Oppdateringer i omsetningsandelen for utviklere i Shopify Theme Store

Fra 15. september 2021 kl. 10.00 PST (13.00 EST) har temautviklere automatisk tilgang til den reduserte omsetningsandelsplanen for temaer som selges gjennom Shopify Theme Store. Under denne planen innhenter Shopify 0 % på de første 1 000 000 USD i årlig brutto temainntekter som tjenes gjennom Shopify Theme Store. Totale temainntekter som overstiger 1 000 000 USD årlig er underlagt en omsetningsandel på 15 %, redusert fra tidligere 20 %.

Se gjennom følgende vanlige spørsmål om disse oppdateringene.

Hvem er berettiget til å få tilgang til den nye omsetningsandelsplanen?

Alle utviklere som selger temaer i Shopify Theme Store er berettiget for den nye reduserte omsetningsandelsmodellen. Dette gjelder for eksisterende utviklere som allerede har temaer oppført i Shopify Theme Store, og alle nye utviklere som oppføres etter 15. september 2021.

Hvordan får temautviklere tilgang til den nye omsetningsandelsplanen fra 15. september 2021?

Det kreves ingen handling. Alle eksisterende temautviklere og nye partnerkontoer som opprettes på eller etter 15. september 2021 vil automatisk ha tilgang til den reduserte omsetningsandelsplanen.

Gjelder denne planen bare for nye temaer som er kompatible med Nettbutikk 2.0?

Denne planen gjelder for alle temaer, uavhengig av om de er kompatible med Nettbutikk 2.0 per 15. september 2021.

Beregnes brutto temainntekter retroaktivt for dette året?

Nei. Brutto temainntekter tilbakestilles til 0 USD den 15. september 2021, og tilbakestilles deretter årlig den 1. januar hvert år.

Er omsetningsandelen på 15 % retroaktiv?

Nei. Partnere betaler en omsetningsandel på 0 % inntil brutto temainntekter når terskelen på 1 000 000 USD. Når terskelen nås betaler partnere en omsetningsandel på 15 % på ytterligere brutto temainntekter som overstiger terskelen.

Teller inntekter fra andre Shopify-kilder mot terskelen?

Nei. Andre inntekter, som fra Shopify App Store, inkluderes ikke i beregningen av omsetningsandel for Shopify Theme Store.

Eksempel 1: En utvikler tjener 750 000 USD på temaer, og 750 000 USD på apper i et bestemt år. Fordi hver av disse er under 1 million USD, betaler de en omsetningsandel på 0 %.

Eksempel 2: En utvikler tjener 1 500 000 USD på temaer, og 750 000 USD på apper i et bestemt år. De betaler en omsetningsandel på 0 % på den første 1 000 000 USD fra temaer, og 15 % på de overstigende 500 000 USD i temasalg, men betaler fortsatt en omsetningsandel på 0 % for de 750 000 USD i appsalg.

Hvordan beregnes inntektene for Theme Store?

Inntekter beregnes på tvers av temaer, så totale inntekter som terskelen på 1 000 000 USD beregnes ut fra avgjøres per temautvikler, inkludert alle tilknyttede temautviklerkontoer.

Eksempel: Bedrift A har partnerkonto A og partnerkonto B, som begge selger temaer. Partnerkonto A har 800 000 USD i salg på et år, partnerkonto B har 500 000 USD i salg på et år. Vi summerer totalbeløpet på tvers av kontoene (800 000 USD + 500 000 USD = 1 300 000 USD). Partneren betaler 0 % på 1 000 000 USD, og 15 % på de 300 000 USD.

Hva regnes som en tilknyttet temautviklerkonto?

En tilknyttet temautviklerkonto er enhver partnerkonto som en temautvikler eller tilknyttet temautvikler har registrert gjennom Shopify Developer-programsiden. En tilknyttet temautvikler er en enkeltperson eller et selskap som kontrollerer (eier 50 % eller mer av) en temautvikler, kontrolleres av en temautvikler, ligger under en annen enkeltpersons eller bedrifts kontroll av en temautvikler, eller på annen måte vurderes av Shopify til å være en tilknyttet temautvikler.

Hvordan vil utbetalingene bli håndtert på tvers av flere tilknyttede temautviklerkontoer?

Selv om total brutto temainntekter beregnes på tvers av alle tilknyttede utviklerkontoer, vil omsetningsandelen fortsatt bli utbetalt separat på partnerkontonivå.

Påløper det et gebyr for å sende inn et tema for oppføring i Shopify Theme Store?

Nei. På dette tidspunktet belaster vi ikke et gebyr for å sende inn et tema for oppføring i Shopify Theme Store.