Retningslinjer for partnere på ekspertmarkedsplassen

For å sikre at alle forhandlere og partnere har en positiv opplevelse når de kjøper eller selger tjenester, har vi laget et sett med retningslinjer og forventninger til partnere på ekspertmarkedsplassen. Disse kravene og forventningene oppsummerer hva som er akseptabelt og ikke på ekspertmarkedsplassen, og hvordan brudd håndteres. Det er ditt ansvar som partner å sikre at du etterfølger alle krav og forventninger for ekspertmarkedsplassen.

Forbudte handlinger og uakseptabel atferd

Hvis du utviser noen av de følgende handlingene eller deltar i noen form for adferd nevnt under mens du er oppført på ekspertmarkedsplassen, kan Shopify gå til disiplinære skritt inkludert, men ikke begrenset til, utestengelse fra markedsplassen. Avhengig av hvor alvorlig bruddet er, kan disse handlingene og adferden føre til utestengning fra Shopify-partnerprogrammet.

Kommunikasjon og representasjon

 • Mobbing, trakassering, trusler, hatefulle ytringer, støtende eller upassende språk, voldelige meldinger eller andre upassende handlinger, som bestemt av Shopify etter eget forgodtbefinnende.
 • Spamming av forhandlere.
 • Publisere eller sende ondsinnet innhold til forhandlere.
 • Generere falske omtaler, skrive utkast til omtaler på vegne av en forhandler, eller insentivere omtaler.
 • Gi en uriktig fremstilling din identitet, evner eller eiendom.
 • Markedsføre ikke-relevante bedrifter, nettsteder eller tredjepartstjenester.
 • Motta et høyt antall forhandlerklager.

Personvern

 • Oppgi sensitiv, privat eller konfidensiell informasjon som angår forhandlere eller andre partnere.
 • Eksportere eller kopiere en forhandlers informasjon for personlig vinning.
 • Bruke eller prøve å bruke en annen brukers konto eller informasjon.

Annet

 • Opprette flere partnerkontoer for å omgå retningslinjene til ekspertmarkedsplassen, gi konkurransemessige fortrinn eller villede forhandlere.
 • Bruke Experts Marketplace til ulovlige formål eller for å utføre illegale aktiviteter.
 • Legge til ytterligere kode, filer eller programmer som er utformet eller ment å gjøre en av følgende:

 • Bruk av stjålet, ulisensiert eller varemerkebeskyttet innhold eller forsøk på å bruke, selge eller redigere opphavsrettsbeskyttet materiale.

 • Utpresse for ytterligere betalinger eller tilbakeholde prosjektleveranser i bytte mot betalinger utover det som ble avtalt i jobbbeskrivelsen.

 • Alle handlinger som ellers vurderes av Shopify til å være et brudd på vår partnerprogramavtale eller godkjente retningslinjer for bruk.

Kvalitets- og ytelsesstandarder

Ditt medlemskap i ekspertmarkedsplassen kommuniserer til forhandlerne at du er en bransjeledende partner som produserer arbeid av høy kvalitet, og at du er i stand til å oppfylle forhandlernes krav. For å sikre at alle partnere på ekspertmarkedsplassen oppfyller forhandlernes forventninger, må du oppfylle følgende ytelseskrav. Dersom disse kravene ikke oppfylles, kan du bli utestengt fra markedsplassen.

 • Kommuniser om jobboppdateringer og viktige hendelser på Experts-meldingstavlen:
 • Svare på alle kundemeldinger innen 72 timer. Hvis du på forhånd vet at du ikke vil kunne svare på meldinger innen 72 timer, på grunn av ferie, sykdom eller andre årsaker, må du varsle kundene om når du er tilbake.
 • Hold forfallsdatoene du kommuniserer til forhandleren.
 • Sett forventninger om jobben før du starter arbeidet. Begge parter må være enige. Den beste måten å sette forventninger på er gjennom et tilbud.
 • Kommuniser endringer i jobben eller milepæler i god tid før forfallsdatoen.
 • Lever arbeid av høy kvalitet. Arbeid som gjøres på jobber sendt inn gjennom markedsplassen må enten være på høyde med eller bedre enn bransjestandarder.
 • Svar på alle jobber innen rimelig tid.
 • Adresser forhandlerens jobboppsummering og innledende bekymringer i det første svaret på en jobb.
 • Bruk funksjonen for å avvise jobber sjeldent, om i det hele tatt. For mange avviste jobber kan ha en negativ påvirkning på antall kundeemner du mottar og søkerangeringen din. For å unngå å avvise jobber, bør du sikre at organisasjonen din er i stand til å utføre tjenestene som er oppført i profilen din og tilknyttede tjenesteoppføringer.
 • Fyll ut profiler og tilknyttede tjenesteoppføringer grundig. Inkluder mange eksempler på tidligere arbeid.
 • Ha refusjonsbetingelser og følge betingelsene når du håndterer refusjonsforespørsler.

Krav til ekspertmarkedsplassen

For å opprettholde medlemskapet og fortsette å motta kundeemner på ekspertmarkedsplassen, må partnere sørge for at organisasjonen deres oppfyller kravene til markedsplassen.

Jobbkrav

 • For betaling av tjenester som koordineres gjennom ekspertmarkedsplassen bør du bruke Shopify-fakturaer såfremt det er mulig.
 • Bruk en samarbeidskonto i alle situasjoner der det er nødvendig med administratortilgang til en butikk. Etter at jobben er fullført må du sikre at tilgangen til samarbeidskontoen er trukket tilbake. Du må ikke gå inn i en butikk etter at den tilknyttede jobben er avsluttet.
 • Når du bruker tredjepartsinnhold, arbeider eller programvare som ikke støttes av Shopify under en jobb, må du sikre at forhandleren er godt informert om alle risikoer, støtteinformasjon og instruksjoner. Forhandleren må også være juridisk i stand til å bruke nevnte arbeid, innhold eller programvare.
 • Vær aktiv og engasjert på markedsplassen. Hvis mer enn 30 % av jobbene utløper, vil du ikke motta nye jobber gjennom ekspertmarkedsplassen, og du kan bli fjernet fra markedsplassen.
 • Når du mottar en innledende jobb-beskrivelse bør du foreslå tjenester som korresponderer med tjenestekategorien og forhandlerens innledende forespørsel. Du må ikke tilby tjenester som forhandleren ikke har bedt om eller samtykket til.
 • Alle tjenester som leveres må ikke bryte med eller krenke noen opphavsrett, varemerker eller noen andre rettigheter hos tredjepart.
 • Oppgi refusjonsbetingelser til kundene under tilbudsstadiet for alle jobber på ekspertmarkedsplassen.

For mer informasjon om å motta jobber og kommunisere med forhandlere kan du se Motta jobber og kommunisere med forhandlere.

Krav til profilen

 • Organisasjonen din, dens egenskaper og evner må være riktig beskrevet på markedsplassen.
 • Alt innhold som inkluderes i profilen din og tilknyttede tjenesteoppføringer må være profesjonell, og må tilhøre organisasjonen din.
 • Profiler og tilknyttede tjenester må være nøyaktige og oppdaterte.
 • Profiler og tilknyttede tjenester må ikke omdirigere forhandlere til eksterne nettsteder eller plattformer.

For mer informasjon om oppsett av profilen kan du se Sette opp proflen på ekspertmarkedsplassen.