Unieke URL's instellen voor specifieke landen of regio's

Wanneer je internationale domeinen in stelt, voeg je een uniek webadres of URL toe voor elke markt waar je een lokale winkelervaring wilt aanbieden. Je kunt unieke URL's instellen met behulp van één methode of een combinatie van methoden en je kunt op elk moment van methode wisselen.

Als je niet zeker weet welke methode je moet gebruiken, bekijk dan de SEO-strategieën voor verschillende internationale domeinen voordat je begint. Als je Shopify Markets voor de eerste keer instelt, zijn submappen de eenvoudigste opties, omdat ze eenvoudig zijn in te stellen en optimale SEO-voordelen bieden.

Standaard is alleen de primaire taal van je winkel geactiveerd wanneer je je markten maakt. Als je in meerdere talen verkoopt en internationale domeinen instelt met behulp van submappen, subdomeinen of hoofddomeinen, kun je extra talen activeren voor elke markt. Als je niet in meerdere talen verkoopt, is alleen je primaire taal beschikbaar. Meer informatie over verkopen in meerdere talen.

Stel doelmarkten in met alleen je primaire domein

Wanneer je je markten in stelt om alleen je primaire domein te gebruiken, hoef je geen verdere opties in je Shopify-beheercentrum te configureren. Omdat alle markten dezelfde winkel-URL gebruiken, kun je niet aanpassen welke talen voor elke markt beschikbaar zijn.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Markten.
 2. Klik op de naam van de markt die je wilt beheren.
 3. Klik in de sectie Marktinstellingen op Talen en domeinen.
 4. Klik op Domeinen beheren en selecteer vervolgens Primaire marktconfiguratie gebruiken.
 5. Klik op Opslaan.

Meerdere domeinen toevoegen aan je primaire markt

Als je meerdere domeinen hebt die je wilt gebruiken voor je primaire doelmarkt, kun je extra domeinen aan die markt toevoegen. Als je primaire markt bijvoorbeeld Canada is en je zowel een Engelse als Franse omgeving wilt bieden voor je klanten met afzonderlijke regiospecifieke domeinen, kun je beide domeinen toevoegen aan je Canada-markt.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Markten.
 2. Klik op de naam van de primaire markt.
 3. Klik in de sectie Marktinstellingen op Talen en domeinen en klik vervolgens op Domeinen beheren.
 4. Klik in het dialoogvenster Domeinen beheren op Meerdere domeinen gebruiken > + Bestaand domein toevoegen en selecteer vervolgens het domein dat je wilt toevoegen aan de vervolgkeuzelijst.
 5. Kies een standaardtaal voor het domein in de vervolgkeuzelijst Standaard.
 6. Klik op Opslaan.

Doelmarkten instellen met behulp van domeinen of subdomeinen

Voeg een domein of subdomein toe voor elke markt die je wilt instellen voordat je hoofddomeinen of subdomeinen kunt gebruiken voor je regiospecifieke URL's. Nadat je je domeinen of subdomeinen hebt toegevoegd, wijs je ze toe aan de betreffende doelmarkten en activeer je de talen die je wilt weergeven.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Markten.
 2. Klik op de naam van de markt waar je een apart domein aan wilt toewijzen.
 3. Klik in de sectie Marktinstellingen op Talen en domeinen.
 4. Klik op Domeinen beheren en selecteer vervolgens Een apart domein/subdomein gebruiken.
 5. Selecteer in de lijst bij Domein of subdomein het topleveldomein of het subdomein dat je aan deze markt wilt toewijzen.
 6. Optioneel: Vink in de sectie Talen de talen aan die je voor deze markt wilt activeren.
 7. Klik op Opslaan.

Nadat je doelmarkten hebt ingesteld met behulp van domeinen of subdomeinen, kun je overschakelen naar een andere methode zolang het bijbehorende domein of subdomein is verbonden in je Shopify-beheercentrum. Als je het domein of subdomein verwijdert, wordt een foutpagina van 404 weergegeven voor klanten die die regiospecifieke URL proberen te bezoeken.

Doelmarkten instellen met behulp van subfolders

Wanneer je unieke URL's instelt met behulp van submappen, voeg je een regiospecifiek achtervoegsel toe dat aan het einde van je URL wordt weergegeven, achter het taalachtervoegsel bestaande uit twee letters voor elke taal die door de markt wordt ondersteund. Als je in meerdere talen verkoopt, kun je meerdere talen inschakelen voor elke markt.

Als de Verenigde Staten bijvoorbeeld je primaire markt op your-shop-name.com zijn, kun je submappen gebruiken om een markt voor Canada op your-shop-name.com/en-ca te targeten. Als je ervoor kiest om ook het Frans een taaloptie voor je Canadese klanten te maken, krijgt dat ook een unieke submap op your-shop-name.com/fr-ca.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Markten.
 2. Klik op de naam van de markt waar je een submap voor wilt instellen.
 3. Klik in de sectie Marktinstellingen op Talen en domeinen.
 4. Klik op Domeinen beheren en selecteer vervolgens Submappen gebruiken.
 5. Voer in het vak Domeinachtervoegsel een regiospecifiek achtervoegsel voor je doelmarkt toe. Dat is bijvoorbeeld eu voor Europa of ca voor Canada.
 6. Optioneel: Vink in de sectie Talen de talen aan die je voor deze markt wilt activeren.
 7. Klik op Opslaan.

Submappen worden gemaakt met je primaire domein.

Als je later besluit om een markt te verwijderen die subfolders gebruikt, wordt een 404-foutpagina weergegeven voor klanten die die regiospecifieke URL proberen te bezoeken. Om die klanten om te leiden naar je primaire domein of een andere regiospecifieke URL, kun je URL-omleidingen importeren met behulp van een CSV-bestand.

Volgende stappen

Nadat je je regiospecifieke URL's hebt ingesteld, dien je een sitemap in voor elk domein en elk subdomein in Google Search Console.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis