Directe antwoorden

Met directe antwoorden kun je geautomatiseerde antwoorden aanmaken voor vragen die veel worden gesteld in de chat van je onlinewinkel. Klanten krijgen een lijst met vragen te zien wanneer ze op de chatknop in je onlinewinkel klikken. Het bijbehorende antwoord wordt weergegeven nadat een veelgestelde vraag is geselecteerd.

Je kunt via de sessie van een klant in Shopify Inbox zien op welke veelgestelde vragen de klant heeft geklikt en welk antwoord is verzonden. Deze interacties worden niet weergegeven als nieuwe gesprekken, en je ontvangt geen pushmelding op je telefoon of computer. Als een klant een vraag stelt die niet bij de opties voor directe antwoorden staat, krijg je een melding van de nieuwe vraag via je Shopify Inbox-dashboard of de mobiele app.

Directe antwoorden

Wanneer klanten op de chatknop klikken, wordt er een chatvenster geopend in hun browser. Je welkomstbericht wordt weergegeven met een lijst met je zichtbare directe antwoorden. Klanten kunnen je een bericht sturen of een vraag selecteren. Ze kunnen ook de knop Mijn bestelling volgen selecteren, die standaard is opgenomen en klanten automatisch hun bestelstatus geeft wanneer erop wordt geklikt.

Je kunt zoveel directe antwoorden aanmaken als je wilt, maar er kunnen altijd maar 7 directe antwoorden (naast Mijn bestelling volgen) zichtbaar zijn. Andere directe antwoorden worden opgeslagen in de niet-zichtbare lijst met directe antwoorden van Shopify Inbox en kunnen op elk gewenst moment worden gewisseld met zichtbare antwoorden. Mijn bestelling volgen wordt altijd weergegeven als een optie voor je klant en telt niet mee voor je zeven zichtbare directe antwoorden.

Directe antwoorden aanpassen

Stappen:

 1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Instellingen > Apps en verkoopkanalen.

 2. Klik op de pagina Apps en verkoopkanalen op Shopify Inbox.

 3. Klik op Verkoopkanaal openen.

 4. Klik op Opgeslagen antwoorden > Directe antwoorden.

 5. Klik op Direct antwoord aanmaken.

 6. De standaardstatus voor een nieuw antwoord is Niet zichtbaar. Als je minder dan zeven zichtbare directe antwoorden hebt, kun je de vervolgkeuzelijst gebruiken om de status op Zichtbaar te zetten. Als je al zeven directe antwoorden hebt, wordt het nieuwe directe antwoord opgeslagen in de lijst met niet-zichtbare directe antwoorden.

 7. Voer in het veld Knoptitel de vraag in die je als aanwijzing voor je directe antwoord wilt gebruiken. Er is een limiet van 60 tekens voor dit veld.

 8. Typ het antwoord op de vraag. Dit is het antwoord dat klanten krijgen nadat zij op de vraag hebben geklikt.

 9. Klik op Opslaan.

Voorbeeld van een direct antwoord bekijken

Je kunt vooraf bekijken hoe de titel van het directe antwoord en het directe antwoord zelf eruitzien voor klanten die de chatfunctie van je onlinewinkel gebruiken.

Stappen:

 1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Instellingen > Apps en verkoopkanalen.

 2. Klik op de pagina Apps en verkoopkanalen op Shopify Inbox.

 3. Klik op Verkoopkanaal openen.

 4. Klik op Opgeslagen antwoorden > Directe antwoorden.

 5. Klik op Voorbeeld bekijken.

De weergavevolgorde van directe antwoorden wijzigen

Je kunt de zichtbare directe antwoorden in een door jou gewenste volgorde weergeven.

Stappen:

 1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Instellingen > Apps en verkoopkanalen.

 2. Klik op de pagina Apps en verkoopkanalen op Shopify Inbox.

 3. Klik op Verkoopkanaal openen.

 4. Klik op Weergave.

 5. Klik op ⋮⋮ naast het directe antwoord om de weergegeven lijst anders te rangschikken.

De bijgewerkte lijst met zichtbare directe antwoorden wordt automatisch bijgewerkt in het voorbeeld. Klik op Opslaan om deze wijziging in je onlinewinkel bij te werken.

Directe antwoorden in- of uitschakelen

Je kunt maximaal zeven zichtbare directe antwoorden aanwijzen. De overige directe antwoorden in het Shopify-beheercentrum zijn dan niet zichtbaar. Als je zeven zichtbare directe antwoorden hebt, wijzig je de status van minstens één direct antwoord van Zichtbaar in Niet zichtbaar voordat je een nieuw direct antwoord zichtbaar kunt maken.

Stappen:

 1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Instellingen > Apps en verkoopkanalen.

 2. Klik op de pagina Apps en verkoopkanalen op Shopify Inbox.

 3. Klik op Verkoopkanaal openen.

 4. Klik op Opgeslagen antwoorden > Directe antwoorden.

 5. Klik op het directe antwoord dat je Niet zichtbaar wilt maken.

 6. Stel in het veld voor de status van het directe antwoord de optie Niet zichtbaar in.

 7. Klik op Opslaan.

Er is nu ruimte vrijgemaakt voor een zichtbaar direct antwoord, zodat je een van je Niet-zichtbare directe antwoorden Zichtbaar kunt maken.

 1. Klik op Bewerken op het directe antwoord dat je zichtbaar wilt maken.
 2. Stel in het venster voor directe antwoorden het directe antwoord in op Zichtbaar.
 3. Klik op Opslaan.

Een direct antwoord verwijderen

Als je een bepaald direct antwoord niet meer nodig hebt en je wilt het liever verwijderen dan op Niet zichtbaar zetten, volg je deze stappen:

 1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Instellingen > Apps en verkoopkanalen.

 2. Klik op de pagina Apps en verkoopkanalen op Shopify Inbox.

 3. Klik op Verkoopkanaal openen.

 4. Klik op Opgeslagen antwoorden > Directe antwoorden.

 5. Klik op het directe antwoord dat je wilt verwijderen.

 6. Klik op Direct antwoord verwijderen.

 7. Bevestig het verwijderen.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis