Internationale prijzen

Naast het instellen van afrondingsregels voor je productprijzen en verzendtarieven, kun je ook je internationale prijzen bepalen door afzonderlijke productprijzen en prijsaanpassingen in te stellen voor landen en regio's.

Door vaste productprijzen in te stellen, kun je de prijs voor elk product in elk land of elke regio opgeven. Als je een grote hoeveelheid producten hebt waar je vaste productprijzen voor wilt instellen, kun je prijzen importeren met een CSV-bestand. Als je een externe app of integratie gebruikt, kun je productprijzen instellen voor een land of regio met behulp van de Shopify API.

Prijsaanpassingen zijn procentuele verhogingen of verlagingen van de basisprijzen van de producten in je winkel. De prijsaanpassing is van toepassing op alle producten die worden verkocht aan klanten in een land of regio.

Je kunt een overzicht bekijken van hoe elke productprijs wordt berekend voor elke markt.

Conversiekosten

Valutaomrekeningskosten zijn van toepassing op alle bestellingen met meerdere valuta en worden automatisch in de geconverteerde prijs verrekend. Als je vaste prijzen instelt voor een markt, moeten de valutaomrekeningskosten opgenomen worden in je vaste prijzen.

Afrekengedrag

Als je in meerdere valuta verkoopt met Shopify Payments, kunnen klanten afrekenen in elke ondersteunde valuta, tenzij je de pricing voor een market hebt aangepast. Een market heeft aangepaste prijzen als deze een handmatig valutaconversiepercentage, een percentage-prijsaanpassing of vaste prijzen voor producten gebruikt.

Het bezorgadres van een klant wordt gebruikt om te bepalen tot welke market ze behoren. Als een klant ervoor kiest om te verzenden naar een land of regio die verschilt van het land dat hij of zij in de storefront heeft geselecteerd, veranderen de prijzen om bij de checkout overeen te komen met de verzendbestemming als ze van of naar een aangepaste markt zijn veranderd. Dit worden afrekenbeperkingen genoemd. Als je een betaalmethode gebruikt die geen afrekenbeperkingen ondersteunt, kunnen klanten afrekenen in elke valuta die je hebt ingeschakeld, zelfs als deze niet overeenkomen met hun bezorgadres.

Je bent bijvoorbeeld een merchant met een Primaire market in Canada en een Amerikaanse market die vaste prijzen voor al je producten bevat. Als een klant bij de checkout in Canadese dollars (CAD) komt en probeert te verzenden naar een adres in de Verenigde Staten, verandert Shopify zijn prijzen in Amerikaanse dollars (USD), terwijl hij zich aan je vaste prijzen moet houden. Klanten krijgen te horen dat hun prijzen zijn gewijzigd op basis van waar ze naar verzenden.

De volgende tabel geeft een overzicht van de primaire gateways voor Shopify-betalingen en hun ondersteuningsniveau.

Ondersteunde gateways
Betaalmethode Betalingsgateway Ondersteuning
Creditcard Checkout met creditcard Volledig ondersteund
Express methoden Shop Pay Volledig ondersteund
Apple Pay Ondersteund maar zonder betalingsbeperkingen
Google Pay Ondersteund maar zonder betalingsbeperkingen
Lokale betaalmethoden Klarna Volledig ondersteund
Sofort Volledig ondersteund
iDeal Volledig ondersteund
EPS-betalingen Volledig ondersteund
Bancontact Volledig ondersteund
Alternatieve betaalmethoden PayPal Express Ondersteund maar zonder betalingsbeperkingen
Amazon Pay Unsupported. Prijzen omzetten naar winkelvaluta
Anderen Unsupported. Prijzen omzetten naar winkelvaluta

Primaire gateways van derden worden niet ondersteund. Je kunt echter de Bogus-testgateway gebruiken om internationale prijsbestellingen te simuleren.

Alleen gateway-methoden die de Shopify-winkelwagenpagina en afrekenpagina gebruiken, werken met internationale prijsaanpassingen of vaste prijzen. Als je dynamische checkout-knoppen Koop nu rechtstreeks vanaf de productpagina gebruikt, inclusief Apple Pay en Google Pay, wordt de winkelwagen omzeild en worden je internationale prijzen niet toegepast. Je kunt de Koop nu-knoppen uitschakelen op je productpagina's als je internationale prijzen gebruikt om deze situatie te voorkomen.

Prijsaanpassingen voor een market instellen

Door een prijsaanpassing in te stellen, kun je de prijs van alle producten voor een specifiek land of regio verhogen of verlagen. Prijsaanpassingen worden weergegeven als een percentage, wat betekent dat een aanpassing van +100% de prijs van het artikel verdubbelt en een aanpassing van -50% de prijs van het artikel halveert.

Stappen

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Markten.

 2. Klik in het gedeelte Andere markten op Beheren naast de markt waar je prijzen voor wilt bekijken.

 3. Klik op Beheren naast Valuta en prijzen.

 4. Klik in het gedeelte Prijsaanpassing op + om een stijging van de prijsaanpassing in te stellen, of - om een daling van de prijsaanpassing in te stellen.

 5. Voer het percentage van de aanpassing in.

 6. Klik op Opslaan.

Je kunt ook prijsaanpassingen maken voor een land of regio met behulp van de PriceList API.

Vaste productprijzen instellen voor een markt

Je kunt individuele productprijzen voor elke actieve markt instellen op de pagina Markten in je Shopify-beheercentrum. Je kunt vaste prijzen instellen voor een aantal of al je producten en varianten. Voor markten in meerdere landen kun je alleen vaste prijzen instellen met behulp van de basisvaluta van de markt. De vaste prijzen die je hebt ingesteld, hebben automatisch voorrang op de omgerekende internationale prijzen voor elke markt die je hebt geactiveerd.

Als je vaste uitverkoopprijzen wilt aanmaken voor producten op je internationale markten, kun je dit doen door prijzen te importeren via een CSV-bestand. Uitverkoopprijzen kunnen niet worden aangemaakt in het Shopify-beheercentrum.

Om een vaste prijs in te stellen, voer je de internationale prijs in de basisvaluta van elke markt in. De primaire markt van Gabriel is bijvoorbeeld de Verenigde Staten in Amerikaanse dollars. Hij heeft een markt van één land met Canada met een basisvaluta van Canadese dollars en een markt met meerdere landen met Australië en Nieuw-Zeeland met een basisvaluta van Australische dollars. Gabriel voert voor elke markt als volgt een vaste prijs in:

 • In de markt van Canada voert hij een prijs in die weergegeven wordt voor klanten uit Canada. Voor een product dat hij wil weergeven als 5 CAD, voert hij bijvoorbeeld 5.00 in.

 • Op de markt die Australië bevat, voert hij de prijs in die hij aan klanten in Australië wil tonen. Voor een product dat hij bijvoorbeeld voor AUD 6 wil weergeven, voert hij 6.00 in.

Omdat vaste prijzen niet voor meerdere landen binnen dezelfde markt kunnen worden ingevoerd, krijgen de klanten van Gabriel in Nieuw-Zeeland prijzen te zien die worden omgerekend van de prijs op basis van Australische dollars naar Nieuw-Zeelandse dollars. Een product met een vaste prijs van AUD 6 zou bijvoorbeeld aan een klant in Nieuw-Zeeland worden weergegeven als ongeveer NZD 6,25.

Als Gabriel later besluit dat hij vaste prijzen voor Nieuw-Zeeland in Nieuw-Zeelandse dollars wil invoeren, kan hij een nieuwe markt voor Nieuw-Zeeland creëren.

Stappen

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Markten.

 2. Klik in het gedeelte Andere markten op Beheren naast de markt waar je prijzen voor wilt bekijken.

 3. Naast Valuta en prijzen klik je op Beheren.

 4. Typ in de zoekbalk de naam van het product waar je vaste prijzen voor wilt invoeren.

 5. Klik op de prijs naast een product dat je wilt bewerken en voer vervolgens de nieuwe vaste prijs in. Als het product meerdere varianten heeft, klik je op Prijzen bekijkenen voer je vaste prijzen voor elke variant in.

 6. Klik op Opslaan.

Als je geen vaste prijs meer wilt gebruiken, klik op de prijs naast het product en klik op Opnieuw instellen. De prijs wordt opnieuw ingesteld op de vorige automatisch omgerekende prijs.

Vaste productprijzen instellen met behulp van CSV-bestanden

Als je een grote hoeveelheid producten hebt waar je vaste productprijzen voor wilt instellen, kun je prijzen importeren met een CSV-bestand.

Als je productprijzen wilt toevoegen, exporteer je eerst een CSV-bestand voor de producten waarvoor je per markt een prijs wilt bepalen. Het CSV-exportbestand bevat extra kolommen voor productprijzen en vergelijkingsprijzen voor elke markt die je hebt ingeschakeld. Hierin wordt de naam van elke markt vermeld. Je kunt je prijzen toevoegen in het CSV-bestand en dit vervolgens in je winkel importeren.

Voor meer informatie, raadpleeg CVS-bestanden gebruiken.

Stap 1: producten exporteren met een CSV-bestand

Vanuit je Shopify-beheercentrum kun je een CSV-bestand exporteren dat kolommen bevat voor prijzen en vergelijkingsprijzen voor elke markt die je hebt ingeschakeld.

Als je slechts een paar van je producten wilt exporteren, kun je je productlijst filteren om specifieke producten voor export te bekijken en te selecteren.

Raadpleeg Producten exporteren voor meer gedetailleerde instructies.

Stap 2: het CSV-bestand wijzigen

Je kunt het product-CSV-bestand dat je hebt geëxporteerd vanuit het Shopify-beheercentrum wijzigen om prijzen voor landen en regio's toe te voegen. Als je een bestaande productprijs voor een land wilt verwijderen, verwijder je de waarde uit de kolom en importeer je vervolgens het CSV-bestand. Als je een gehele kolom verwijdert voor een land of regio die je hebt ingeschakeld, blijft de bestaande prijs ongewijzigd.

Upload je productprijzen precies zoals je wilt dat deze voor elke Market worden weergegeven.

Als je dynamische btw-inclusieve prijzen gebruikt om belastingen wel of niet mee te tellen op basis van de locatie van je klant, zorg er dan voor dat je weet welke landen of regio's belastingen automatisch in de prijs meetellen. Als je belastingverantwoordelijk bent als je in deze landen of regio's verkoopt, werk dan je productprijzen bij zodat ze de lokale belastingtarieven bevatten.

De volgende afbeelding toont een voorbeeldgedeelte van een CSV-bestand met productprijzen voor afzonderlijke landen.

CSV-bestand met internationale prijzen

Je kolomkoppen in je CSV-bestand moeten de naam van elk van je markten weerspiegelen. Als je bijvoorbeeld een markt hebt met de naam Noord-Amerika, moet de kolomkop om prijzen voor die markt te importeren Prijs/Noord-Amerika zijn.

Je kunt verschillende vaste prijzen voor meerdere landen of regio's binnen dezelfde markt niet importeren. Als je dit moet doen, moet elk land of elke regio worden gecreëerd als zijn eigen markt.

Je stelt productprijzen in je geselecteerde basisvaluta in voor elke markt. Als een markt meerdere landen of regio's heeft, worden je vaste prijzen omgerekend naar elke lokale valuta met behulp van de huidige wisselkoers. Als je wilt verkopen aan meerdere landen of regio's op één markt, maar dan met één valuta, kun je meerdere valuta uitschakelen voor die markt.

Stap 3: Producten importeren met een CSV-bestand

Nadat je jouw product-CSV-bestand hebt aangepast om productprijzen toe te voegen en te wissen, kun je het bestand importeren in je Shopify-beheercentrum. Je product-CSV-bestand hoeft geen volledige productinformatie te bevatten, maar het moet minimaal Handle, Titel, Keuzevariant kolommen bevatten, en de landprijskolommen die je wilt importeren.

Raadpleeg voor meer gedetailleerde instructies Importeren van producten met een CSV-bestand.

Stap 4: Je internationale prijzen bekijken

Je kunt prijzen voor elk van je markten in hun basisvaluta bekijken in je Shopify-beheercentrum.

Stappen

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Markten.

 2. Klik in het gedeelte Andere markten op Beheren naast de markt waar je prijzen voor wilt bekijken.

 3. Klik op Beheren naast Valuta en prijzen.

 4. Prijzen worden de basisvaluta voor die markt weergegeven. Klik voor producten met meerdere varianten op de producttitel om de prijs voor elke variant te zien.

Om een voorbeeld van prijzen voor meerdere landen of regio's binnen dezelfde markt te bekijken, moet je een ondersteunde land selector hebben, zoals de Geolocation-app,en een voorbeeld van die prijzen bekijken in je webwinkel.

Vaste productprijzen instellen met behulp van de Shopify API

Als je een app of integratie van derden gebruikt, kun je vaste productprijzen maken voor een land of regio met behulp van de prijslijst-API.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis