Voorbeeldscripts

Scripts zijn flexibel en kunnen worden gebruikt om unieke en krachtige kortingen samen te stellen. U kunt bijvoorbeeld scripts maken die de prijzen en eigenschappen van regelartikelen in de winkelwagen van uw winkel wijzigen op basis van de artikelen die een klant eraan toevoegt.

U kunt voorbeelden van veelgebruikte scripts vinden in de scriptsjablonen die zijn opgenomen in de Script Editor. Maak een script als u deze sjablonen wilt bekijken.

Hier zijn enkele andere voorbeelden van scripts:

Kortingspercentage voor alle artikelen

Dit regelartikelscript vermenigvuldigt de prijs van elke orderregel in de winkelwagen met 0,9, wat resulteert in een korting van 10%.

Input.cart.line_items.each do |item|
 item.change_line_price(item.line_price * 0.9, message: "10% off all items!")
end

Output.cart = Input.cart

Kortingspercentage voor alle verzendtarieven

Dit verzendscript verlaagt alle verzendtarieven met 0,10, wat resulteert in een korting van 10% op de verzendkosten.

Input.shipping_rates.each do |shipping_rate|
 next unless shipping_rate.source == "shopify"
 shipping_rate.apply_discount(shipping_rate.price * 0.10, message: "Discounted shipping")
end

Output.shipping_rates = Input.shipping_rates

Een verzendtarief verwijderen

Dit verzendscript verbergt verzendopties die beginnen met de tekenreeks EXPRESS.

Output.shipping_rates = Input.shipping_rates.delete_if do |shipping_rate|
 shipping_rate.name.upcase.start_with?("EXPRESS")
end

De naam van een betalingsprovider wijzigen

Het volgende script wijzigt de naam van de betalingsprovider Cash on Delivery (COD) in een aangepaste naam.

Input.payment_gateways.each do |payment_gateway|
 next unless payment_gateway.name == "Cash on Delivery (COD)"
 payment_gateway.change_name("Custom Name")
end

Output.payment_gateways = Input.payment_gateways

Voorkomen dat klanten een kortingscode gebruiken

U kunt een regelartikelscript gebruiken om in te stellen dat klanten tijdelijk geen kortingscode kunnen toepassen bij het afrekenen. Zo kunt u bijvoorbeeld tijdens een sale voor Black Friday en Cyber Monday het volgende script gebruiken om klanten te informeren dat ze hun kortingscode niet kunnen gebruiken:

if Input.cart.discount_code
 Input.cart.discount_code.reject(
  message: "Maximum discount already applied! Discount codes can not be used during this promotion."
 )
end

Output.cart = Input.cart

Als u een Shopify Plus-abonnement heeft, kunt u het veld Kortingscode verwijderen uit uw kassa.

Voeg de volgende code aan het bestand checkout.liquid toe als u dit veld wilt verwijderen.

<style>
[data-reduction-form="update"] {
 display: none
}
</style>
Ruby
# Use an array to keep track of the discount campaigns desired.
CAMPAIGNS = [
 # $5 off all items with the "sale" tag
 ItemCampaign.new(
  AndSelector.new(
   TagSelector.new("sale"),
   ExcludeGiftCardSelector.new,
  ),
  MoneyDiscount.new(5_00, "5$ off all items on sale",),
 ),

 # 10% off all items with a price lower than $100
 ItemCampaign.new(
  AndSelector.new(
   ExcludeGiftCardSelector.new,
   PriceSelector.new(:lower_than, Money.new(cents: 100_00)),
  ),
  PercentageDiscount.new(10, "10% off all items under 100$"),
 ),

 # Give every 3rd item with the tag "letter" for free
 BogoCampaign.new(
  TagSelector.new("letter"),
  PercentageDiscount.new(100, "Third item is free"),
  LowToHighPartitioner.new(2,1),
 )
]

# Iterate through each of the discount campaigns.
CAMPAIGNS.each do |campaign|
 # Apply the campaign onto the cart.
 campaign.run(Input.cart)
end

# To have the changes to the line items be reflected, the output of
# the script needs to be specified.
Output.cart = Input.cart

1 plus 1 gratis

Met dit script krijgt de klant bij aankoop van minimaal één exemplaar van een product één exemplaar van dat product gratis.

# Buy One, Get One Free Script
# The basis of this script is provided by the Script Editor itself as a "default" script option.

# Adjusting these values lets you tweak the scope of the discount, eg:
# PAID_ITEM_COUNT = 1, DISCOUNTED_ITEM_COUNT = 1 -> Buy One, Get One
# PAID_ITEM_COUNT = 3, DISCOUNTED_ITEM_COUNT = 2 -> Buy Three, Get Two
PAID_ITEM_COUNT = 1
DISCOUNTED_ITEM_COUNT = 1

# Specify the IDs of the products you want to be eligible for this promotion.
ELIGIBLE_PRODUCT_IDS = [9307791812, 9307791940]

# Returns the integer amount of items that must be discounted next
# given the amount of items seen
#
def discounted_items_to_find(total_items_seen, discounted_items_seen)
 Integer(total_items_seen / (PAID_ITEM_COUNT + DISCOUNTED_ITEM_COUNT) * DISCOUNTED_ITEM_COUNT) - discounted_items_seen
end

# Partitions the items and returns the discounted items.
#
# Arguments
# ---------
#
# * cart
# The cart to which split items are added (typically Input.cart).
#
# * line_items
# The selected items that are applicable for the campaign.
#
def partition(cart, line_items)
 # Sort the items by price from high to low
 sorted_items = line_items.sort_by{|line_item| line_item.variant.price}.reverse
 # Create an array of items to return
 discounted_items = []
 # Keep counters of items seen and discounted, to avoid having to recalculate on each iteration
 total_items_seen = 0
 discounted_items_seen = 0

 # Loop over all the items and find those to be discounted
 sorted_items.each do |line_item|
  total_items_seen += line_item.quantity
  # After incrementing total_items_seen, see if any items must be discounted
  count = discounted_items_to_find(total_items_seen, discounted_items_seen)
  # If there are none, then skip to the next item
  next if count <= 0

  if count >= line_item.quantity
   # If the full item quantity must be discounted, then add it to the items to return
   # and increment the count of discounted items
   discounted_items.push(line_item)
   discounted_items_seen += line_item.quantity
  else
   # If only part of the item must be discounted, then split the item
   discounted_item = line_item.split(take: count)
   # Insert the newly-created item in the cart, right after the original item
   position = cart.line_items.find_index(line_item)
   cart.line_items.insert(position + 1, discounted_item)
   # Add it to the list of items to return
   discounted_items.push(discounted_item)
   discounted_items_seen += discounted_item.quantity
  end
 end

 # Return the items to be discounted
 discounted_items
end

eligible_items = Input.cart.line_items.select do |line_item|
 product = line_item.variant.product
 !product.gift_card? && ELIGIBLE_PRODUCT_IDS.include?(product.id)
end

discounted_line_items = partition(Input.cart, eligible_items)
discounted_line_items.each do |line_item|
 line_item.change_line_price(Money.zero, message: "Buy one, get one free!")
end

Output.cart = Input.cart

Korting voor nieuwe klant

Dit script geeft een kortingspercentage voor nieuwe klanten.

DISCOUNT_AMOUNT = 20

if Input.cart.line_items.size > 1 && (Input.cart.customer.nil? || Input.cart.customer.orders_count < 1)
 line_item = Input.cart.line_items.sort_by { |line_item| line_item.variant.price }.first
 if line_item.quantity > 1
  line_item = line_item.split(take: 1)
  Input.cart.line_items << line_item
 end
 line_item.change_line_price(line_item.line_price * (1.0 - (DISCOUNT_AMOUNT / 100.0)), message: "#{DISCOUNT_AMOUNT}% off for first-time customers!")
end

Output.cart = Input.cart

Kortingspercentage voor goedkoopste artikel

Met dit script wordt een kortingspercentage toegepast op het goedkoopste artikel in een winkelwagen.

DISCOUNT_AMOUNT = 15

if (Input.cart.line_items.size > 1)
 line_item = Input.cart.line_items.sort_by { |line_item| line_item.variant.price }.first
 if line_item.quantity > 1
  line_item = line_item.split(take: 1)
  Input.cart.line_items << line_item
 end
 line_item.change_line_price(line_item.line_price * (1.0 - (DISCOUNT_AMOUNT / 100.0)), message: "#{DISCOUNT_AMOUNT}% off!")
end

Output.cart = Input.cart

Gedifferentieerde prijsstelling voor bulkaankopen

Dit script kan een hoger kortingspercentage bieden voor een product naarmate een klant meer producten toevoegt aan de winkelwagen. Een klant krijgt bijvoorbeeld een korting van 5% voor een winkelwagen met 1 tot 5 producten, 10% op een winkelwagen met 6 tot 10 producten, enzovoort.

# Define a list of price tiers.
PRICE_TIERS = [
 # Pricing tiers for Shoes
 {
  product_types: ['Shoes'],
  group_by: :product, # :product or :variant
  tiers: [
   {
    quantity: 10,
    discount_percentage: 10,
    discount_message: '10% off for 10+'
   },
   {
    quantity: 50,
    discount_percentage: 15,
    discount_message: '15% off for 50+'
   }
  ]
 }
]

# In most cases, you don't need to edit below this line.

##
# Tiered pricing campaign.
class TieredPricingCampaign

 def initialize(partitioner, tiers)
  @partitioner = partitioner
  @tiers = tiers.sort_by { |tier| tier[:quantity] }
 end

 def run(cart)
  @partitioner.partition(cart).each do |k, items|
   total_quantity = items.map(&:quantity).reduce(0, :+)
   applicable_tier = find_tier_for_quantity(total_quantity)
   unless applicable_tier.nil?
    apply_tier_discount(items, applicable_tier)
   end
  end
 end

 private

  def find_tier_for_quantity(quantity)
   @tiers.select { |tier| tier[:quantity] <= quantity }.last
  end

  def apply_tier_discount(items, tier)
   discount = get_tier_discount(tier)
   items.each do |item|
    discount.apply(item)
   end
  end

  def get_tier_discount(tier)
   PercentageDiscount.new(tier[:discount_percentage], tier[:discount_message])
  end

end

##
# Select line items by product type.
class ProductTypeSelector

 def initialize(product_types)
  @product_types = Array(product_types).map(&:upcase)
 end

 def match?(line_item)
  @product_types.include?(line_item.variant.product.product_type.upcase)
 end

 def group_key
  @product_types.join(',')
 end

end

##
# Apply a percentage discount to a line item.
class PercentageDiscount

 def initialize(percent, message = '')
  @percent = Decimal.new(percent) / 100.0
  @message = message
 end

 def apply(item)
  line_discount = item.original_line_price * @percent
  new_line_price = item.original_line_price - line_discount
  if new_line_price < item.line_price
   item.change_line_price(new_line_price, message: @message)
  end
 end

end

##
# A pricing tier partition.
class TierPartitioner

 def initialize(selector, group_by)
  @selector = selector
  @group_by = group_by
 end

 def partition(cart)
  # Filter items
  items = cart.line_items.select { |item| @selector.match?(item) }

  # Group items using the appropriate key.
  cart.line_items.group_by { |item| group_key(item) }
 end

 private

  def group_key(line_item)
   case @group_by
    when :product
     line_item.variant.product.id
    when :variant
     line_item.variant.id
    else
     @selector.group_key
   end
  end

end

##
# Instantiate and run Price Tiers.
PRICE_TIERS.each do |pt|
 TieredPricingCampaign.new(
  TierPartitioner.new(
   ProductTypeSelector.new(pt[:product_types]),
   pt[:group_by]
  ),
  pt[:tiers]
 ).run(Input.cart)
end

##
# Export changes.
Output.cart = Input.cart

Gedifferentieerde kortingen voor bestedingsbedrag

Dit script biedt steeds hogere kortingen op basis van de hogere totaalwaarde van de winkelwagen. Een klant krijgt bijvoorbeeld een korting van 5% op een bestelling van meer dan $ 50, een korting van 10% op een bestelling van meer dan $ 100, enzovoort.

# Define spending thresholds, from lowest spend to highest cart value.
SPENDING_THRESHOLDS = [
 {
  spend: 3000, # spend amount (in cents)
  discount: 10 # percentage discount
 },
 {
  spend: 5000,
  discount: 15
 },
 {
  spend: 10000,
  discount: 20
 }
]

# Find any applicable spending threshold.
eligible_threshold = nil
SPENDING_THRESHOLDS.each do |threshold|
 if Input.cart.subtotal_price_was.cents >= threshold[:spend]
  eligible_threshold = threshold
 end
end

# Apply threshold.
if !eligible_threshold.nil?
 Input.cart.line_items.each do |line_item|
  line_item.change_line_price(line_item.line_price * (1.0 - (eligible_threshold[:discount] / 100.0)), message: "#{eligible_threshold[:discount]}% off for purchases over $#{eligible_threshold[:spend] / 100}!")
 end
end

Output.cart = Input.cart

Gratis artikel bij aankoop

Dit script biedt een gratis artikel bij een aankoop. U kunt instellen hoeveel producten de klant moet bestellen om het gratis artikel te ontvangen.

# Define the ID of the free product.
FREE_GIFT_PRODUCT_ID = 9307791812

# Check that we have at least two items in the cart (so that there's a "purchase").
if Input.cart.line_items.size > 1
 Input.cart.line_items.each do |line_item|
  # If the free gift is found, set its price to zero.
  if line_item.variant.product.id == FREE_GIFT_PRODUCT_ID
   if line_item.quantity > 1
    line_item = line_item.split(take: 1)
    Input.cart.line_items << line_item
   end
   line_item.change_line_price(Money.zero, message: "Free gift with purchase!")
  end
 end
end

# Export the cart.
Output.cart = Input.cart

Gratis standaardverzending voor een specifieke klantgroep

Dit script biedt gratis verzending aan voor een opgegeven klantgroep. U kunt bijvoorbeeld bepaalde klanten taggen met VIP en dan gratis verzending aanbieden aan die klanten.

# Define a list of shipping service names that are eligible for free shipping for VIPs.
ELIGIBLE_SERVICES = ['Standard Ground Shipping']

# Define the tag that identifies VIP customers.
VIP_CUSTOMER_TAG = 'VIP'

# If the customer is a VIP, give them free shipping on the defined services.
if !Input.cart.customer.nil? and Input.cart.customer.tags.include?(VIP_CUSTOMER_TAG)
 Input.shipping_rates.each do |shipping_rate|
  if ELIGIBLE_SERVICES.include?(shipping_rate.name)
   shipping_rate.apply_discount(shipping_rate.price, message: "Free shipping for VIP customers!")
  end
 end
end

# Export the rates.
Output.shipping_rates = Input.shipping_rates

Ophalen in de winkel als een klant dicht bij een specifieke locatie is

Met dit script kunnen klanten hun bestelling ophalen in de winkel als het voorvoegsel van hun postcode overeenkomt met de lijst die in dit script is ingesteld.

# Define the name of the pick up shipping rate - this should be added manually in the Shopify Admin.
PICKUP_SHIPPING_RATE_NAME = 'Pick Up In-Store'

# Define a list of postcode prefixes that are allowed to pick up from the store.
PICKUP_POSTCODE_PREFIXES = [
 '100', '101', '102'
]

# Output filtered shipping rates.
Output.shipping_rates = Input.shipping_rates.delete_if do |shipping_rate|
 (shipping_rate.name == PICKUP_SHIPPING_RATE_NAME) && !PICKUP_POSTCODE_PREFIXES.any? { |prefix| Input.cart.shipping_address.zip.start_with?(prefix) }
end

Kortingspercentage voor volgende bestelling als de klant marketing accepteert

Dit script geeft een klant een kortingspercentage op de volgende bestelling als bij plaatsing van de eerste bestelling toestemming is gegeven voor marketing.

# Define the discount for eligible customers.
DISCOUNT_AMOUNT = 10

# Checks to see if this is a customer's second order, and that they opted into marketing when they placed their first order.
if (!Input.cart.customer.nil? && Input.cart.customer.orders_count == 1 && Input.cart.customer.accepts_marketing?)
 Input.cart.line_items.each do |line_item|
  line_item.change_line_price(line_item.line_price * (1.0 - (DISCOUNT_AMOUNT / 100.0)), message: "#{DISCOUNT_AMOUNT}% off for subscribing to our newsletter!")
 end
end

Output.cart = Input.cart

Automatisch selecteren van standaardbetaalmethoden

Dit script selecteert automatisch een bepaalde betaalmethode bij het afrekenen.

# Define the preferred order of gateways.
PREFERRED_GATEWAY_ORDER = ['Invoice', 'Shopify Payments']

# Sort gateways.
Output.payment_gateways = Input.payment_gateways.sort_by do |payment_gateway|
 PREFERRED_GATEWAY_ORDER.index(payment_gateway.name) || 999
end

Andere voorbeelden

Andere voorbeelden van scripts:

Meer informatie

Meer informatie over:

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis