Scripts voor meerdere valuta's

Maak scripts die verkopen in meer dan één valuta ondersteunen.

Kortingen op basis van een vast bedrag of een percentage

Bekijk opnieuw hoe scriptkortingen werken wanneer u in meerdere valuta's verkoopt. Het kan lastig zijn om een vast bedrag aan korting toe te passen omdat het bedrag door de wisselkoers kan wijzigen.

Methoden

U kunt de volgende methoden gebruiken om kortingen te beperken tot of uit te breiden naar specifieke valuta:

  • Het Cart-object heeft een nieuwe methode, presentment_currency. Deze methode retourneert de valutacode van de lokale valuta (presentatievaluta) van de klant. U kunt deze methode bijvoorbeeld gebruiken om de presentatievaluta van uw klant te controleren en uw scripts te filteren op basis van het resultaat.

  • Het Money-object heeft een nieuwe methode, Money.derived_from_presentment(customer_cents: X). Deze methode retourneert de waarde in de valuta die geldt voor de winkel (winkelvaluta). X staat voor het bedrag (opgemaakt in centen) in de lokale valuta (presentatievaluta) van de klant. Met deze methode wordt een bedrag in de lokale valuta (betalingsvaluta) van uw klant naar het overeenkomstige bedrag in uw winkelvaluta geconverteerd. U kunt deze methode bijvoorbeeld gebruiken om kortingen in de lokale valuta (presentatievaluta) weer te geven aan klanten.

Valutaconversies

Shopify-scripts worden uitgevoerd op de valuta van uw winkel, niet op de lokale valuta (presentatievaluta) van uw klant:

  • Voordat een script wordt uitgevoerd, worden de bedragen in uw winkelwagen geconverteerd naar de valuta van uw winkel.
  • Als het script is voltooid, worden deze bedragen teruggezet naar de lokale valuta (presentatievaluta) van uw klant.

In geen van beide gevallen worden er conversiekosten bij u in rekening gebracht. Dit gebeurt alleen wanneer een betaling wordt vastgelegd.

Uw scripts controleren voordat u in meerdere valuta's verkoopt

Wanneer u verkopen in meerdere valuta's inschakelt, controleer dan uw scripts om er zeker van te zijn dat ze nog steeds werken zoals bedoeld:

  • Scripts die een kortingspercentage bieden - Deze scripts bieden hetzelfde kortingspercentage, ongeacht de valuta.
  • Scripts die een korting van een vast bedrag bieden - De waarden in deze scripts zijn in de valuta van uw winkel. Scripts die kortingen op basis van een vast bedrag aanbieden, kunnen moeilijk zijn toe te passen omdat het kortingsbedrag kan variëren met de wisselkoers.
  • Scripts die afhankelijk zijn van de hoogte van de bestelling - De waarden in deze scripts zijn in de valuta van uw winkel.

Voorbeeld

In het volgende voorbeeld worden alle betalingsproviders behalve Shopify Payments verborgen wanneer de lokale valuta (presentatievaluta) van uw klant anders is dan uw winkelvaluta:

Output.payment_gateways = Input.payment_gateways.delete_if do |payment_gateway|
  Input.cart.presentment_currency != Input.cart.shop_currency && payment_gateway.name != "Shopify Payments"
end

Meer informatie

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis