Sende forslag

Hvis du vil godta en jobbforespørsel som du har mottatt gjennom Experts Marketplace, kan du komme i gang ved å sende forhandleren et forslag fra jobbens side i Partner-instrumentbordet. Når du har fått forslaget klart, kan du prøve å gjøre følgende:

  • Beskrive arbeidet du skal gjøre for å oppfylle jobbens krav
  • Identifisere eventuell manglende informasjon om jobben som fortsatt kreves
  • Angi forventninger om prosessen og opprette milepæler for hver av jobbens etapper

Det er en god idé å inkludere så mye relevant informasjon som du kan om jobben i forslaget ditt. Dette gjør det mer sannsynlig at forslaget blir akseptert, og at jobben blir fullført. Ved å starte prosessen med åpen, detaljert kommunikasjon gjør du det også mer sannsynlig at forhandleren legger igjen en positiv vurdering, og kontakter deg igjen for andre jobber i fremtiden.

Hvis forhandleren avslår forslaget ditt, kan du bruke tilbakemeldingen deres til å forbedre det før du sender det inn igjen.

Send et forslag til en jobb

Du kan sende et forslag fra en jobbside på Partner-instrumentbordet.

Skjemaet som brukes til å opprette et forslag

Forslagsskjemaet inkluderer deler for følgende informasjon:

  • Foreslått arbeid
  • Estimert tid til ferdigstillelse
  • Total jobbkostnad

Foreslått arbeid

Bruk denne delen av forslaget til å beskrive arbeidet du planlegger å gjøre for forhandleren. Inkluder spesifikke funksjoner eller oppgaver som du allerede har diskutert med dem, og et sammendrag av hvordan du planlegger å levere arbeidet. Du kan også bruke denne delen til å identifisere potensielt relatert arbeid som ikke er inkludert i forslaget ditt.

Forutsetninger

Bruk denne valgfrie delen til å beskrive hva forhandleren må gjøre før du kan komme i gang. Det kan for eksempel hende at de må gi deg ressurser, installere en spesifikk app eller opprette en konto for en tilknyttet tredjepartstjeneste. Det er ofte en god idé å forklare hvorfor disse forutsetningene er nødvendige.

Estimert tid til ferdigstillelse

Bruk denne delen av forslaget til å fortelle forhandleren hvor lang tid du tror å fullføre arbeidet.

Betingelser

Bruk denne valgfrie delen for å oppgi følgende informasjon:

  • Datoen du kommer til å starte jobben
  • Alle omstendighetene som kan endre beregnet tid til ferdigstillelse
  • Alle omstendighetene som kan påvirke hvor raskt du kan svare forhandleren, slik som forskjeller i tidssonene eller kommende ferier

Ved å sette klare forventninger om tidsplanen kan du bidra til å forhindre at forhandleren blir frustrert av tiden det tar enten å fullføre jobben eller kontakte deg i løpet av prosessen.

Total jobbkostnad

Bruk denne delen av forslaget til å spesifisere totalkostnaden for arbeidet du skal gjøre for forhandleren.

Betalingsvilkår

Bruk denne valgfrie seksjonen for å beskrive hvordan og når du skal ta betalt for arbeidet ditt. Dette kan inkludere betalingspreferanser (hvorvidt det betales på forhånd, ved ferdigstillelse eller i avdrag), betalingsmåter og eventuelle presiseringer som du mener er nødvendig (for eksempel en refusjonspolicy eller potensielle ekstraomkostninger).