Waarden toevoegen aan metavelden

Nadat je een metavelddefinitie hebt toegevoegd, voeg je waarden toe voor je metaveld op de bijbehorende pagina's in je Shopify-beheercentrum. Als je bijvoorbeeld een metavelddefinitie maakt voor de vervaldatum van een product, voer je op je productpagina's in je Shopify-beheercentrum de specifieke waarden in voor de vervaldatum. Door waarden toe te voegen aan je metavelden kun je gespecialiseerde informatie opslaan voor interne tracking of voor weergave in je onlinewinkel.

Metavelden worden weergegeven in een bewerkbare tabel op je Shopify-beheerpagina's. Elk metaveld geeft de naam weer die je hebt geselecteerd toen je de metavelddefinitie hebt aangemaakt. Je kunt in elke rij in de tabel klikken om het type metaveld en de beschrijving weer te geven en vervolgens een waarde in te voeren.

Nadat je waarden hebt toegevoegd aan je metavelden, kun je je metavelden verbinden met je thema om je aangepaste informatie weer te geven in je onlinewinkel.

Contenttypen en waarden metaveld

De volgende tabel bevat basisinstructies voor het toevoegen van waarden aan veelgebruikte metavelden, evenals gebruiksvoorbeelden voor elk type. Raadpleeg voor meer informatie de documentatie voor ontwikkelaars voor metavelden.

Contenttypen en waarden metaveld
Content-type Beschrijving Voorbeeld
Kleur

Ondersteunt RGB-waarden in de indeling #RRGGBB.

Zoek in het product dat je wilt bewerken het metaveld van de kleur en klik vervolgens op Kleur selecteren. Gebruik de kleurkiezer om een kleur te selecteren of voer een RGB-kleurwaarde in het veld Kleur in.

Sla de kleur van een product op en stel vervolgens de achtergrond van de productpagina in op dezelfde kleur.
Datum

Ondersteunt datumwaarden in de ISO 8601-indeling, zonder tijdzone.

Klik in het product dat je wilt bewerken op het metaveld van de datum en gebruik de kalender om een datum te selecteren.

Vervaldatums van producten toevoegen.
Datum en tijd

Ondersteunt datumwaarden in de ISO 8601-indeling en tijdwaarden in de tijdzone UTC.

Klik op het product dat je wilt bewerken op het metaveld datum en tijd. Klik op de kalender om een datum te selecteren en klik vervolgens op het tijdveld om een tijd te selecteren.

Lancerings- of releasedata van producten toevoegen.
Afmetingen

Ondersteunt zowel waarden voor gehele getallen als decimalen. De meeteenheden kunnen worden geconfigureerd met behulp van het metrieke of imperiale stelsel.

Zoek het metaveld voor de afmetingen in het product dat je wil wijzigen. Klik in het veld om een waarde toe te voegen, en selecteer daarna een meeteenheid uit de vervolgkeuzelijst.

Voeg afmetingen van dozen of producten toe, zoals de lengte van een sjaal.
Gewicht

Ondersteunt zowel waarden voor gehele getallen als decimalen. De meeteenheden kunnen worden geconfigureerd met behulp van het metrieke of imperiale stelsel.

Zoek het metaveld voor het gewicht in het product dat je wil wijzigen. Klik in het veld om een waarde toe te voegen, en selecteer daarna een meeteenheid uit de vervolgkeuzelijst.

Voeg het gewicht van een product of ingrediënt toe, bijvoorbeeld gram suiker.
Volume

Ondersteunt zowel waarden voor gehele getallen als decimalen. De meeteenheden kunnen worden geconfigureerd met behulp van het metrieke of imperiale stelsel.

Zoek het metaveld voor volume in het product dat je wil wijzigen. Klik in het veld om een waarde toe te voegen, en selecteer daarna een meeteenheid uit de vervolgkeuzelijst.

Voeg de volumecapaciteit van een waterfles toe.
Nummer

Ondersteunt gehele getallen en decimale waarden, afhankelijk van hoe je je definitie configureert.

  • Gehele getallen kunnen in het bereik van -4.611.686.018.427.387.904 tot 4.611.686.018.427.387.903 liggen.
  • Decimalen kunnen een bereik hebben van +/-9999999999999.99999999999, met maximaal 13 cijfers vóór de decimaal en maximaal 9 cijfers daarna.

Zoek in het product dat je wilt bewerken op het gehele getal of de decimaal van het metaveld. Klik in het getalveld om een waarde in te voeren.

Een metaveld voor een geheel getal kan een paginatelling voor boeken toevoegen.

Een metaveld voor een decimaal kan een gewicht in karaat voor sieraden toevoegen.

Beoordeling

Ondersteunt decimalen op een bepaalde schaal, afhankelijk van hoe je je definitie configureert.

Zoek in het product dat je wilt bewerken het metaveld van de beoordeling en klik vervolgens in het beoordelingsveld om een waarde in te voeren.

Voeg een doelgroepscore of sterwaardering toe voor een product.
Productreferentie

Afhankelijk van hoe je je metavelddefinitie configureert kan dit links naar meerdere producten ondersteunen.

Zoek het metaveld voor productreferentie in het product dat je wil wijzigen en klik daarna op Selecteer product of Selecteer producten. Selecteer een of meer producten uit de lijst.

Sla gerelateerde producten op op productpagina's in je onlinewinkel.
Referentie productvariant

Ondersteunt het koppelen aan een of meer productvarianten, afhankelijk van hoe je je metavelddefinitie configureert.

Zoek in het product dat je wilt bewerken het metaveld van de productvariant en klik vervolgens op Variant selecteren of Varianten selecteren. Selecteer een of meer varianten in de lijst.

Andere kledingartikelen in dezelfde kleur opslaan en weergeven op productpagina's in je onlinewinkel
Bestandsreferentie

Ondersteunt het uploaden van een enkel bestand in een van de volgende bestandstypen:

  • afbeeldingen
  • alle bestandstypen

Afbeeldingen in de indeling JPEG, PNG en GIF worden weergegeven in je onlinewinkel. Alle andere bestandstypen worden weergegeven als beschikbaar om te downloaden.

Zoek in het product dat je wilt bewerken het metaveld van de bestandsreferentie. Klik op Afbeelding selecteren of Bestand selecteren. Selecteer een beschikbaar bestand of klik op Afbeelding uploaden of Bestand uploaden om een bestand van je apparaat te selecteren. Nadat je een afbeelding hebt toegevoegd, kun je op het voorbeeld klikken om ALT-tekst toe te voegen.

Voeg een PDF-bestand toe voor montageinstructies.
Paginareferentie

Biedt een link naar een pagina in je onlinewinkel.

Zoek het metaveld voor de paginareferentie in het product dat je wil wijzigen. Klik op Selecteren en selecteer vervolgens een pagina in het vervolgkeuzemenu.

Voeg een link toe aan een privacypagina, blogpost of gedetailleerde zorggids voor je onlinewinkel.
URL

Ondersteunt de URL's HTTP, HTTPS en mailto:. Je kunt URL's beperken tot specifieke domeinen wanneer je je metaveld-definitie maakt.

Zoek het metaveld voor URL in het product dat je wil wijzigen. Klik in het veld om een geldige URL in te voeren.

Voeg een link toe voor beoordelingen van boeken of productvideo's die op een specifieke website worden gehost
Tekst

Ondersteunt tekst zonder opmaak in velden met één of meerdere regels. Velden met meerdere regels kunnen regeleindes bevatten.

Zoek in het product dat je wilt bewerken naar het metaveld met één of meerdere regels tekst. Klik in het veld om je tekst in te voeren.

Voeg verzendnotities, aankondigingen of instructies voor verzendingen toe.
Waar of niet waar

Maakt een selectievakje om te selecteren of een voorwaarde juist of onjuist is.

Zoek in het product dat je wilt bewerken naar het metaveld juist of onjuist en kies daarna Juist of Onjuist.

Voeg toe of er een optie beschikbaar is, zoals of een artikel kan worden gegraveerd.
JSON

Ondersteunt ruwe JSON-gegevens voor geavanceerde gevallen wanneer je een gestructureerde gegevensbron nodig hebt.

Zoek het metaveld voor JSON in het product dat je wil wijzigen. Klik in het veld om de data in te voeren.

Voeg een specificatietabel toe die voor elk product verschillende kolommen heeft, bijvoorbeeld een tabel met ingrediënten.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis