Producten publiceren met International

Wanneer je International gebruikt, kun je kiezen of je producten wil publiceren op elke markt die je aanmaakt. Als je een product op een markt publiceert, kunnen klanten in die markt het product kopen. Als je een product niet op alle markten verkoopt, kun je de publicatie van dat product ongedaan maken op de markten waar je het niet beschikbaar wil stellen. Als een product bijvoorbeeld te zwaar is voor internationale verzending, kun je ervoor kiezen om dit product niet weer te geven voor klanten op internationale markten.

Als je de juiste producten publiceert voor elke markt, krijgen klanten alleen producten te zien die beschikbaar zijn voor hen.

Vereisten voor het publiceren van producten voor elke markt

Je kunt alleen producten en een prijsstelling weergeven die zijn gelokaliseerd voor de regio of het land van je klant, als je webshop een landselector gebruikt. Met een landselector kunnen je klanten de locatie kiezen waar ze winkelen, en zo kun je ervoor zorgen dat in je winkel het juiste product en de juiste prijzen voor die locatie worden weergegeven.

Voor thema's zonder ingebouwde landselector, kun je de geolocatie-app gebruiken om je klanten een landselector te bieden.

De publicatie van een product ongedaan maken op een specifieke markt

Wanneer je een nieuwe markt toevoegt, worden standaard alle producten op die markt gepubliceerd. Je kunt voor elke markt voorkomen dat een product wordt weergegeven door de publicatie ervan ongedaan te maken.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Markten.
 2. Klik op de markt waarop je de publicatie van een product ongedaan wil maken.
 3. Klik op Producten en prijsstelling.
 4. Optioneel: Klik op het tabblad Opgenomen in de productlijst om alleen producten die momenteel in de markt zijn opgenomen weer te geven.
 5. Klik in de productlijst op het selectievakje voor het product waarvan je de publicatie op de markt ongedaan wilt maken en klik vervolgens op Uitsluiten van markt.
 6. Klik op Product uitsluiten om te bevestigen.

Een product publiceren voor een specifieke markt

Je kunt een niet-gepubliceerd product weergeven door het op een markt te publiceren.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Markten.
 2. Klik op de markt waarin je een product wil publiceren.
 3. Klik op Producten en prijsstelling.
 4. Optioneel: Klik op het tabblad Uitgesloten in de productlijst om alleen producten die momenteel van de markt zijn uitgesloten weer te geven.
 5. Klik in de productlijst op het selectievakje voor het product dat je op de markt wilt publiceren en klik vervolgens op Opnemen in markt.
 6. Klik op Product opnemen.

Producten in bulk publiceren of de publicatie ervan ongedaan maken

Je kunt producten voor markten in bulk publiceren of de publicatie ervan ongedaan maken met behulp van de bulk-editor in het Shopify-beheercentrum of door een CSV-bestand te uploaden.

De publicatie op de markt beheren met behulp van de bulk-editor

Stappen:

 1. Ga vanaf je Shopify-beheercentrum naar Producten.
 2. Selecteer de producten die je wilt publiceren of waarvan je de publicatie op de markt ongedaan wilt maken.
 3. Klik op Bulkbewerking.
 4. Klik op Kolommen en selecteer vervolgens de markten waarvoor je de publicatiestatus wilt wijzigen.
 5. Selecteer onder elke markt de optie om een product te publiceren of deselecteer de optie om de publicatie van een product ongedaan te maken.
 6. Klik op Opslaan.

De publicatie op de markt beheren met CSV-bestanden

Exporteer eerst een CSV-bestand voor de producten die je wil publiceren of waarvan je de publicatie ongedaan wil maken om de publicatie per markt te beheren. Het CSV-exportbestand bevat extra kolommen voor publicatie voor elke actieve markt. Hierin wordt de naam van elke markt vermeld. Je kunt het CSV-bestand aanpassen en dit vervolgens in je winkel importeren.

Voor meer informatie, raadpleeg CVS-bestanden gebruiken.

Stap 1: producten exporteren met een CSV-bestand

Vanuit het Shopify-beheercentrum kun je een CSV-bestand exporteren met kolommen voor de publicatie voor elke actieve markt.

Als je slechts een paar van je producten wilt exporteren, kun je je productlijst filteren om specifieke producten voor export te bekijken en te selecteren.

Raadpleeg Producten exporteren voor meer gedetailleerde instructies.

Stap 2: het CSV-bestand wijzigen

Je kunt het CSV-productbestand dat je hebt geëxporteerd vanuit Shopify bewerken om de publicatiestatus van producten te wijzigen. Als je een kolom verwijdert voor een actieve markt, blijft de bestaande publicatiestatus ongewijzigd.

De kolomkoppen in je CSV-bestand moeten overeenkomen met de naam van elk van je markten. Als je bijvoorbeeld een markt hebt met de naam North America, dan is de kolomkop om productpublicatie voor die markt te wijzigen Opgenomen/Noord-Amerika.

Als je een product op een markt wilt publiceren, voer je TRUE in de relevante kolom in. Als je de publicatie van een product op een markt ongedaan wilt maken, voer je FALSE in de relevante kolom in.

Je kunt een CSV-bestand niet gebruiken om verschillende publicatieregels in te stellen voor meerdere landen of regio's binnen dezelfde markt, tenzij elk land of elke regio is aangemaakt als een markt.

Producten importeren met een CSV-bestand

Nadat je het CSV-productbestand hebt aangepast om producten te publiceren of de publicatie ervan ongedaan te maken, kun je het bestand importeren in het Shopify-beheercentrum. Je CSV-productbestand hoeft geen volledige productinformatie te bevatten, maar moet minimaal de kolommen Handle, Titel en Keuzevariant bevatten, plus de marktpublicatiekolommen die je wilt importeren.

Raadpleeg voor meer gedetailleerde instructies Importeren van producten met een CSV-bestand.

Producten filteren op publicatiestatus

Je kunt de productlijst filteren om alleen producten weer te geven die zijn opgenomen in of uitgesloten van een specifieke markt en zo zien welke producten op die markt zijn gepubliceerd.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Markten.
 2. Klik op de markt waarin je een product wil opnemen.
 3. Klik op Producten en prijsstelling.
 4. Voltooi een van de volgende stappen in de productlijst:
  • Klik op Opgenomen om alle producten die op de markt zijn gepubliceerd, weer te geven.
  • Klik op Uitgesloten om alle producten die niet op de markt zijn gepubliceerd, weer te geven.

Conceptbestellingen en bestellingen bewerken

Productpublicatie per markt is niet van toepassing op conceptbestellingen of bij het bewerken van bestellingen. Als je de publicatie van een product op de markt in het Verenigd Koninkrijk ongedaan maakt, maar wel nog een klant in het Verenigd Koninkrijk hebt waaraan je dit product als uitzondering wilt verkopen, kun je een conceptbestelling voor die klant maken.

Evenzo kunnen bij het bewerken van producten in een bestelling de regels voor het publiceren van producten die je in International hebt ingesteld, passeren in gevallen waarin je uitzonderingen voor klanten wil maken.

Zoekresultaten webshop

Als je de zoekopdracht in de webshop van Shopify gebruikt om klanten te helpen je producten te vinden, bevatten de zoekresultaten van een klant alleen de producten die op hun markt zijn gepubliceerd. Als je winkel een zoekapp van derden gebruikt, neem je contact op met de app-ontwikkelaar om te bepalen of zoekopdrachten in je winkel worden gefilterd op markt.

Omleidingsgedrag

Wanneer een klant in je webshop een product probeert te bekijken dat niet aan diegene kan worden verkocht in diens land of regio, wordt diegene doorgestuurd naar de homepage van je winkel. Bijvoorbeeld: Een klant die diens bestelling naar het Verenigd Koninkrijk wil verzenden, bezoekt je winkel, waarvoor de primaire markt de Verenigde Staten is. De klant bekijkt een product dat alleen in de Verenigde Staten kan worden verkocht en gebruikt vervolgens de landkiezer in je winkel om naar het Verenigd Koninkrijk over te schakelen. Omdat het product dat de klant heeft bekeken niet kan worden verkocht in het Verenigd Koninkrijk, wordt diegene omgeleid naar de homepage van je winkel.

Beperkingen

Wanneer je producten per markt publiceert of verwijdert, gelden die wijzigingen alleen voor de webshop, aangepaste webwinkels of kanalen die de inContext-richtlijn gebruiken. Alle andere kanalen ondersteunen nog geen productpublicatie per markt en gepubliceerde producten zijn daar standaard in alle markten beschikbaar. We werken aan ondersteuning voor alle verkoopkanalen.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis