Componenten van een klantensegment

Klantensegmenten bestaan uit een of meer filters. Een filter wordt gebouwd met behulp van een filternaam, een operator en een waarde als de componenten.

The components of a customer segment with one filter

De componenten van een klantensegmentfilter.
Component Naam component
1 filternaam
2 Operator
3 waarde

Je kunt meer dan één filter in een klantensegment gebruiken. In dit geval gebruik je connectors tussen elk filter. Een klantensegment dat meerdere filters gebruikt, wordt op de volgende manier gebouwd:

A customer segment with two filters joined by the AND connector

Meer informatie over de specifieke filters die worden gebruikt om klantensegmenten op te bouwen.

Filternamen

Een filternaam is een criterium dat wordt gebruikt om klanten voor een klantensegment te selecteren. Als je bijvoorbeeld al je klanten wilt selecteren die zich op je marketingmails abonneren, gebruik je de email_subscription_status-filternaam.

Operators

Er wordt een operator gebruikt om de relatie tussen de filternaam en de waarde te definiëren. Als je bijvoorbeeld een segment wilt maken van klanten die vijf of meer bestellingen hebben geplaatst, gebruik je de operator >= om 'groter dan' of 'gelijk aan' op te geven. In dit geval voeg je de waarde 5 toe, dat wil zeggen: >=5.

Hieronder volgen voorbeelden van andere operators:

 • Tussen: BETWEEN <value1> AND <value2>
 • Is gelijk aan: =
 • Is niet gelijk aan: !=
 • Groter dan: >
 • Kleiner dan: <
 • Kleiner dan of gelijk aan: <=
 • Bevat deze exacte waarde: CONTAINS
 • Bevat niet deze exacte waarde: NOT CONTAINS

De operators die beschikbaar zijn voor een filternaam, zijn afhankelijk van de filternaam die je gebruikt. Meer informatie over welke operators beschikbaar zijn voor elke filternaam.

Waarden

Een waarde is het kenmerk van een klant dat wordt gebruikt om de klant in een klantensegment op te nemen of van een klantensegment uit te sluiten. De waarde wordt gebruikt in combinatie met de filternaam en operator. Als je bijvoorbeeld je klanten wilt selecteren die zich op je marketingmails abonneren, gebruik je de waarde 'SUBSCRIBED'. Klanten die zich niet op je marketingmails abonneren, worden uitgesloten van het klantensegment.

Connectors

Als je meerdere filters gebruikt, combineer je ze met behulp van de AND en OR-connectors. Connectors helpen je om de focus van je klantensegment zo breed of zo smal te maken als je nodig hebt.

 • De AND -connector verkleint de focus van je klantensegment, omdat een klant moet voldoen aan alle criteria die moeten worden opgenomen.
 • De OR-connector verruimt de focus van je klantensegment omdat een klant aan een van de op te nemen criteria kan voldoen, maar niet aan alle criteria hoeft te voldoen.

De AND-connector gebruiken

Als je een klantensegment wilt aanmaken waarin alleen e-mailabonnees worden opgenomen die minimaal vijf bestellingen bij je hebben geplaatst, gebruik je de connector AND om de twee betreffende filters met elkaar te combineren.

Conceptueel houdt dit klantensegment het volgende in:

Klanten die zich abonneren op je marketingmails en klanten die vijf of meer bestellingen hebben geplaatst.

In de editor is het klantensegment het volgende:

email_subscription_status = 'SUBSCRIBED' AND number_of_orders >= 5

Je klantensegment omvat alleen je e-mailabonnees die vijf of meer bestellingen hebben geplaatst. Het klantensegment omvat niet het volgende:

 • Klanten die zich niet abonneren op je e-mails over marketing.
 • Klanten die zich wel abonneren op je e-mails over marketing, maar die minder dan vijf bestellingen hebben geplaatst.

De OR-connector gebruiken

Gebruik de OR-connector om de twee filters te combineren als je een klantensegment wilt maken dat je e-mailabonnees of klanten die vijf of meer bestellingen hebben plaatsen, omvat.

Conceptueel gezien is dat klantensegment het volgende:

Klanten die zich abonneren op je e-mails over marketing of klanten die vijf of meer bestellingen hebben geplaatst.

In de editor is het klantensegment het volgende:

email_subscription_status = 'SUBSCRIBED' OR number_of_orders >= 5

Je klantensegment omvat het volgende:

 • Al je e-mailabonnees, ongeacht of ze vijf of meer bestellingen hebben geplaatst.
 • Al je klanten die vijf of meer bestellingen hebben geplaatst, ongeacht of ze zich op je e-mails hebben geabonneerd.

Zowel de AND als OR-connectoren gebruiken

Je kunt verschillende filters combineren met zowel AND- als OR-connectoren. De best practice is om je filters met vierkante haakjes te groeperen.

Als je geen vierkante haakjes gebruikt, worden de filters die worden gecombineerd met AND toegepast vóór de filters die worden gecombineerd met OR.

Klantensegmenten met haakjes

Gebruik vierkante haakjes om het volgende klantensegment op te bouwen als je je klantensegment wilt beperken tot je e-mailabonnees die meer dan 100 USD hebben uitgegeven of vijf of meer bestellingen hebben geplaatst:

(amount_spent > 100 OR number_of_orders >= 5) AND email_subscription_status = 'SUBSCRIBED'

In dit geval wordt de OR-connector toegepast vóór de AND-connector. Je klantsegment omvat daardoor beide onderstaande zaken:

 • je e-mailabonnees die meer dan 100 USD hebben uitgegeven
 • je e-mailabonnees die vijf of meer bestellingen hebben geplaatst

Klantensegmenten zonder haakjes

Het volgende klantensegment gebruikt geen vierkante haakjes:

amount_spent > 100 OR number_of_orders >= 5 AND email_subscription_status = 'SUBSCRIBED'

In dit geval wordt de connector AND toegepast vóór de connector OR. Daardoor worden de volgende groepen mensen allemaal in je klantensegment opgenomen:

 • je e-mailabonnees
 • de klanten die meer dan 100 USD hebben uitgegeven
 • de klanten die vijf of meer bestellingen hebben geplaatst

Test je inzicht in filteronderdelen voor klantensegmenten

Gebruik het volgende voorbeeld om je eigen klantensegment op de pagina Klanten van je Shopify-beheercentrum te bouwen:

(amount_spent > 100 OR number_of_orders >= 5) AND email_subscription_status = 'SUBSCRIBED'

Bekijk meer informatie over het aanmaken van klantensegmenten.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis