Sende forslag

Hvis du vil godta en jobbforespørsel som du har mottatt gjennom Experts Marketplace, kan du komme i gang ved å sende forhandleren et forslag fra jobbens side i Partner-instrumentbordet. Når du har fått forslaget klart, kan du prøve å gjøre følgende:

 • Beskrive arbeidet du skal gjøre for å oppfylle jobbens krav
 • Identifisere eventuell manglende informasjon om jobben som fortsatt kreves
 • Angi forventninger om prosessen og opprette milepæler for hver av jobbens etapper

Det er en god idé å inkludere så mye relevant informasjon som du kan om jobben i forslaget ditt. Dette gjør det mer sannsynlig at forslaget blir akseptert, og at jobben blir fullført. Ved å starte prosessen med åpen, detaljert kommunikasjon gjør du det også mer sannsynlig at forhandleren legger igjen en positiv vurdering, og kontakter deg igjen for andre jobber i fremtiden.

Hvis forhandleren avslår forslaget ditt, kan du bruke tilbakemeldingen deres til å forbedre det før du sender det inn igjen.

Skrive et tilbud på en jobb

Når du svarer til en forhandler for første gang må du sørge for å bruke opplysningene om jobben deres til å svare på en personlig måte. For jobber som er mottatt gjennom matching, vet ikke forhandleren at du er matchet før de hører fra deg. Derfor bør du bruke denne muligheten til å gi et godt førsteinntrykk.

Forslagsskjemaet inkluderer deler for følgende informasjon:

 • Foreslått arbeid
 • Estimert tid til ferdigstillelse
 • Total jobbkostnad

Foreslått arbeid

Bruk denne delen av forslaget til å beskrive arbeidet du planlegger å gjøre for forhandleren. Inkluder spesifikke funksjoner eller oppgaver som du allerede har diskutert med dem, og et sammendrag av hvordan du planlegger å levere arbeidet. Du kan også bruke denne delen til å identifisere potensielt relatert arbeid som ikke er inkludert i forslaget ditt.

Forutsetninger

Bruk denne valgfrie delen til å beskrive hva forhandleren må gjøre før du kan komme i gang. Det kan for eksempel hende at de må gi deg ressurser, installere en spesifikk app eller opprette en konto for en tilknyttet tredjepartstjeneste. Det er ofte en god idé å forklare hvorfor disse forutsetningene er nødvendige.

Estimert tid til ferdigstillelse

Bruk denne delen av forslaget til å fortelle forhandleren hvor lang tid du tror å fullføre arbeidet.

Betingelser

Bruk denne valgfrie delen for å oppgi følgende informasjon:

 • Datoen du kommer til å starte jobben
 • Alle omstendighetene som kan endre beregnet tid til ferdigstillelse
 • Alle omstendighetene som kan påvirke hvor raskt du kan svare forhandleren, slik som forskjeller i tidssonene eller kommende ferier

Ved å sette klare forventninger om tidsplanen kan du bidra til å forhindre at forhandleren blir frustrert av tiden det tar enten å fullføre jobben eller kontakte deg i løpet av prosessen.

Total jobbkostnad

Bruk denne delen av forslaget til å spesifisere totalkostnaden for arbeidet du skal gjøre for forhandleren.

Betalingsvilkår

Bruk denne valgfrie seksjonen til å beskrive hvordan og når du tar betalt for arbeidet ditt. Dette kan inkludere betalingspreferanser, betalingsmåter, vilkår for angrerett, potensielle tilleggskostnader og all annen informasjon du tenker er nødvendig.

Sende et tilbud på en jobb

Du kan sende et forslag fra en jobbside på Partner-instrumentbordet.

Steg:

 1. Gå til Tjenester > Jobber fra partnerinstrumentbordet.
 2. Velg jobben du vil sende inn et tilbud på, og klikk på Skriv tilbud.
 3. Fyll ut det oppgitte skjemaet med opplysningene om Foreslått arbeid, Estimert tid til fullføring og Totale jobbkostnader. - Valgfritt: Klikk på Legg til forutsetninger for å beskrive hva forhandleren må gjøre før du kan starte.

  • Valgfritt: Klikk på Legg til betingelser for å angi startdato eller tidsplan for arbeidet.
  • Valgfritt: Klikk på Legg til betalingsvilkår for å beskrive hvrodan og når du tar betalt for arbeidet ditt.
 4. Klikk på Send tilbud.