Workflows maken

Maak een workflow om terugkerende taken in uw winkel te automatiseren.

De snelste manier om uw bedrijf te automatiseren is door een workflowsjabloon te kiezen en deze aan te passen. Flow-sjablonen zijn complete workflows die specifieke acties uitvoeren. Je kunt ze bewerken om ze aan uw bedrijfsprocessen aan te passen.

Sjablonen gebruiken

Verken Sjablonen in Flow om vooraf gebouwde workflows te vinden die je kan aanpassen en gebruiken.

Veel sjablonen maken gebruik van app-triggers en -acties. Als je een app-trigger of -actie wilt gebruiken, moet je de apps installeren waarmee ze zijn gebouwd. Ga naar de connectoren voor de Flow in de Shopify App Store om een app te installeren die een ingebouwde connector heeft.

Nadat u een sjabloon hebt toegevoegd aan Flow, kunt u dit bekijken en aanpassen aan de behoeften van uw bedrijf:

 • Zorg ervoor dat u e-mail- of Slack-adressen wijzigt, zodat je berichten naar de juiste mensen worden verzonden.
 • Controleer de tekst van het bericht om ervoor te zorgen dat deze aansluit bij de stijl en toon van uw bedrijf.
 • Als een workflow Slack gebruikt en u niet, kunt u de actie vervangen door een actie die een e-mailbericht verzendt.

Je eigen workflows maken

Als je geen workflowsjabloon kunt vinden die aan je bedrijfsbehoeften voldoet, kunt je aangepaste workflows maken die je in je winkel kunt uitvoeren.

Voordat u begint

Voordat je een workflow maakt, moet je zorgen dat je bekend bent met deze richtlijnen en best practices inzake de workflows.

Stappen

 1. Open Flow in je Shopify-beheerder.
 2. Klik op Workflow maken.
 3. Klik op Trigger toevoegen en selecteer vervolgens de trigger waarmee de workflow wordt gestart.
 4. Klik op Voorwaarde toevoegen en selecteer de voorwaarde waaraan moet zijn voldaan voordat acties kunnen worden uitgevoerd.
 5. Klik op Actie toevoegen en selecteer de actie die wordt uitgevoerd op basis van de resultaten van de voorwaarde.
 6. Klik op Opslaan en voer een titel in voor uw workflow.
 7. Klik op Voorbeeld van workflow bekijken om te testen hoe de workflow wordt uitgevoerd in je winkel.
 8. Klik op Inschakelen om de workflow in uw winkel aan te zetten.

Deze workflow wordt automatisch uitgevoerd telkens wanneer de triggergebeurtenis plaatsvindt in uw winkel.

Volgende stappen

Bekijk de resultaten van uw workflow op de pagina van de workflow:

Er verschijnt een pagina met een overzicht van de workflow, die informatie bevat over wanneer de workflow voor het laatst is uitgevoerd.

Er kan een kleine vertraging optreden tussen het moment dat een workflow wordt uitgevoerd en het moment dat de resultaten worden weergegeven in uw Shopify-beheercentrum.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis