Migreren van Etsy naar Shopify

U kunt uw producten, klanten en bestelgegevens van Etsy naar Shopify migreren. U moet uw gegevens uit Etsy exporteren voordat u deze in Shopify kunt importeren.

Stap 1: Uw winkelgegevens uit Etsy exporteren

De eerste stap van winkelmigratie is om de product-, klant- en bestelgegevens uit Etsy te exporteren. Wanneer uw export is voltooid, heeft u verschillende opgeslagen CSV-bestanden op uw computer die u kunt gebruiken om uw gegevens te importeren in Shopify.

Uw productgegevens uit Etsy exporteren

Stappen:

 1. Ga vanuit uw Etsy-dashboard naar Instellingen > Opties > Gegevens downloaden.
 2. Klik onder Vermeldingen momenteel te koop op CSV downloaden. Een CSV-bestand met uw productgegevens wordt opgeslagen op uw computer.

Uw bestel- en klantgegevens uit Etsy exporteren

Stappen:

 1. Ga vanuit uw Etsy-dashboard naar Instellingen > Opties > Gegevens downloaden.
 2. Onder Bestellingen selecteert u Bestellingen als het CSV-type dat u wilt downloaden.
 3. Selecteer een maand en jaar. Als u gegevens voor een heel jaar wilt downloaden, selecteert u het jaar. Als u over meerdere jaren aan bestellingsgegevens beschikt, kunt u de bestanden voor elk jaar downloaden en gezamenlijk in Shopify importeren.
 4. Klik op CSV downloaden. Een CSV-bestand met uw klant- en bestellingsgegevens wordt opgeslagen op uw computer.

Gegevens van uw bestellingsitems exporteren uit Etsy

Stappen:

 1. Ga vanuit uw Etsy-dashboard naar Winkelbeheer en klik vervolgens op Instellingen > Opties > Gegevens downloaden.
 2. Onder Bestellingen selecteert u Bestellingsitems als het CSV-type dat u wilt downloaden.
 3. Selecteer een maand en jaar. Als u gegevens voor een heel jaar wilt downloaden, selecteert u het jaar. Als u over vele jaren aan bestellingsitems beschikt, download dan de bestanden voor elk jaar en importeer ze gezamenlijk in Shopify.
 4. Klik op CSV downloaden. Een CSV-bestand met uw bestellingsitems wordt opgeslagen op uw computer.

Stap 2: Uw winkelgegevens importeren in Shopify

Nadat u uw producten, klanten, bestellingen en bestellingsitems van Etsy naar CSV-bestanden heeft geëxporteerd, kunt u deze bestanden in Shopify imporeren. U moet de app Winkel importeren van Shopify eerst hebben geïnstalleerd.

Stappen:

 1. Klik in de Shopify-beheerder op Apps > Winkel importeren.

 2. Klik onder Bestanden uploaden op Bestand toevoegen en selecteer de geëxporteerde bestanden. Met de app Winkel importeren kunt u meerdere bestanden toevoegen, zodat u uw CSV-bestanden in één keer kunt toevoegen. Bij het importeren van bestellingen moet u de geëxporteerde bestanden voor zowel orders als bestellingsitems toevoegen om de gegevens correct te kunnen importeren.

 3. Klik op Doorgaan met importeren > Importeren.

Stap 3: Uw geïmporteerde gegevens controleren en bijwerken

Als u gegevensimport is gelukt, moet u uw product-, klant- en bestelgegevens in de Shopify-beheerder kunnen zien. Als sommige van uw producten of klanten niet zijn geïmporteerd, kunt u deze handmatig toevoegen. Ontdek hoe u een product kunt toevoegen of een klant kunt toevoegen aan Shopify.

In de volgende gedeelten worden enkele van de handelswijzes beschreven die u kunt tegenkomen tijdens het importeren van uw Etsy-gegevens in Shopify:

Importeren is gelukt met wijzigingen

Wanneer uw import is voltooid, toont de pagina met het importoverzicht de details van uw import. Als sommige van uw producten of klanten zijn geïmporteerd met wijzigingen, ziet u specifieke berichten in het gedeelte Te controleren producten van het importoverzicht. U kunt uw producten en klanten handmatig bewerken door naast deze berichten op Items bekijken te klikken.

Producten zijn geïmporteerd maar niet gepubliceerd

Als uw productzichtbaarheid in Etsy is ingesteld op 'Verborgen', is uw product niet beschikbaar voor aankoop in Shopify. Als u niet wilt dat een product verborgen is, maakt u het beschikbaar voor uw gewenste verkoopkanalen.

Afmetingen van geïmporteerde producten zijn verloren gegaan

Als u klanten de afmetingen van uw product nodig hebben, voegt u de afmetingen rechtstreeks toe aan de productbeschrijving.

Sommige producten, klanten of bestellingen zijn niet geïmporteerd

Mogelijk merkt u dat sommige van uw producten, klanten of bestellingen niet zijn geïmporteerd. Als sommige van uw producten of klanten niet zijn geïmporteerd, kunt u handmatig een product toevoegen of een klant toevoegen.

Klanten met hetzelfde e-mailadres of telefoonnummer worden niet opgenomen in een import. Alleen de meest recente klantvermelding met de dubbele gegevens wordt geïmporteerd.

Productvarianten zijn niet geïmporteerd

Als u product varianten heeft en voor een van de varianten een optie ontbreekt, wordt het product niet geïmporteerd. U moet dit product handmatig toevoegen aan Shopify. Als u bijvoorbeeld T-shirts verkoopt met maat en kleur als opties en een van uw varianten wel informatie over de maat maar niet over de kleur heeft, wordt uw product niet geïmporteerd.

Tags toegepast op geïmporteerde records

De App Import Store past Tags toe op geïmporteerde records. Met tags kunt u gemakkelijker de items vinden die u heeft geïmporteerd, ze controleren op fouten of aanpassingen maken.

Tags die automatisch worden toegepast op elke geïmporteerde record, bevinden zich in de volgende indeling: import_<date>_<import_id>. Tags voor eventuele importfouten kunnen verschillen, afhankelijk van uw platform of fout type. bijvoorbeeld missing-image of duplicate-variants.

U kunt deze tags in uw geïmporteerde records houden, maar dit kan problemen opleveren als u tags gebruikt als een organisatie methode voor uw winkel. Dit zijn bijvoorbeeld de tags die uw klanten in uw online winkel kunnen zien. U kunt dit voorkomen door ze te verwijderen zodra u uw geïmporteerde records heeft gecontroleerd op fouten.

Gegevens importeren bovenaan een bestaande import

Als u denkt dat u iets in uw vorige import heeft gemist, kunt u uw winkelgegevens weer bovenaan uw huidige import importeren door te klikken op nieuwe import starten.

 • Als uw Shopify-winkel of vorige import al klanten bevat, worden ze bijgewerkt als er een overeenkomende klant in de import staat, zodat er geen gegevens over de klant in Shopify verloren gaan. De klanten worden eerst gematcht op e-mailadres en vervolgens op telefoonnummer als er geen match met een e-mailadres is gevonden. Als er een overeenkomst wordt gevonden, wordt de bestaande record als volgt bijgewerkt:

  • Statussen van btw-vrijstelling en abonnement op marketing wordt overschreven.
  • Tags, adressen en notities van de import worden toegevoegd.
  • Als de velden Voornaam, achternaam of telefoonnummer leeg zijn in de bestaande record en in de geïmporteerde klantrecord zijn opgenomen, worden ze toegevoegd.
 • Als uw Shopify-winkel of vorige import al producten bevat, wordt met deze import de import van overeenkomende producten genegeerd. De lijst met overgeslagen producten wordt weergegeven in het importoverzicht nadat uw import is voltooid.

Een import van winkelgegevens verwijderen

Als u niet tevreden bent met het importeren van gegevens, kunt u deze verwijderen. Als uw gegevensimport bijvoorbeeld veel mislukte items bevat, kan het nuttig zijn om die import te verwijderen en het opnieuw te proberen. U kunt alleen uw laatste import verwijderen en wachten tot de gegevens volledig zijn verwijderd voordat u met een nieuwe import begint.

Stappen

 1. Klik op de pagina Importeren voltooid op Import verwijderen.

Knop Import verwijderen op de pagina Import voltooid.

 1. Klik in het dialoogvenster Import verwijderen op Import verwijderen.

Nadat al uw geïmporteerde bestanden zijn verwijderd, klikt u op Nieuwe import starten om een nieuwe import te starten.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis