B2b-prijslijsten aanmaken

Een prijslijst is een aangepaste prijsstelling voor bedrijven.

Nadat je een prijslijst hebt aangemaakt, wordt deze toegewezen aan een bedrijfslocatie om b2b-klanten producten met aangepaste prijzen aan te bieden. Prijzen kunnen worden ingesteld als een algemeen percentage dat van toepassing is op al je producten. Je kunt ook vaste prijzen instellen voor specifieke producten en varianten. Een prijslijst kan zowel een algemeen percentage als vaste prijzen bevatten. Vaste prijzen voor producten of varianten hebben voorrang op eventuele algemene procentuele aanpassingen.

Je winkel verkoopt bijvoorbeeld kaarsen voor $ 10 per stuk. Je maakt een prijslijst aan en voert -20% in het vak Algemene aanpassing in. Hiermee wordt de prijs van je aanpassingen met 20% verlaagd voor bedrijven met toegang tot de prijslijst. Een product kost iets meer om te produceren, dus je stelt een vaste prijs van $ 9 voor dat product in. Wanneer een klant met toegang tot de prijslijst je winkel bezoekt, krijgen ze je producten aangeboden voor $ 8, met uitzondering van de kaars waarvoor je een vaste prijs hebt ingesteld. De algemene aanpassing geldt niet voor het product met vaste prijs, dat voor $ 9 wordt aangeboden.

Je kunt een onbeperkt aantal prijslijsten aanmaken in je winkel. Er kunnen echter maximaal 25 prijslijsten worden toegewezen aan elke bedrijfslocatie.

Als je meerdere prijslijsten maakt die hetzelfde product bevatten, krijgen klanten de laagst ingestelde prijs voor dat artikel te zien.

Je hebt bijvoorbeeld een klant met toegang tot twee prijslijsten. In één prijslijst is de prijs van een bepaalde kaars ingesteld op $ 9. In de andere prijslijst is de prijs van dat artikel ingesteld op $ 7. Wanneer de klant de winkel bezoekt, krijgt diegene de kaars te zien met de prijs van $ 7.

Verkopen in meerdere valuta's met B2b

Met B2b kun je op twee manieren aan klanten verkopen in hun lokale valuta.

Lokale valuta gebruiken met Shopify Markets

Als je winkel Shopify Markets gebruikt, worden de prijzen in je onlinewinkel, winkelwagen, checkout en conceptbestellingen de lokale valuta van je klant weergegeven. De valuta die is gebaseerd op het bezorgadres van je klant wordt omgerekend op basis van automatische of handmatige wisselkoersen.

De regels voor het afronden van prijzen die je op je pagina Markten instelt, zijn niet van toepassing op b2b-klanten.

Vaste prijzen in je prijslijsten opgeven

Als je vaste prijzen wilt opgeven voor producten zonder een valutawissel uit te voeren, kun je handmatig een voorkeursvaluta voor prijslijsten instellen wanneer je ze aanmaakt. De prijs voor producten met een vaste prijs wordt niet aangepast. De prijs voor producten met een procentuele aanpassing wordt geconverteerd op basis van automatische of handmatige wisselkoersen.

Een prijslijst maken

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Producten > Prijslijsten.
 2. Klik op Prijslijst maken.
 3. Voer een titel in voor je prijslijst. Klanten kunnen deze naam niet zien.
 4. Optioneel: klik op Wijzigen in het gedeelte Valuta om een valuta voor je prijslijst te selecteren.
 5. Als je een prijsaanpassing wilt instellen die voor alle producten in je onlinewinkel geldt, voer je in het vak Algemene aanpassing een percentage in.
 6. Ga als volgt te werk om een vaste prijs in te stellen voor alle varianten van een product:

  1. Klik op Prijzen aanpassen en op Prijzen handmatig instellen.
  2. Klik op Opslaan en doorgaan.
  3. Zoek de producten die je wilt aanpassen en voer de prijzen in die je in rekening wilt brengen.
  4. Klik op Opslaan.
 7. Als je een vaste prijs voor specifieke varianten van een product wilt instellen, doe je het volgende:

  1. Klik op Prijzen aanpassen en op Prijzen handmatig instellen.
  2. Klik op Opslaan en doorgaan.
  3. Zoek het product dat je wilt aanpassen.
  4. Klik op Beheren.
  5. Voer de prijs in die je voor de specifieke varianten in rekening wilt brengen.
  6. Klik op Opslaan.
 8. Doe een van de volgende dingen:

  • Als je een bedrijf hebt aangemaakt, klik je op Bedrijf toevoegen om de prijslijst aan een bedrijf toe te wijzen.
  • Als je nog geen bedrijf hebt aangemaakt, klik je op Een bedrijf aanmaken.
 9. Open het menu in de sectie Status en selecteer Actief.

Prijslijsten exporteren en importeren

Nadat je een prijslijst hebt aangemaakt, kun je deze exporteren naar een CSV-bestand. Nadat je vaste prijzen hebt toegevoegd, kun je vervolgens de CSV importeren om deze bij te werken. Je kunt ook vaste prijzen voor meerdere lijsten beheren op de pagina Prijslijst met behulp van CSV's.

Je hebt bijvoorbeeld een prijslijst toegewezen aan een bedrijf dat een nieuwe locatie opent, dus maak je een nieuwe locatie voor het bedrijf aan. Je prijzen zijn inclusief verzendkosten en de nieuwe locatie is verder weg, dus moet je je prijzen verhogen. Je exporteert de prijslijst voor de oorspronkelijke locatie en bewerkt de prijzen in een spreadsheetprogramma. Je maakt vervolgens een nieuwe prijslijst aan, importeert de bewerkte CSV-prijslijst en wijst deze aan de nieuwe locatie toe.

Download een CSV-voorbeeldbestand

Je kunt een voorbeeld-prijslijst in de vorm van een CSV-bestand downloaden en als template gebruiken.

Het voorbeeldbestand bevat voorbeeldproducten en -varianten. Je importbestand bevat waarschijnlijk veel meer producten en varianten. Als je het voorbeeldbestand als template gebruikt, verwijder je eerst alle voorbeeldproducten.

Beschrijving van het CSV-prijslijstbestand

Deze tabel geeft een overzicht van de velden in het CSV-prijslijstbestand.

Het veld Naam prijslijst moet worden ingevuld. Producten en varianten in de prijslijst kunnen worden geïdentificeerd met informatie in de kolom SKU. Als het product geen SKU heeft, moet het product of de variant identificeerbare gegevens hebben, zoals Handle, Optie1 Naam en Optie1 Waarde.

Prijs is vereist om het product of de variant in de prijslijst op te nemen. Als Prijs en Prijsvergelijking beide leeg zijn, wordt de vaste prijs voor dat product of de variant uit de prijslijst verwijderd.

Beschrijving van de artikelen in het CSV-exportbestand van de prijslijst.
Kolom Beschrijving
Price List Name De naam van de prijslijst.
SKU

De SKU van het product of de variant. Met behulp van de SKU kun je voorraad bijhouden met voorraadtrackingservices.

Als het product dat je wilt bijwerken een SKU heeft, kun je deze gebruiken in plaats van andere gegevens in de CSV, zoals Handle, Optie1 Naam of Optie1 Waarde.

Handle

Handles zijn unieke namen voor elk product. Ze kunnen letters, streepjes en cijfers bevatten, maar geen spaties, accenten of andere tekens, inclusief punten. Handles worden gebruikt in de URL van elk product.

De handle voor een 'Snowboard dames' moet bijvoorbeeld snowboard-dames zijn en de URL van het product is dan https://yourstore.myshopify.com/products/snowboard-dames.

Option1 Name Als er voor een product een optie is, staat de naam van de optie in deze kolom. Bijvoorbeeld: Kleur.
Option1 Value Als er voor een product een optie is, staat de waarde van de optie in deze kolom. Bijvoorbeeld: Zwart.
Option2 Name Als er voor een product een tweede optie is, staat de naam van de optie in deze kolom.
Option2 Value Als er voor een product een tweede optie is, staat de waarde van de optie in deze kolom.
Option3 Name Als er voor een product een derde optie is, staat de naam van de optie in deze kolom.
Option3 Value Als er voor een product een derde optie is, staat de waarde van de optie in deze kolom.
Price

De prijs van het product of de variant. Voeg alleen de prijs en geen valutasymbolen toe. Bijvoorbeeld 9,99.

Als de velden voor zowel Prijs als Prijsvergelijking leeg zijn, wordt de vaste prijs voor dat product of de variant uit de prijslijst verwijderd.

Compare At

De vergelijkingsprijs van het product of de variant. Vermeld hier alleen de prijs en geen valutasymbolen. Bijvoorbeeld 9,99.

Als de velden voor zowel Prijs als Prijsvergelijking leeg zijn, wordt de vaste prijs voor dat product of de variant uit de prijslijst verwijderd.

Een prijslijst exporteren

Prijslijsten kunnen afzonderlijk of in bulk worden geëxporteerd. Wanneer het exporteren is voltooid, worden de CSV-bestanden per e-mail naar je verzonden.

Als je een productvariant in een prijslijst wilt bijwerken met behulp van een CSV-upload, kun je gegevens invoeren in de kolom SKU in plaats van de opties en waarden, zoals Optie1 Naam en Optie1 Waarde.

Eén prijslijst exporteren

Als je één prijslijst wilt exporteren, doe je het volgende.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Producten > Prijslijsten.
 2. Klik op een bestaande prijslijst om een lijst met je producten te exporteren met toegepaste prijsaanpassingen.
 3. Klik op Prijzen aanpassen en selecteer Prijzen exporteren.
 4. Selecteer een van de volgende opties om te kiezen welke producten je wilt exporteren:

  • Alle producten op deze prijslijsten
  • Alleen producten met een vaste prijs op deze prijslijsten
 5. Selecteer de indeling van het CSV-bestand.

 6. Klik op CSV exporteren.

Meerdere prijslijsten tegelijk exporteren

Als je meerdere prijslijsten tegelijk wilt exporteren, doe je het volgende.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Producten > Prijslijsten.
 2. Selecteer de prijslijsten die je wilt exporteren.
 3. Selecteer welke prijslijsten je wilt exporteren:

  • Huidige pagina
  • Geselecteerde prijslijsten
 4. Selecteer een van de volgende opties om te kiezen welke producten je wilt exporteren:

  • Alle producten op deze prijslijsten
  • Alleen producten met een vaste prijs op deze prijslijsten
 5. Selecteer de indeling van de CSV-bestanden.

 6. Klik op CSV exporteren.

Een prijslijst importeren

Prijslijsten kunnen afzonderlijk of in bulk worden geïmporteerd. Afhankelijk van de grootte van de prijslijst, kan het importeren enige tijd duren. Een melding geeft aan wanneer de import is voltooid.

Ga als volgt te werk om een nieuwe prijslijst aan te maken of een enkele prijslijst bij te werken.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Producten > Prijslijsten.
 2. Doe een van de volgende dingen:

  • Klik op Prijslijst aanmaken om de CSV in een nieuwe prijslijst te importeren.
  • Klik op een bestaande prijslijst om de CSV in een bestaande prijslijst te importeren.
 3. Klik op Prijzen aanpassen en selecteer Prijzen importeren.

 4. Als je een CSV-bestand in een bestaande prijslijst importeert, klik je op Opslaan en doorgaan.

 5. Klik op Bestand toevoegen of sleep je bestanden naar het dialoogvenster om te uploaden.

 6. Klik op Voorbeeld importeren.

 7. Controleer het voorbeeld om te controleren of je kolommen en gegevens correct zijn en klik op CSV importeren.

Als je meerdere prijzen tegelijk wilt bijwerken, doe je het volgende:

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Producten > Prijslijsten.
 2. Klik op Bestand toevoegen of sleep het gewenste bestand naar het dialoogvenster om het te uploaden.
 3. Klik op Voorbeeld importeren.
 4. Controleer het voorbeeld om te controleren of je kolommen en gegevens correct zijn en klik op CSV importeren.
 5. Optioneel: klik op Sluiten om door te werken terwijl de import wordt verwerkt.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis