Douane- en invoerrechten

Als je internationaal producten verzendt, kunnen er bij klanten extra douanerechten en invoerbelasting in rekening worden gebracht wanneer zij hun zendingen ontvangen. Je kunt douanerechten en invoerbelasting innen in de checkout als je aan de voorwaarden voldoet. Voordat je het innen van douanerechten en invoerbelasting bij de checkout instelt, dien je deze informatie over douanerechten en invoerbelasting te bekijken.

Vervoerders

Een vervoerder is een service die een product vervoert. De vervoerder is ook de douane-expediteur en is verantwoordelijk voor het innen van douanerechten en invoerbelastingen voor producten die internationaal verzonden worden. De vervoerders innen deze kosten ofwel van de verkoper ofwel van de koper, afhangende van de incoterms die gebruikt worden voor de zending.

Vervoerders kunnen een brokerage- en uitbetalingsvergoeding in rekening brengen voor hun diensten.

Incoterms

De opties voor hoe douanerechten en invoerbelastingen worden beheerd heten International Commerce Terms, oftewel incoterms. Incoterms bepalen hoe je klant betaalt en hoe je vervoerder de betalingen van douanerechten en invoerbelastingen int.

De volgende zijn de twee meest gebruikte incoterms:

 • DDP (Delivered Duty Paid, franco inclusief rechten). Deze term geeft aan dat de verkoper de verantwoordelijkheid op zich neemt voor eventuele importkosten die mogelijk verschuldigd zijn wanneer goederen de grens over gaan, zoals douanerechten, invoerbelasting en commissies/uitbetalingskosten. Je kunt deze kosten tijdens het checkout-proces innen. Als de DDP-incoterm beschikbaar is en wordt gebruikt, krijgen klanten een totaalprijs voor het product te zien. Deze optie kan ook helpen vertragingen bij de verzending te voorkomen.
 • DAP (Delivered at Place, franco ter plaatse). Dit wordt ook wel DDU (Delivered Duty Unpaid, franco exclusief rechten) genoemd. Deze term geeft aan dat de verkoper alleen verantwoordelijk is voor het verzenden van het product en dat de klant bij levering verantwoordelijk is voor het betalen van eventuele invoerkosten aan de vervoerder, zoals douanerechten, invoerbelasting of commissies/uitbetalingskosten. Sommige vervoerders brengen extra kosten in rekening voor het innen van douanerechten bij levering als de douanerechten niet vooraf zijn betaald. Daarom kan het gebruik van de DAP-incoterm extra kosten met zich meebrengen voor de klant.

Je kunt bij de checkout alle toepasselijke douanerechten en invoerbelastingen in rekening brengen om je klanten te helpen extra kosten te voorkomen. Je vervoerder factureert je later voor douanerechten en invoerbelastingen, die je vervolgens kunt betalen met de kosten die je bij je klant int.

Douanekosten

Kosten die in rekening kunnen worden gebracht bij het importeren van goederen zijn afkomstig van verschillende bronnen, waaronder de volgende kosten:

Douanekosten die van toepassing zijn op een zending, zijn afhankelijk van de bestemming, de waarde en de vervoerder die de goederen vervoert.

Goederenbelasting van lage waarde en invoerbelasting

Het belastinggedeelte van de douanekosten is een goederenbelasting van lage waarde of een invoerbelasting, afhankelijk van de de-minimis, een waardedrempel die verschilt tussen verschillende landen en regio's.

Goederenbelasting met lage waarde

Een goederenbelasting van lage waarde wordt toegepast op zendingen in sommige landen en regio's voor zendingen die lager zijn dan het de minimis-niveau als je bent geregistreerd om belasting te innen in dat land of die regio. De Europese Unie heeft bijvoorbeeld een belastingdrempel van lage waarde waar belasting toegevoegde waarde (btw) wordt geïnd op internationale bestellingen die gelijk zijn aan of minder zijn dan 150 EUR, terwijl het Verenigd Koninkrijk een belastingdrempel van lage waarde heeft waar btw wordt geïnd op internationale bestellingen die gelijk zijn aan of minder zijn dan 135 GBP.

Goederenbelasting met lage waarde is van toepassing in de volgende landen:

 • Australië
 • Nieuw Zeeland
 • Zwitserland
 • Noorwegen
 • de Europese Unie
 • het Verenigd Koninkrijk

In de meeste gevallen wordt de DDP-incoterm aanbevolen voor zendingen naar gebieden met een goederenbelasting van lage waarde, zodat voor bestellingen die boven de drempel gaan ook de invoerrechten en -belastingen worden berekend bij de checkout.

Wanneer je bijvoorbeeld de DDP-incoterm voor de Europese Unie gebruikt, gebeurt het volgende:

 • Btw wordt toegepast op bestellingen die gelijk zijn aan of minder zijn dan 150 EUR.
 • Btw en douanerechten worden toegepast op bestellingen van meer dan 150 EUR.

Wanneer je de DDP-incoterm voor het Verenigd Koninkrijk gebruikt, gebeurt het volgende:

 • Btw wordt toegepast op bestellingen die gelijk zijn aan of minder zijn dan 135 GBP als je een belastingregistratie voor het VK hebt ingevoerd in je belastinginstellingen.
 • Btw en douanerechten worden toegepast op bestellingen van meer dan 135 GBP.

Goederenbelastingen van lage waarde worden over het algemeen afgedragen aan de belastingautoriteit via een belastingaangifte. Het is aan jou om te beslissen of je belastingen moet innen en afdragen. Als je niet zeker weet of je je moet registreren om goederenbelastingen van lage waarde te innen of hoe je goederenbelastingen van lage waarde kunt afdragen, neem dan contact op met de belastingautoriteit van het land of de regio of een lokale belastingdeskundige.

Als je een terugbetaling verwerkt voor een bestelling waarop belastingen van lage waarde zijn toegepast, neem dan contact op met de belastingautoriteit van het land of de regio om de belasting terug te vorderen die je hebt overgedragen.Je kunt alleen belastingen afdragen of terugvorderen in landen waar je al bent geregistreerd om belasting te betalen.

Invoerbelasting

Invoerbelasting wordt in rekening gebracht door de douane-instantie van een land of regio voor zendingen die boven het de minimis-niveau zijn. In de meeste gevallen komt deze belasting overeen met de lokale omzetbelasting, zoals btw of belasting op goederen en diensten (GST). Als je een terugbetaling verwerkt voor een bestelling waarbij invoerbelasting is toegepast en die afgehandeld is, neem je contact op met de douane-instantie van het land of de regio om de belasting terug te vorderen die je hebt overgedragen.

Douanerechten

Douanerechten zijn een heffing die wordt toegepast op zendingen van de douane-instantie van het ontvangende land of de regio voor zendingen die een hogere waarde hebben dan de de minimis-waarde. Douanerechten worden berekend op basis van de volgende factoren:

 • de aangegeven waarde en verzendkosten van het product
 • de productcategorie, zoals bepaald door de HS-code
 • het land of de regio van herkomst
 • de tariefkosten van het land van bestemming
 • toepasselijke handelsverdragen

Douanerechten en invoerbelastingen die gebaseerd zijn op de aangegeven waarde van het product kunnen beïnvloed worden door kortingen of gratis artikelen.

Brokerage- en uitbetalingskosten

Vervoerders kunnen commissies en uitbetalingskosten in rekening brengen voor hun services. Deze kosten zijn niet inbegrepen wanneer het innen van douanerechten en invoerbelasting in de checkout is geactiveerd. Als je commissies of uitbetalingskosten in rekening moet brengen aan je klanten, kun je overwegen deze kosten op te nemen in je verzendtarieven.

Internationale verzendovereenkomsten

Internationale verzendovereenkomsten worden gebruikt bij het transport van goederen tussen een koper en een verkoper. Deze overeenkomsten bepalen wie de verantwoordelijkheid voor de goederen op zich neemt in de tijd dat ze onderweg zijn.

Dit zijn de twee meest voorkomende overeenkomsten:

 • Kosten, verzekering, vracht (CIF). Deze overeenkomst geeft aan dat de verkoper verzekerings- en andere kosten op zich neemt totdat de goederen door de verkoper zijn ontvangen.
 • Free on board (FOB). Deze overeenkomst geeft aan dat verzekering en andere kosten door de koper worden vergoed zodra de goederen zijn verzonden.

De meeste landen en regio's rekenen verzendkosten, afhandelingskosten en verzekeringen (CIF) mee als ze berekenen of een zending boven de drempelwaarde van douanerechten en invoerbelastingen valt. Anderen rekenen deze kosten niet mee (FOB). Als je niet zeker weet welke overeenkomsten voor jou gelden, neem je contact op met je vervoerder. De belangrijkste landen en regio's die de verzendkosten, afhandelingskosten en verzekering niet meetellen zijn de volgende:

 • Canada
 • Verenigde Staten
 • Australië
 • Nieuw Zeeland
 • Zuid-Afrika

Zorg ervoor dat je je klanten op de hoogte stelt van de verzendvoorwaarden.

Minimale orderwaarde voordat douanerechten en invoerbelastingen worden toegepast

Niet alle bestellingen zijn onderhevig aan douanerechten en invoerbelastingen. Veel landen en regio's hebben een minimale bestelwaarde, genaamd een de minimis, waaronder douanerechten en invoerbelastingen niet van toepassing zijn.

Alleen waarden vóór belasting worden meegeteld voor de de minimis-waarde . Als belastingen zijn inbegrepen in de prijsstelling voor producten, wordt het belastinggedeelte van de productprijs niet meegeteld voor de de minimis-waarde. Bestel- en productkortingen worden ook niet meegeteld voor de de minimis-waarde.

De volgende tabel geeft een aantal voorbeelden van de minimis-waardes weer.

Voorbeelden van de minimis-waarden
Land De minimis-waarde van de douanerechten De minimis-waarde belasting
Verenigde Staten USD 800 USD 800
Canada 20 CAD 20 CAD
Mexico 50 USD 117 USD
Australië 1000 AUD 0 ASPAN
China 50 CNY 50 CNY
Hongkong 0 HKD 0 HKD
Ierland 150 EUR 22 EUR
Japan 10.000 JPY 10.000 JPY
Zweden 1.600 SEK 300 SEK
Zwitserland 5 CHF 5 CHF

Het de minimis-bedrag verschilt voor elk land of elke regio en sommige hebben specifieke regels die van invloed zijn op de de minimis-waarde, afhankelijk van waar de zending zich aandient. Goederen die vanuit Mexico of de Verenigde Staten naar Canada worden verzonden, zijn bijvoorbeeld onderhevig aan invoerrechten als de goederen worden gewaardeerd op $ 150 CAD of meer en onderhevig zijn aan importbelastingen als de goederen worden gewaardeerd op $ 40 of meer.

Als je niet zeker weet wat de minimis-waarde is voor het land of de regio waar je naar verzend, controleer dan de website van de belastingdienst van dat land of die regio of raadpleeg een lokale belastingdeskundige.

Preferentiële verdragen

Preferentiële verdragen, ook wel vrijhandelsovereenkomsten genoemd, zijn overeenkomsten tussen twee of meer landen of regio's waarmee douanerechten op bepaalde producten kunnen worden verlaagd of afgeschaft. Voorbeelden van preferentiële verdragen:

Preferentiële verdragen zijn standaard opgenomen in de berekening van douanerechten en invoerbelastingen, maar je kunt deze instelling in het Shopify-beheercentrum deactiveren. Of een preferentieel verdrag van toepassing is op een verkoop, is afhankelijk van de herkomst en bestemming van de zending, en van de herkomst van de landcode en HS-code van het product. Bij een internationale verkoop waar een preferentieel verdrag op van toepassing is, kan de douane-instantie van het land of de regio documentatie vragen om het land van herkomst van het product te valideren, meestal in de vorm van een certificaat van herkomst.

Als je niet zeker weet of je zendingen onder preferentiële verdragen vallen, neem dan contact op met je vervoerder of vraag een lokale belastingdeskundige om advies en zoek uit of aanvullende documentatie vereist is.

Preferentiële verdragen deactiveren

Als je geen gebruik wil maken van preferentiële verdragen of als je niet de vereiste documentatie kunt aanleveren, schakel dan preferentiële verdragen uit in de instellingen voor douanerechten en invoerbelastingen.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Douanerechten en belastingen.
 2. Klik in de sectie Douanerechten en invoerbelasting op Beheren.
 3. Schakel in de sectie Douanerechten en invoerbelastingen de optie Preferentiële verdragen deactiveren uit.

In deze sectie

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis