Richtlijnen en beperkingen voor workflows

Richtlijnen voor het maken van workflows, inclusief hints voor workflows waarin risico's worden geanalyseerd, voorraad wordt gecontroleerd en bestellingen worden geannuleerd.

Timing van workflows

Meestal worden workflows zo snel mogelijk uitgevoerd. Er kan echter een vertraging zijn tussen het moment waarop de trigger wordt uitgevoerd en de actie is voltooid. Shopify Flow kan niet garanderen wanneer een workflow start of eindigt.

Workflows voor het analyseren van risico's

Je kunt workflows maken die het risiconiveau van een bestelling controleren door de trigger Risico van bestelling geanalyseerd te selecteren. Gebruik niet de andere triggers voor dit type workflow.

De trigger Risico van bestelling geanalyseerd en de bijbehorende voorwaarden hebben alleen betrekking op de resultaten van de Shopify-risicoanalyse. De resultaten van apps voor fraudeanalyse van derden zijn niet van toepassing.

Als het risiconiveau van een bestelling hoog is, kunt u een tag aan de bestelling toevoegen en uw klantenservice verzoeken om de bestelling te controleren. Als het risiconiveau gemiddeld of laag is en uw winkel is ingesteld om betalingen handmatig vast te leggen, kunt u de betaling laten vastleggen door de workflow.

Workflowvoorbeeld

Workflows voor het vastleggen van betalingen

Je kunt de actie Betaling vastleggen gebruiken om de betaling van een bestelling vast te leggen. Je winkel moet echter wel zijn ingesteld voor het handmatig vastleggen van betalingen. Geen enkele workflow kan het vastleggen van automatische betalingen onderbreken.

Workflows die voorraad bijhouden

Gebruik de trigger Voorraadhoeveelheid gewijzigd om workflows te maken die voorraadwijzigingen bijhouden. Wanneer u uw voorwaarden bepaalt, moet u er een opnemen met zowel de voorwaarde Voorraadhoeveelheid productvariant als de voorwaarde Voorraadhoeveelheid productvariant vooraf.

De voorwaarde Voorraadhoeveelheid productvariant vooraf zorgt dat uw workflow wordt uitgevoerd de eerste keer dat de voorraad overeenkomt met de voorwaarde Voorraadhoeveelheid productvariant. Als u de voorwaarde voor hoeveelheid vooraf niet gebruikt, kan de workflow vaker worden uitgevoerd dan verwacht.

  • Als u bijvoorbeeld een melding wilt ontvangen wanneer de voorraad van een variant minder is dan 5, stelt u de Voorraadhoeveelheid productvariant in op 5 en de Voorraadhoeveelheid productvariant vooraf op 6:

    Workflowvoorbeeld

    In het bovenstaande voorbeeld zijn er 6 T-shirts in de winkel. John bestelt 1 T-shirt. De voorraad staat nu op 5, dus wordt er een e-mail naar de leverancier verzonden. Later bestelt Karim 1 T-shirt. De voorraad staat nu op 4, maar er wordt geen e-mail naar de leverancier verzonden. Als u de voorwaarde Voorraadhoeveelheid productvariant vooraf hebt weggelaten, wordt na de bestelling van Karim nog een e-mail verzonden.

  • Als u bijvoorbeeld een melding wilt ontvangen wanneer de voorraad van een variant meer is dan 100, stelt u de Voorraadhoeveelheid productvariant in op 100 en de Voorraadhoeveelheid productvariant vooraf op 99.

Worfklows voor het annuleren van bestellingen

Je kunt de actie Bestelling annuleren gebruiken om bestellingen te annuleren. Met deze actie wordt echter geen geld terugbetaald aan uw klanten. Je moet het geld vanuit de Shopify-beheerder terugbetalen. Als u workflows maakt die bestellingen annuleren, kunt u ervoor kiezen om die bestellingen te taggen, zodat u ze gemakkelijk kunt vinden om terug te betalen.

Als u de actie Bestelling annuleren gebruikt en u Shopify gebruikt om uw voorraad bij te houden, moet u beslissen wanneer de artikelen opnieuw moeten worden aangevuld. Artikelen kunnen worden aangevuld door de workflow of wanneer u de bestelling terugbetaalt. In de meeste gevallen is het raadzaam om de artikelen bij te vullen wanneer u de bestelling terugbetaalt.

Als u kunt wachten met het aanvullen van artikelen tot u de bestelling terugbetaalt, moet u ervoor zorgen dat De artikelen voor deze bestelling aanvullen niet is geselecteerd in de actie Bestelling annuleren:

De instellingen voor een actie **Bestelling annuleren** die de bestelde artikelen niet opnieuw aanvult.

Als u de bestelde artikelen moet aanvullen wanneer de bestelling wordt geannuleerd, moet u ervoor zorgen dat u bij terugbetaling van de bestelling de optie Artikel aanvullen uitschakelt (anders worden dezelfde artikelen een tweede keer aangevuld):

Restitutiebetalingen met de optie Artikelen aanvullen uitgeschakeld

Workflows handmatig triggeren

Je kunt een workflow niet handmatig starten. Alle workflows moeten worden gestart met een trigger vanuit Shopify Flow of vanuit een app.

Workflows voor conceptbestellingen en bestellingen triggeren

Workflows die van invloed zijn op bestellingen, zijn niet van toepassing wanneer de bestelling in concept is. Nadat een concept is omgezet in een bestelling, zijn de workflows voor bestellingen van kracht.

Beperkingen voor connectors

App-triggers kunnen worden gekoppeld aan app-acties, maar niet aan een Shopify-actie (zoals Klanttags toevoegen).

Acties kunnen worden gekoppeld aan Shopify- en app-triggers. Dat wil zeggen, een workflow die een app-actie gebruikt, kan worden gestart met een trigger vanuit Shopify Flow (zoals Bestelling gemaakt) of vanuit een app.

Tags gebruiken in workflows

Workflows met voorwaarden die tags bevatten, werken mogelijk niet als er meer dan 250 tags aan de bestelling, het product of de klant zijn gekoppeld.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis