Shopify-scripts testen en debuggen

Gebruik de functies voor debuggen (foutopsporing) in de Script Editor om uw scripts te testen en te debuggen.

De Script Editor controleert uw code op basisfouten terwijl u een script schrijft:

Foutrapportage in de Script Editor

Fouten die voorkomen in gepubliceerde scripts worden ook gerapporteerd en u krijgt een e-mail wanneer deze fouten optreden:

Schermafbeelding van fouten in gepubliceerde scripts in de Script Editor

Het is een goed idee om fouten, zoals in de syntaxis, te corrigeren voordat u een script test of publiceert. Als uw script syntaxisfouten bevat, zal het testen van uw script waarschijnlijk niet werken.

Als u meer informatie nodig heeft over een scriptfout, beweegt u de muisaanwijzer over de rode x in de marge van de Script Editor:

Als u de muisaanwijzer beweegt over de X in de marge van de Script Editor, ziet u details van syntaxisfouten

Scripts dupliceren

Als u een gepubliceerd script moet testen of debuggen omdat het fouten bevat, dupliceert u het script en publiceert u het duplicaat. U moet het script debuggen dat was gepubliceerd toen de fout zich voordeed, omdat aan deze versie de foutdetails zijn gekoppeld.

Details van productiefouten die aan een script zijn gekoppeld, worden niet gekopieerd wanneer u een script dupliceert.

U kunt als volgt een script dupliceren:

 1. Klik in de Script Editor op de naam van het script dat u wilt dupliceren.

 2. Klik op Duplicate om een kopie van het script te maken.

Productiefouten debuggen

U kunt als volgt een productiefout debuggen:

 1. Dupliceer het script dat de fouten bevat.

 2. Publiceer het duplicaat zodat er in uw winkel een versie van het script beschikbaar is voor uw klanten. Bij deze stap wordt ervan uitgegaan dat het script niet zoveel fouten bevat dat de publicatie ervan ongedaan moet worden gemaakt (script wordt verwijderd uit uw winkel).

 3. Debug het originele script met behulp van de foutdetails die eraan zijn gekoppeld.

Een script testen

Terwijl u aan een script werkt, kunt u het vanuit de Script Editor testen om te controleren of het werkt voordat u het in uw winkel publiceert.

U kunt een script als volgt testen:

 1. Open in de Script Editor het script dat u wilt testen.

 2. Als u een testwinkelwagen wilt testen, klikt u op input. U kunt ook op Both klikken om tegelijkertijd de scriptcode en de testwinkelwagen te bekijken:

  Klik op 'Input' in de Script Editor

  In de invoerweergave ziet u opties voor het bewerken van een winkelwagen om uw script te testen. U kunt producten, klanten, kortingscodes, klantgegevens en verzendgegevens toevoegen op basis van waar u uw script op wilt testen.

- Typ iets in het gedeelte Products om producten te zoeken en deze toe te voegen aan de testbestelling. - Typ iets in het gedeelte Discount code om kortingscodes te zoeken en deze toe te voegen aan de testbestelling. - Typ iets in het gedeelte Customer information om klanten te zoeken en deze toe te voegen aan de testbestelling. - Klik op Add of Edit in het gedeelte Shipping address om het verzendadres voor de testbestelling te wijzigen.

 1. Klik op Run script om te zien welke wijzigingen het script doorvoert in de testwinkelwagen:

  Als uw script zonder problemen is uitgevoerd, wordt het gedeelte Output bijgewerkt met de wijzigingen die door het script zijn toegepast. Als het gedeelte Output niet verandert, of als er onverwachte wijzigingen optreden, kan het script fouten bevatten. Schakel het vakje Console in het gedeelte Ruby source code in om eventuele scriptfouten op te lossen:

  In het vak Console wordt het brongebruik van het script gerapporteerd. Complexere scripts gebruiken meer bronnen. Scripts hebben een beperkte hoeveelheid CPU en geheugen tot hun beschikking.

 2. Als u klaar bent:

- klik op Save draft om een niet-gepubliceerd concept van het script bij te werken en op te slaan - klik op Enable om het script bij te werken en te publiceren

Afmelden voor foutmeldingen

Wanneer u een script publiceert, wordt u automatisch ingeschreven voor e-mailmeldingen voor dat script. Op het moment dat er een productiefout optreedt in dat script, ontvangt u een e-mail over de fout. U kunt vervolgens de Script Editor openen om meer informatie over de fout te krijgen en deze te debuggen.

U kunt zich afmelden voor deze e-mails nadat u er een heeft ontvangen. Open hiervoor de pagina Production Error voor de fout en klik op Unsubscribe:

Afmelden voor foutmeldingen

Volgende stappen

Als u tevreden bent met uw script, kunt u het publiceren naar uw winkel. U kunt ook uw Liquid-sjabloonbestanden bijwerken, zodat uw online winkel reageert op de wijzigingen die met de scripts worden aangebracht.

Meer informatie

Meer informatie over:

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis