GoBD-Export

Met de GoBD-export-app kun je je winkelgegevens exporteren, zoals bestellingen, producten en gebruikers, als die gegevens door Duitse belastinginstanties worden opgevraagd. De gegevens worden gecompileerd volgens de standaarden die zijn vastgesteld door de GoBD.

Audicon heeft gecertifieerd dat de GoBD-export-app aan de GoBD standaarden voldoet.

Over GoBD

In Duitsland is de GoBD een reeks principes voor het juiste beheer en de opslag van boeken, opnames en documenten in elektronische vorm en voor gegevenstoegang. Het regelt alle eisen die de Duitse belastingdienst stelt aan de boekhouding en belastingrelevante gegevens, elektronisch of op papier. Het bevat ook de richtlijnen voor de manier waarop de Duitse belastinginstanties toegang hebben tot elektronische gegevens tijdens de belastingcontroles. De GoBD helpt je te achterhalen welke gegevens je voor de belastingdienst dient bij te houden en geeft aan wat de accountant mag doen als onderdeel van een belastingcontrole.

De GoBD is van kracht sinds 1 januari 2015 en vervangt de voorheen effectieve "principes inzake gegevenstoegang en controleerbaarheid van digitale documenten" (GDPdU) en de "principes van goede geautomatiseerde boekhoudingssystemen" (GoBS).

Je winkelgegevens exporteren voor GoBD

In de GoBD-export-app kun je je benodigde winkelgegevens voor een bepaald jaar exporteren.

Stappen:

  1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Instellingen > Apps en verkoopkanalen.

  2. Klik op de pagina Apps en verkoopkanalen op GoBD-Export.

  3. Klik op App openen.

  4. Klik in het gedeelte GoBD-export op GoBD-gegevens exporteren.

  5. Selecteer in het Jaar-vervolgkeuzelijst het jaar waarin je je winkelgegevens wilt exporteren.

  6. Klik op Exporteren.

Nadat je op Exporteren hebt geklikt, wordt er een bericht weergegeven met de tekst dat je GoBD-gegevens worden geëxporteerd en er wordt ook een e-mailadres vermeld waarnaar de gegevens worden verzonden. Nadat het exporteren is voltooid, ontvang je een e-mail met een downloadlink voor de gegevens. De link in de e-mail verloopt na 7 dagen.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis