts Marketplace kreves det at eksperter bruker Shopifys faktureringsverktøy når det er mulig. Før du sender forhandleren en faktura, bør du ha en avtale rundt milepælene, omfanget og betalingsplanen. Du bør dele opp større betalinger i flere betalinger basert på viktige milepæler for den beste forhandleropplevelsen. For eksempel kan du med et lite prosjekt velge å få 50 % på forhånd og 50 % etterpå.

Når dere kommer til enighet, kan du opprette en faktura som skal sendes til forhandleren fra jobbens side i Partner-instrumentbordet.

Et bilde som viser Opprett faktura-knappen

Inkluder så mye informasjon som mulig i hver linjevare. For hver linjevare kan du inkludere detaljer om arbeidet som er gjort eller tiden som er brukt på oppgaven, og om det er en fast pris eller timepris.

Før du sender fakturaen, må du sørge for å legge til riktig avgift. Avgiften du må belaste blir basert på stedet ditt i forhold til forhandleren (for eksempel må eksperter med registrerte bedrifter i Canada belaste HST-avgift til canadiske forhandlere). Kontakt din lokale skattemyndighet når du er i tvil, siden du er ansvarlig for å belaste den riktige avgiften til forhandleren.

Etter at forhandleren mottar fakturaen, kan de godkjenne betalingen fra Shopify-administratoren og betale med den eksisterende betalingsmåten. Ettersom Shopify utvider de ulike typene betalingsmåter som er tilgjengelige for forhandler, vil de også kunne benytte seg av disse måtene til å betale for fakturaer fra eksperter. Etter forhandleren har betalt fakturaen, mottar du et varsel og mottar betalingen minus 10 % kommisjonsavgift som en del av den neste partnerutbetalingen. Kommisjonsavgiften på 10 % gjenspeiler rettferdig utveksling av investeringsverdi for å bidra til å redusere en partners markedsførings- og driftskostnader tilknyttet å finne og jobbe med kunder.