Ytelsesmål

For å spore veksten til bedriften din gjennom ekspertmarkedsplassen kan du vise beregninger knyttet til jobber du har mottatt og fullført. Disse beretningene er viktige å overvåke fordi de kan påvirke rangeringen din i søk på ekspertmarkedsplassen, som påvirker antall jobber du mottar.

Et instrumentbord med disse beregningene er tilgjengelig i partnerinstrumentbordet ditt under Tjenester > Beregninger.

Du mottar også en rapport annenhver uke på e-post som viser ytelsene dine på ekspertmarkedsplassen.

Oversiktspanel med beregninger

Oversiktspanelet med beregninger gir deg innsikt om ytelsene dine på ekspertmarkedsplassen over en gitt tidsperiode. Når instrumentbordet lastes inn viser diagrammet opplysninger for de siste 30 dagene. Du kan endre tidsperioden med tidsintervallvelgeren.

Beregningene for den valgte tidsperioden sammenlignes med beregninger for den foregående tilsvarende tidsperioden. Beregninger for 1. desember til 31. desember sammenlignes for eksempel med beregninger for 30. oktober til 30. november. Denne sammenligningen viser deg om ytelsene har blitt bedre eller dårligere over tid.

Beregninger som vises på oversiktspanelet
Metrisk Hva det viser for tidsintervallet
Mottatte jobber

Viser antall mottatte jobber gjennom matching eller direkte forespørsler. Jobber mottatt fra potensielle forhandlere telles ikke med i denne beregningen.

Fullførte jobber

Viser antall jobber forhandleren har bekreftet som fullført, og jobber som ikke er bekreftet som fullført, men som har mottatt en vurdering.

Fakturerte jobber

Viser antall jobber som har minst én betalt faktura.

Utløpte jobber

Viser antall jobber du ikke svarte på innen 72 timer. Utløpte jobber påvirker rangeringen din negativt.

Ikke noe svar

Viser antall jobber som står i fare for å utløpe. Du må avvise eller svare på en jobb innen 72 timer etter at jobbforespørselen er mottatt, ellers vil jobben utløpe.

Avviste jobber

Viser antall jobber du har avvist å gå videre med.

Gjennomsnittlig svartid

Viser den gjennomsnittlige tiden du bruker på å svare til en forhandler etter å ha mottatt en jobbforespørsel. En høy gjennomsnittlig svartid påvirker rangeringen din negativt.

Forhandlersvar

Viser antall jobbforespørsler du har svart på der forhandleren svarte tilbake. Dette indikerer at de er fornøyde med svaret ditt, og ønsker å fortsette å jobbe med deg.

Avvisninger fra forhandler

Viser antall jobber der forhandleren har avvist å fortsette jobben.

Mottatte vurderinger

Viser antall vurderinger du har mottatt på tvers av alle tjenester.

Topptjenester

En liste over de oftest forespurte tjenestene i den valgte tidsperioden, og antall forespørsler for hver tjeneste.

Vurderinger

Vurderingene du har mottatt i den valgte tidsperioden for kommunikasjon og kvalitet på arbeidet på tvers av alle tjenester.

Beregninger i e-postrapporten som sendes ut annenhver uke

Følgende informasjon sendes til deg hver andre uke, og reflekterer nylige ytelser på ekspertmarkedsplassen.

Beregninger for mottatte jobbforespørsler

 • Totalt antall jobbforespørsler mottatt – Antall jobber du har mottatt i perioden
 • Prosentandel av jobbforespørsler svart på - Prosentandelen av jobber du svarte på for å godta, avslå eller finne mer informasjon om jobben
 • Gjennomsnittlig svartid - Tiden du bruker på å svare på en jobb etter at den er mottatt
 • Prosentandel av jobber avslått uten å svare - Prosentandelen av jobber du har avvist med én gang, uten å svare forhandleren
 • Prosentandelen av jobber som har utløpt - Prosentandelen jobber du ikke svarte på innen 72 timer
 • Prosentandel av jobbforespørsler du svarte på, og forhandlerne svarte tilbake - Prosentandelen av forhandlere som svarte på svarene dine, noe som indikerer at de er fornøyd med svaret og vil fortsette å jobbe med deg
 • Prosentandel av jobbforespørsler du svarte på der forhandlere avviste svaret ditt - Prosentandelen av forhandlere som, etter å ha mottatt et svar fra deg, ikke lenger ønsket å jobbe med deg

Indikatorer for jobbsuksess

 • Fullførte jobber (med forhandlerbekreftelse) – antall jobber som forhandlerne du har jobbet med har indikert som fullførte
 • Jobber med første faktura betalt - Antall jobber som har hatt minst én faktura betalt
 • Vurderinger mottatt - Antall vurderinger du har mottatt for arbeidet ditt
 • Gjennomsnittlig vurdering - Den gjennomsnittlige vurderingen på tvers av alle vurderinger du har mottatt