Voorraad ex- of importeren met een CSV-bestand

U kunt een CSV-voorraadbestand exporteren dat uw voorraadaantallen op uw locaties bevat. U kunt dat geëxporteerde CSV-bestand gebruiken als een sjabloon om de voorraadaantallen bij te werken. Vervolgens kunt u het CSV-bestand importeren om Shopify bij te werken met de voorraadaantallen van elk product op elke locatie.

Voorraad exporteren

U kunt een CSV-voorraadbestand exporteren om een sjabloon te maken met uw uniek geïdentificeerde producten of productvarianten voor de opgegeven locaties of om de voorraadaantallen te exporteren voor gebruik in andere systemen of processen.

U kunt opgeven of u de gegevens voor al uw locaties wilt exporteren of alleen voor één specifieke locatie.

Afhankelijk van de grootte van de export wordt het bestand gedownload in uw browser of per e-mail naar u verzonden.

Stappen:

 1. Ga naar Producten > Voorraad.
 2. Klik op Exporteren.
 3. Geef op welke rijen u wilt exporteren en of u ze vanuit alle locaties of één locatie wilt exporteren.
 4. Klik op Voorraad exporteren.

De voorraadaantallen bijwerken

Nadat u het CSV-bestand heeft geëxporteerd om een sjabloon te verkrijgen, moet u de voorraadaantallen in het bestand bijwerken.

Het CSV-bestand bevat verschillende kolommen om u te helpen uw product te identificeren, zoals beschreven in Indeling van CSV-voorraadbestand. Wanneer u uw winkel converteert om meerdere locaties te gebruiken, bewerkt u alleen de locatiekolommen.

Stappen:

 1. Open uw geëxporteerde CSV-bestand in een spreadsheetprogramma.

 2. Als uw CSV-bestand locatiekolommen bevat waarvoor u de voorraad niet wilt bijwerken, verwijdert u de volledige kolommen voor die locaties, inclusief de koppen.

 3. Werk de hoeveelheden bij in de resterende locatiekolommen. De getallen die u in elke rij invoert, kunnen positief, negatief of 0 zijn. U kunt ook Not stocked invoeren om aan te geven dat het product nooit in voorraad wordt opgeslagen op de locatie.

 4. Sla het CSV-bestand op.

Voorraad importeren

Voordat u voorraad importeert, moet u ervoor zorgen dat uw CSV-bestand de juiste bestandsindeling heeft.

Als u de aantallen voor een locatie niet wilt bijwerken, moet u ervoor zorgen dat de kolom voor die locatie, inclusief de kolomkop, uit het CSV-bestand is verwijderd.

Met de importprocedure worden alleen voorraadaantallen bijgewerkt (overschreven). Er worden geen locaties aangemaakt en de productidentificatiewaarden worden niet bijgewerkt.

Als u voorraden importeert, worden uw voorraadgegevens overschreven, dus u moet uw voorraad alleen importeren wanneer er geen andere voorraadaanpassingen plaatsvinden, zoals doorlopende verkopen of handmatige wijzigingen.

Stappen:

 1. Ga naar Producten > Voorraad.
 2. Klik op Importeren.
 3. Kies uw bijgewerkte CSV-bestand.
 4. Klik op Voorraad importeren.
 5. Controleer wat u wilt importeren en klik op Beginnen met importeren.

Indeling van CSV-voorraadbestand

Het CSV-voorraadbestand bevat gegevens die een product of productvariant en de voorraadaantallen op de opgegeven locaties uniek identificeert. Het is vergelijkbaar met andere CSV-bestanden die u gebruikt met Shopify, maar heeft andere kolommen.

Het CSV-voorraadbestand heeft de volgende kolommen:

 • Handle - Handles zijn unieke namen voor elk product. Ze kunnen letters, streepjes en cijfers bevatten, maar geen spaties. Een handle wordt gebruikt in de URL van elk product.
 • Title - De kolom Title is optioneel. Als u die opneemt, kunnen de waarden leeg worden gelaten.
 • Option1 Name - Als een product een optie heeft, voert u hier de naam daarvan in, bijvoorbeeld Kleur. Voor producten met slechts één optie moet deze optie op Title worden ingesteld.
 • Option1 Value - Als een product een optie heeft, voert u hier de waarde daarvan in. bijvoorbeeld Zwart. Voor producten met slechts één optie moet deze optie op Title worden ingesteld.
 • Option2 Name - Zoals hierboven, maar kan leeg worden gelaten.
 • Option2 Value - Zoals hierboven, maar kan leeg worden gelaten.
 • Option3 Name - Zoals hierboven, maar kan leeg worden gelaten.
 • Option3 Value - Zoals hierboven, maar kan leeg worden gelaten.
 • SKU - De kolom SKU is optioneel. Als u die opneemt, kunnen de waarden leeg worden gelaten. Momenteel hoeven SKU's in Shopify niet uniek te zijn.
 • <Name of location> - De hoeveelheid voorraad op de locatie die is opgegeven in de kolomnaam.

  De kolomkop is hoofdlettergevoelig en moet de naam van een van uw locaties zijn. Neem een kolom op voor elke locatie waarvan u de voorraad wilt bijwerken. Verwijder eventuele andere locatiekolommen en koppen.

  De getallen kunnen positief, negatief of 0 zijn. U kunt ook Not stocked invoeren om aan te geven dat het product nooit in voorraad wordt opgeslagen op de locatie.

Om een variant uniek te identificeren, geeft u waarden op voor de kolommen Handle, Option1 Value, Option2 Value en Option3 Value.

Uw CSV-voorraadbestand moet de juiste indeling en .csv-bestandsextensie hebben.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis