Voorraad ex- of importeren met een CSV-bestand

Je kunt een CSV-voorraadbestand exporteren dat je voorraadaantallen op je locaties bevat. Je kunt dat geëxporteerde CSV-bestand gebruiken als een template om de voorraadaantallen bij te werken. Vervolgens kun je het CSV-bestand importeren om Shopify bij te werken met de voorraadaantallen van elk product op elke locatie.

Voorraad exporteren

Je kunt een CSV-voorraadbestand exporteren om een template te maken met je uniek geïdentificeerde producten of productvarianten voor de opgegeven locaties of om de voorraadaantallen te exporteren voor gebruik in andere systemen of processen.

Je kunt opgeven of je de gegevens voor al je locaties wilt exporteren of alleen voor één specifieke locatie.

Afhankelijk van de grootte van de export wordt het bestand gedownload in je browser of per e-mail naar jou verzonden.

Stappen:

 1. Ga naar Producten > Voorraad.
 2. Klik op Exporteren.
 3. Geef op welke rijen je wilt exporteren en of je ze vanuit alle locaties of één locatie wilt exporteren.
 4. Klik op Voorraad exporteren.

De voorraadaantallen bijwerken

Nadat je het CSV-bestand hebt geëxporteerd om een template te verkrijgen, moet je de voorraadaantallen in het bestand bijwerken.

Het CSV-bestand bevat verschillende kolommen om je te helpen je product te identificeren, zoals beschreven in Indeling van CSV-voorraadbestand. Wanneer je je winkel converteert om meerdere locaties te gebruiken, bewerk je alleen de locatiekolommen.

Stappen:

 1. Open je geëxporteerde CSV-bestand in een spreadsheetprogramma.

 2. Verwijder de volledige kolommen voor die locaties, inclusief de koppen als je CSV-bestand locatiekolommen bevat waarvoor je de voorraad niet wilt bijwerken.

 3. Werk de hoeveelheden bij in de resterende locatiekolommen. De getallen die je in elke rij invoert, kunnen positief, negatief of 0 zijn. Je kunt ook Not stocked invoeren om aan te geven dat het product nooit in voorraad wordt opgeslagen op de locatie.

 4. Sla het CSV-bestand op.

Voorraad importeren

Voordat je voorraad importeert, moet je ervoor zorgen dat je CSV-bestand de juiste bestandsindeling heeft.

Als je de aantallen voor een locatie niet wilt bijwerken, moet je ervoor zorgen dat de kolom voor die locatie, inclusief de kolomkop, uit het CSV-bestand is verwijderd.

Met de importprocedure worden alleen voorraadaantallen bijgewerkt (overschreven). Er worden geen locaties aangemaakt en de productidentificatiewaarden worden niet bijgewerkt.

Als je voorraden importeert, worden je voorraadgegevens overschreven, dus je moet je voorraad alleen importeren wanneer er geen andere voorraadaanpassingen plaatsvinden, zoals doorlopende verkopen of handmatige wijzigingen.

Stappen:

 1. Ga naar Producten > Voorraad.
 2. Klik op Importeren.
 3. Kies je bijgewerkte CSV-bestand.
 4. Klik op Voorraad importeren.
 5. Controleer wat je wilt importeren en klik op Beginnen met importeren.

Indeling van CSV-voorraadbestand

Het CSV-voorraadbestand bevat gegevens die een product of productvariant en de voorraadaantallen op de opgegeven locaties uniek identificeert. Het is vergelijkbaar met andere CSV-bestanden die je gebruikt met Shopify, maar heeft andere kolommen.

Het CSV-voorraadbestand heeft de volgende kolommen:

 • Handle - Handles zijn unieke namen voor elk product. Ze kunnen letters, streepjes en cijfers bevatten, maar geen spaties. Een handle wordt gebruikt in de URL van elk product.
 • Title - De kolom Title is optioneel. Als je die opneemt, kunnen de waarden leeg worden gelaten.
 • Option1 Name - Als een product een optie heeft, voer hier de naam daarvan in, bijvoorbeeld Kleur. Voor producten met slechts één optie moet deze optie op Title worden ingesteld.
 • Option1 Value - Als een product een optie heeft, voer hier de waarde daarvan in. bijvoorbeeld Zwart. Voor producten met slechts één optie moet deze optie op Title worden ingesteld.
 • Option2 Name - Zoals hierboven, maar kan leeg worden gelaten.
 • Option2 Value - Zoals hierboven, maar kan leeg worden gelaten.
 • Option3 Name - Zoals hierboven, maar kan leeg worden gelaten.
 • Option3 Value - Zoals hierboven, maar kan leeg worden gelaten.
 • SKU - De kolom SKU is optioneel. Als je die opneemt, kunnen de waarden leeg worden gelaten. Momenteel hoeven SKU's in Shopify niet uniek te zijn.
 • HS Code De HS Code kolom (geharmoniseerde systeemcode) wordt gebruikt voor schattingen van douanerechten en belastingen voor internationale klanten. Deze kolom is optioneel. Als je die opneemt, kunnen de waarden leeg worden gelaten.
 • COO De kolom COO (Country/Region of Origin, land/regio van herkomst) wordt gebruikt voor schattingen van douanerechten en belastingen voor internationale klanten. Deze kolom is optioneel. Als je die opneemt, kunnen de waarden leeg worden gelaten.
 • <Name of location> - Geef een locatienaam op in de kolomkop. Voer in de kolom waarden in voor de hoeveelheid voorraad in de locatie die is opgegeven in de kolomkop.

  De kolomkop is hoofdlettergevoelig en moet de naam van een van je locaties zijn. Neem een kolom op voor elke locatie waarvan je de voorraad wilt bijwerken. Verwijder eventuele andere locatiekolommen en koppen.

  De getallen kunnen positief, negatief of 0 zijn. Je kunt ook Not stocked invoeren om aan te geven dat het product nooit in voorraad wordt opgeslagen op de locatie.

Geef waarden op voor de kolommen Handle, Option1 Value, Option2 Value en Option3 Value om een variant uniek te identificeren.

Je CSV-voorraadbestand moet de juiste indeling en .csv-bestandsextensie hebben.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis