Geolocation

De app Geolocation beveelt talen en valuta aan je klanten op basis van hun geografische locatie en de taal van hun browser of apparaat. Met deze functie kunnen klanten je winkel in hun voorkeurstaal bekijken en afrekenen in hun voorkeursvaluta. De app Geolocation voegt ook een kiezer toe in de voettekst van je onlinewinkel waarmee klanten hun taal en valuta kunnen kiezen.

Nadat een aanbeveling voor het overschakelen naar valuta's wordt geaccepteerd of afgewezen, ziet je klant 14 dagen lang geen aanbeveling voor een valuta voor je winkel. De wachttijd wordt opnieuw ingesteld als de klant zijn of haar cookies verwijdert. In elke nieuwe sessie worden taalaanbevelingen weergegeven.

Vereisten voor het gebruik van de geolocatie-app

Om de geolocatie-app te kunnen gebruiken, moet je in meerdere talen en/of in meerdere valuta's verkopen. De app Geolocation biedt alleen aanbevelingen voor de talen en/of valuta's die je hebt ingeschakeld.

Geolocation raadt alleen de talen en valuta's aan die je hebt ingeschakeld voor je winkel. Als je een van deze Shopify-functies niet gebruikt, kun je geen geolocatie gebruiken om aanbevelingen te doen. Meer informatie over internationaal verkopen.

De geolocatie-app installeren

 1. Ga naar de pagina van de geolocatie -app.
 2. Klik op App toevoegen. Als je niet bent aangemeld bij je Shopify-account, word je gevraagd je aan te melden.
 3. Klik op Install app.

Je kunt de app Geolocation uit je winkel verwijderen door deze stappen te volgen:

Nadat de geolocatie-app is verwijderd, hoef je geen ongebruikte codefragmenten uit je thema-template te verwijderen.

Voorbeeld van valuta-en taal aanbevelingen

Je kunt je valuta-en taal aanbevelingen bekijken in de app Geolocation voordat je ze in je winkel publiceert.

Als je aanbevelingen in je winkel wilt bekijken, doet de app Geolocation geen aanbevelingen wanneer je in de standaardvaluta en -taal van de winkel bladert. Als je bijvoorbeeld een winkel met USD als standaardvaluta hebt en het Engels als standaardtaal, wordt er, wanneer je jouw winkel in de Verenigde Staten bezoekt, geen aanbeveling weergegeven aangezien de winkel al overeenkomt met jouw voorkeuren.

Het bekijken van aanbevelingen werkt niet als je al op een locatie bent of een valuta gebruikt die gelijk is aan de standaardtaal en-valuta van je winkel. Gebruik een VPN-service om te zoeken in een ander land om een voorbeeld van aanbevelingen van specifieke locaties te bekijken.

Aanbevelingen publiceren

Als je de valuta en taal en aanbevelingen publiceert, zijn deze beschikbaar in je winkel. Als je winkel zich bijvoorbeeld in de Verenigde Staten bevindt, is de standaardvaluta waarschijnlijk USD en is je standaardtaal het Engels. De geolocatie-app raadt bezoekers van Frankrijk aan om in Euro's en Frans te bladeren, als deze opties zijn ingeschakeld in je valuta- en taalsecties. Als je deze valuta- en taalopties niet hebt ingeschakeld, blijft je winkel in de standaardvaluta en -taal.

Stappen:

 1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Apps.
 2. Klik op geolocatie.
 3. Klik onder Aanbevelingen op Publiceren.

De status verandert in 'gepubliceerd in je onlinewinkel'. Je klanten zien standaard alle gepubliceerde talen en valuta's. Ze kunnen hun voorkeurstaal en -valuta kiezen om in de winkel te bladeren.

Als je op Publicatie ongedaan maken klikt, verandert de status in 'niet gepubliceerd in je onlinewinkel' en worden de aanbevelingen verwijderd.

De instellingen van de aanbevelingen aanpassen

Stappen:

 1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Apps.
 2. Klik op geolocatie.
 3. Klik in het gedeelte Aanbevelingen op Aanpassen.
 4. Pas de aanbevelingen aan.
 5. Klik op Opslaan.

Selectors publiceren

Met selectors kunnen je bezoekers hun taal en valuta op elk moment selecteren. Je kunt valuta- en taalselectors toevoegen aan de voettekst van je onlinewinkel.

Stappen:

 1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Apps.
 2. Klik op geolocatie.
 3. Klik onder Selectors op Publiceren.
 4. Klik op Opslaan.

Als je op Publicatie ongedaan maken klikt, verandert de status naar 'Niet gepubliceerd in je onlinewinkel' en worden de selectoren verwijderd.

De instellingen van de selector aanpassen

Je kunt de positie van de taal- en valutaselector wijzigen in de voettekst.

Stappen:

 1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Apps.
 2. Klik op geolocatie.
 3. Klik onder het gedeelte Selectors op Aanpassen.
 4. Selecteer Links, Centreren of Rechts.
 5. Klik op Opslaan.

Je taal- en valuta-aanbevelingen worden weergegeven in de voettekst van je winkel.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis